Матеріали екологічних конференцій

спадаючий порядок сортування
Пути совершенствования технологий очистки воды
Рішення проблем запилення повітря при транспортуванні вугілля
Радіаційна ситуація в аграрній сфері України через 20 років після аварії на Чорнобильській АЕС і проблеми сільськогосподарської радіоекології
Радіаційна ситуація в Україні через 25 років після аварії на Чорнобильській АЕС
Радіаційний моніторинг газо-аерозольних викидів Рівненської АЕС
Радіоекологічна ситуація у Києві
Радіоекологічна характеристика раціону козулі європейської в Житомирському Поліссі України
Радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку
Радіологічний моніторинг підземних вод Житомирщини
Радіологічний моніторинг підземних вод Житомирщини
Радиолокационный мониторинг численности водоплавающих и околоводных групп птиц, пересекающих границу России и Украины в Северо-восточном Приазовье
Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их влияние на дельтовую экосистему
Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их возможное влияние на дельтовую экосистему
Разработка лидарного комплекса для зондирования атмосферного аэрозоля и озона
Разработка термолизно-энергетической рекуперации отходов
Ранжування території і акваторії південних регіонів України за рівнем техногенного навантаження
Раціональне використання природних ресурсів в технології санітарної кераміки
Реагенті методи переробки непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів
Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення
Регіональні ландшафтні парки - основа екологічної мережі Вінницької області
Результати моніторингового дослідження води Кременчуцького водосховища
Результаты гидрохимического мониторинга на взморье Килийского рукава Дуная при строительстве глубоководного судового хода через рукав Быстрый
Результаты мониторинга взморья Килийского рукава в рамках восстановления судоходства на украинском участке Дуная
Результаты мониторинговых исследований акватории Феодосийского морского торгового порта
Рекуперація, властивості та застосування монодисперсного порошку альфа-оксиду алюмінію, одержаного з відходів сапфірового виробництва
Рекуперация ДДТ-содержащих гербицидов с целью получения высокоэффективных антипиренов для полимерных материалов пониженной горючести
Рекуперация железо-, медь-, никельсодержащих шламов гальванического производства
Ресурсоенергозберігаюча система управління котлоагрегатом середньої потужності
Ресурсоенергозберігаюча технологія переробки шламу – відходу передочищення води на ТЕС
Ресурсозаощаджуюча технологія очищення промислових стічних вод
Ресурсозберігаюча технологія кріплення очисних виробок шахт
Ресурсосберегающая экотехнология утилизации медьсодержащих промышленных отходов
Рижій посівний – екологічно безпечна олійна культура для виробництва біопального
Робота сільськогосподарських підприємств з використанням місцевих енергоресурсів
Робоча програма Міжнародної науково-практичної конференції “і-й Всеукраїнський з’їзд екологів” (Екологія/ Ecology – 2006) 4–7 ЖОВТНЯ, 2006 р.
Розробка алгоритму проведення моніторингу впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля
Розробка вимог екологічної безпеки для виробництва комплексних антианемічних препаратів
Розробка екологічно чистих високо ефективних засобів пожежегасіння
Розробка екологічного атласу басейну річки Південний Буг
Розробка електронного санітарного паспорту та протоколу
Розробка заходів щодо покращення ефективності біологічного очищення стічних вод
Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів
Розробка підсистеми “Викиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Розробка та апробація методик моніторингу вмісту важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища
Розробка та використання високоефективних і енергоощадних процесів сушіння
Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних
Розробка технології мікробного емульгатора полісахаридної природи для очищення довкілля від нафтових забруднень
Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив
Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив
Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки в збалансованому розвитку України
Роль екологічної культури у збалансованому розвитку суспільства
Роль екологічної паспортизації туристичних зон Шацького НПП у збереженні природних екосистем
Роль нітрогенвмісних сполук в оцінці екологічного стану поверхневих штучних водоймах
Роль штучних інверсій в формуванні складу повітря промислових регіонів. Заходи щодо поліпшення перемішування повітря в районі ВО ПМЗ
Роль экологических изданий в пропаганде экологических знаний и в экологическом воспитании
Рослини роду полин – важливий алерген міста Вінниці
Рослинні об’єкти як біоіндикатор визначення якості питної води
Сільськогосподарське використання земельного фонду Вінницької області
Світлодіодні системи освітлення фасадів будівель та дачних територій на сонячних батареях
Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень
Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень
Система екологічного менеджменту і аудиту (СЕМА) як одна з передумов екологічної політики держави
Система контролю радіоактивного забруднення харчових продуктів
Система контролю складу димових газів
Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі
Система постачання теплової, електричної енергії і холоду з використанням альтернативних джерел енергії
Система сигналізації для виявлення пожежонебезпечних ситуацій на території лісового фонду
Система управління в сфері поводження з токсичними відходами
Систематизація основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем
Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій
Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій
Системы контроля выбросов токсичных веществ промышленными предприятиями
Совершенствование технологии выработки энергии, направленное на снижение парникового эффекта
Содержание обменного кальция в субстратах шахтных хвостохранилищ Кривбасса
Сорбційні біокомплекси для знешкодження ксенобіотиків
Сортування побутових відходів в гуртожитках
Состояние и перспективы развития производства и применения в Украине экологически чистого биодизельного топлива
Состояние экологической безопасности воздушной среды при децентрализованном теплоснабжении поселков Украины
Соціально-екологічні аспекти умов життя на радіоактивно забруднених територіях
Соціально-економічні та екологічні аспекти сучасних проблем поводження з відходами
Соціально-економічні фактори ефективного попередження надзвичайних екологічних ситуацій
Спектрофотометрический метод определения параметров крови
Сполучні території екомережі Вінницької області
Способи інтенсифікації процесів очищення стічних вод виробництва полівінілхлориду
Способи оцінки та прогнозування техногенного забруднення компонентів довкілля
Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва
Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва
Спутниковые технологии мониторинга геодинамических процессов
Сравнительный анализ программных средств для исследования загрязнения атмосферы составляющими дымовых газов
Стійкі органічні забруднювачі екосистеми
Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека?
Сталий розвиток як складова вищої технічної освіти в НТУУ «КПІ»
Стан біологічних ресурсів досліджуваних населених пунктів радіоактивно забруднених територій
Стан забруднення природного середовища на території України за даними спостережень організацій державної гідрометслужби у 2010 році
Стан земель та його зміни в Чернівецькій області
Стан кислотності ґрунтового покриву Рівненської області

Сторінки