Систематизація основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем

        Аналіз джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем (МВВ). МВВ – спеціально відведені місця, чи об’єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання для видалення відходів, для яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження відходів. До МВВ прирівнюються місця довгострокового зберігання відходів. Навколишнє середовище є динамічною багатокомпонентною системою, яка формується під впливом господарської діяльності. Геологічне середовище – складова частина навколишнього середовища, яку можна розглянути як основне депо більшості техногенних впливів. Геологічне середовище є відкритою системою для взаємодії з біосферою, атмосферою та гідросферою і має активний зворотний вплив на умови життєдіяльності людини і функціонування біосфери.
        Тому був започаткований бюджетний проект №296-ДБ06 “Основні засади формування потенційної екологічної небезпеки місць видалення відходів”. 
        Основною метою проекту є введення в систему проведення геосистемного моніторингу – ГСМ (система збору різної інформації направленої на прогноз і попередження негативних процесів і явищ в геосистемах). При розгляді ГСМ правомірно говорити про моніторинг соціальних, економічних, природних об’єктів і процесів. Першочергове значення даного моніторингу належить зв’язкам в рамках блоків “населення”, “господарство”, “природа”. Важливою особливістю в ГСМ є його направленість на вдосконалення природокористування, охорону НПС. Специфіка ГСМ характеризується його основними об’єктами – геосистемами. 
Оскільки ГСМ являє собою спостереження за комплексом взаємодій природного і соціально-економічного компонентів геосистем і передбачає оцінку, контроль і прогноз їх стану, то, частіше за все, виділяють три основні частини ГСМ: спостереження за станом природних компонентів геосистем; спостереження за соціально-економічною частиною геосистем; контроль, оцінка і прогноз стану геосистем.
        На сьогодні процеси техногенного забруднення найбільше торкаються лише самої верхньої частини геологічного середовища – надзвичайно важливої для існування людини.
        Техногенне забруднення геологічного середовища веде до виникнення екологічної небезпеки різного ступеня. Потенційна екологічна небезпека – це властивість елементів системи “людина-середовище існування” порушувати умови співіснування ймовірністю збитків людським, природним чи матеріальним ресурсом.
Обґрунтування стратегії мінімізації екологічних небезпек може бути проведено на основі всебічного аналізу основних засад формування потенційної екологічної небезпеки. 
        Для проведення систематизації основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем потрібно зазначити природно-геологічну характеристику МВВ. Повинна фіксуватись віддаленість МВВ від найближчого населеного пункту, водостоку, водойми та водозбірних споруд із зазначенням їхньої назви. Обов’язково повинні бути зазначені природоохоронні об’єкти, для попередження екологічної небезпеки даної території. Повинні аналізуватися геоморфологічні особливості МВВ, що впливають на ступінь його безпеки. Важливим моментом в систематизації основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних систем є аналіз залягання підземних вод першого напірного горизонту та абсолютна відмітка поверхні на МВВ для того, щоб якісно оцінити захищеність підземних вод. При неможливості однозначної оцінки захищеності підземних вод потрібно вказати відповідні причини чи зазначити сумнівні моменти та ін.
 
Ісаєнко В.М., Лисенко О.Б., Пилипенко Л.А., Вовк О.О., Лисенко Л.В. (Україна, Київ)
Систематизація основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet