Каталог

Робоча група неурядових екологічних організацій з питань зміни клімату

Робоча група неурядових екологічних організацій з питань зміни клімату – це мережа неурядових екологічних організацій, що співрацюють з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.

 
Мета РГ ПЗК – сприяння збереженню клімату на планеті через освіту населення і участь у виробленні і реалізації кліматоохоронної політики України.

Для досягнення своєї мети РГ ПЗК вирішує наступні завдання:

 
– збір, обробку і розповсюдження інформації про зміну клімату і пов’язаних з цим екологічних, економічних, технологічних, соціальних, політичних і інших проблем;
 
– сприяє науковим дослідженням з питань зміни клімату;
 
– бере участь в розробці законодавчих і інших нормативних актів України з питань зміни клімату;
 
– консолідує зусилля неурядових організацій, що працюють в області зміни клімату;
 
– залучає широкі верстви суспільства, у тому числі засоби масової інформації в інформаційно-просвітницьку роботу з питань зміни клімату, активізацію участі громадськості в процесі розробки і реалізації державної політики стійкого розвитку;

Система "Рідна природа"

Система "Рідна природа"  призначена для ознайомлення широких верств населення та засобів масової інформації зі станом навколишнього природного середовища Вінницької області – даними про природні об’єкти та усередненими результатами моніторингу їх стану. Джерелом інформації є управлінська версія Геоінформаційна аналітична система державного моніторингу довкілля Вінницької області.
    З 2007 р. система розповсюджується по усіх школах, технікумах та вищих навчальних закладах Вінницької області. Для збільшення доступу населення інсталяційний файл системи "Рідна природа"  розміщено в Інтернет на сайті НДЛ ЕДЕМ, доступний до безкоштовного переписування. Ведеться робота над мережною версією системи, аналогічною до системи "Википедія".

Блог Андрія Мітченко (Dr.Voda)

Блог Андрія Мітченко (Dr.Voda) з питань водопідготовки, водоочищення і т.д.
Директор з розвитку компанії Екософт http://ecosoft.ua/

Екософт

 Водопідготовка. Системи очищення води для підприємтв, офісів, приватних будинків.

Розділ каталогу: 

Українська спільнота з проблем відновлюваної енергетики

 Українська спільнота з проблем відновлюваної енергетики

Розділ каталогу: 

Українська річкова мережа

Українська річкова мережа - добровільне об'єднання громадян, неурядових організацій (НУО) та місцевих громад.

Мета - сприяти поліпшенню екологічного стану річок, а також позитивним змінам в екологічній політиці України у галузі охорони і збереження річок.
Членство - на 1 квітня 2005 року до складу УРМ входять 105 громадських екологічних організацій України та 4 індивідуальних членів.

ZORG

 ZORG является инжиниринговой компанией со специализацией на строительстве биогазовых станций. Конструкторское и инженерное бюро ZORG выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству, наладке биогазовых станций по передовым немецким технологиям.  

Компания ТИС Эко

Компания «ТИС Эко» создана в 2008 году для реализации проектов по добыче и использованию биогаза с полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в энергетических целях. Входит в группу компаний «ТИС» (производство стройматериалов, логистика, девелопмент).

Миссия
 
Минимизировать негативное влияние полигонов бытовых отходов (ТБО) на окружающую среду в Украине путем сбора и утилизации свалочного газа. Содействовать выполнению Украиной обязательств по уменьшению выбросов парникових газов в атмосферу в соответствии с Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата и Киотским протоколом. Способствовать развитию внутреннего рынка альтернативных источников энергии.
 
 

Eco-Tiras

 Міжнародна екологічна асоціація хранителів річок. Екологія Дністра. Екологічні конференції.

Розділ каталогу: 

greenword.ru

GreenWord: Российский интернет-журнал о жизни и неразрывной связи человека и природы, об экологии окружающей среды

Розділ каталогу: 

«Зелёный» портал Молдова. www.ecology.md

«Зелёный » портал. Молдова.   Последние эко-новости и интересные факты. Интересно об экопоселениях и экодомах. Подробно о здоровье и воспитании детей и родителей. Свежий взгляд на природу, окружающую среду, историю человечества. Технологические новинки и экотуризм.

FacePla.net

 "FacePla.net" - экологический дайджест призванный освещать последние новости и достижения не только в области защиты окружающей среды. Мы будем рассказывать о последних технологиях, о животном и растительном мире, публиковать качественные материалы продвигающие идею гармоничного существования нас на этой планете. Одна из приоритетных целей журнала создать позитивный имидж экологически дружелюбному образу жизни, показать то, что каждый человек способен внести свой вклад в дело сохранения нашей планеты и цивилизации на ней.
Розділ каталогу: 

Національний авіаційний університет (Київ)

 Офійіний сайт Національного авіаційного університету (Київ)

Розділ каталогу: 

AIESEC

 AIESEC – це найбільша в світі міжнародна громадська молодіжна організація, яка надає можливість молодим людям розвинути в собі лідерські, професійні і персональні якості для того, щоб позитивно впливати на суспільство.

 
Міжнародна організація AIESEC була заснована у 1948 р.  й існує вже більше 60 років. Організація представлена в 107 країнах, об'єднує 45 000 студентів і випускників з 1 700 вищих навчальних закладів. Щорічно більше 8 500 студентів отримують унікальний досвід міжнародного стажування.
 
AIESEC в Україні існує з 1994 року, об'єднує більш ніж 700 студентів з 45 вищих навчальних закладів. AIESEC представлений в 15 містах України: Бердянськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Київ, Луганськ, Львів, Маріуполь, Одеса, Севастополь, Сімферополь, Тернопіль, Ужгород, Харків.
 
AIESEC сьогодні це:
61 рік розвитку лідерства
107 країн, в яких є AIESEC
45 000 студентів та випускників ВНЗ – діючих учасників AIESEC
близько 4 000 організацій-партнерів
понад 1 700 кращих університетів по всьому світу – мережа AIESEC
понад 8 500 учасників організації, які щорічно залучаються до Програми міжнародних стажувань

ГрінКо

 "ГрінКо  Груп"  – інноваційна компанія, яка з 2003 року надає на ринку України комплексні послуги європейського рівня із збору, транспортування і утилізації твердих побутових відходів.

На сьогоднішній день "ГрінКо Груп" є національним лідером впровадження інноваційних технологій у сфері управління твердими побутовими відходами.  

Ми є першою в Україні компанією, яка займається втіленням комплексної програми по формуванню нової культури поводження з відходами, об'єднуючої їх транспортування, сортування з подальшим постачанням корисних компонентів на ринок вторсировини і безпечну утилізацію залишків, що не підлягають переробці.

"ГрінКо" є яскраво вираженим прикладом соціально орієнтованої компанії. Серед реалізованих проектів, направлених на поліпшення життя соціуму, найбільш важлива робота компанії над зміною суспільної свідомості в питаннях управління відходами, зокрема, в рамках впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів.

Партія Зелених України

Офіційний сайт Партії Зелених України

Розділ каталогу: 

VEOLIA Environmental Services

Мировой лидер в сфере управления окружающей средой, компания VEOLIA предоставляет глобальные решения в сферах: вода, энергия, транспорт и управление отходами. 

 
Подразделение VEOLIA Environmental Services предоставляет услуги в сфере логистики и экологии, включая услуги по уборке, техническому обслуживанию систем трубопровода, услуги по уборке территорий города, по управлению ликвидации отходов, а так же очистке и повторном использовании отходов
№ 2 в мире в сфере ликвидации отходов и уборке. Имеет 92560 сотрудников в 42 странах. Оборот достигает €7,4 миллиардов (2007)
 
VEOLIA Transport является партнёром городских администраций, а так же является основной заинтересованной стороной в экологии. Транспортные услуги компании обеспечивают решения проблем в сфере городского транспорта и в уменьшении выхлопных газов, а так же помогают улучшить качество жизни
Специалисты пассажирского транспорта – 81532 сотрудника в 25 странах. Оборот составляет €5,5 миллиардов
 

Greencubator EnergyCamp

 Неофіційне зібрання для обговорення проблем можливостей і перспектив української енергетики в контексті економіки та екології. Збирає блогерів, журналістів, професіоналів в сфері енергетики, альтернативної енергетики та екології для розмови та обміном досвідом знаннями на свіжому повітрі із працюючими вітряками, сонячними батареями та іншими технологіями.

Сторінки

Subscribe to Стрічка головної сторінки