Робоча група неурядових екологічних організацій з питань зміни клімату

Робоча група неурядових екологічних організацій з питань зміни клімату – це мережа неурядових екологічних організацій, що співрацюють з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.

 
Мета РГ ПЗК – сприяння збереженню клімату на планеті через освіту населення і участь у виробленні і реалізації кліматоохоронної політики України.

Для досягнення своєї мети РГ ПЗК вирішує наступні завдання:

 
– збір, обробку і розповсюдження інформації про зміну клімату і пов’язаних з цим екологічних, економічних, технологічних, соціальних, політичних і інших проблем;
 
– сприяє науковим дослідженням з питань зміни клімату;
 
– бере участь в розробці законодавчих і інших нормативних актів України з питань зміни клімату;
 
– консолідує зусилля неурядових організацій, що працюють в області зміни клімату;
 
– залучає широкі верстви суспільства, у тому числі засоби масової інформації в інформаційно-просвітницьку роботу з питань зміни клімату, активізацію участі громадськості в процесі розробки і реалізації державної політики стійкого розвитку;
 
– організовує громадський контроль щодо використання засобів міжнародної фінансової допомоги Україні, що надається, для вирішення питань пов’язаних із зміною клімату і виконанням вимог міжнародних кліматоохоронних конвенцій і інших рішень;
 
– бере участь у міжнародній співпраці з питань зміни клімату;
 
 
Оцінка: 
0
No votes yet