Сталий розвиток

Японська компанія розробила проект першого у світі підводного міста, що використовуватиме сталу енергетику

Після двох років проведення розробок, компанія Shimizu Corporation, що базується в Токіо, представила чорновий проект першого у світі підводного міста. За підрахунками будівельної компанії, він може бути зведений протягом кількох десятиліть і обійдеться в $26 млрд. Мегаполіс, що отримав назву «Спіраль Океану», буде отримувати енергію зі сталих джерел. Про це повідомляє прес-служба АВЕ «Альтернатива».

Городская власть призывает киевлян присоединиться к разработке рекреационного веломаршрута

Департамент градостроительства и архитектуры при поддержке Ассоциации велосипедистов Украины разработал Концепцию «Создание рекреационного велосипедного маршрута в г.. Киеве».

Согласно документу, велосипедный маршрут длиной 52 километра будет пролегать по следующим основным территориями: Европейская площадь - Труханов остров - остров Муромец - озеро Алмазное - парк «Победа» - Гидропарк - Набережная.

Вместе с тем этот маршрут не является окончательным и власть приглашает киевлян присоединиться к его обсуждению и разработке. Высказать свое мнение или предложить новый велосипедный маршрут можно на сайте Ассоциации велосипедистов Украины в Фейсбуке в течение 2 недель.

Источник

Повчальна історія про економіку, засновану на продажі корисних копалин

Є така карликова держава Науру на однойменному кораловому острові в західній частині Тихого океану (недалеко від Австралії). Площа держави 21 км ² , населення 11300 чоловік.

У 60- восьмидесятих найбагатша країна в світі за доходом на душу населення:
- Кожному від держави по домробітниці безкоштовно
- На сім'ю по 6-7 машин (єдина дорога всього 6 км)
- Якщо машина ламалася її просто викидали
- Всю роботу робили китайці
- Жителі відпочивали , дрібні гроші просто викидали у сміття
- Овочі завозили на літаках

Весь секрет у фосфатах , які дісталися від перелітних птахів з незапам'ятних часів , і дуже цінні для добрив. Простіше кажучи, держава продавала пташине лайно як добриво. На фото погрузка фосфатів на корабель

Нью-Йорку є чим пишатись і до чого прагнути

Стримування викидів, що призводять до глобального потепління, та розбудова економіки чистої енергії є критичними для майбутнього штату Нью-Йорк та здоров’я і добробуту всіх жителів. Цього тижня губернатор Куомо представив кілька визначальних ініціатив, що стосуються чистої енергетики та клімату.

Шведські студенти розробили пасивний будинок, який використовує енергію сонця

HALO – це соціально та екологічно відповідальний будинок, який побудований студентами для студентів. Цю оселю із заокруглими формами, що працює від сонця, розробили 25 студентів Технологічного університету Чалмера в Швеції.

Дизайн будинку заснований на понятті, що спільний дім повинен мати вдвічі більше простору для спільного користування, ніж зазвичай, тому HALO має великі загальні кімнати та маленькі – приватні. Маючи площу в 645 квадратних футів, будинок отримав свою назву та форму від оптичного феномену навколо сонця, подібного до веселки. Дизайнери спеціально створили маленькі приватні кімнати і великі спільні площі для розваг, щоб стимулювати людей проводити більше часу разом та долати зростаючу тенденцію до ізоляції. Інтер’єр виконаний з місцевої деревини, з дотриманням скандинавської традиції, деякі меблі можна трансформувати або зовсім відсунути для створення великого простору.

Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку

У «Порядку денному на XXI століття» зазначається, що «освіта є фундаментом сталого розвитку» і головним інструментом для створення гуманного, рівноправного та уважного до проблем людини суспільства, в якому кожен індивід повинен мати свою людську гідність.

Удосконалення управління відходами виробництва та споживання у контексті впровадження в Україні засад сталого розвитку

У 1987 році в звіті ООН про стан довкілля та розвиток під назвою “Наше спільне майбутнє” [1], оприлюдненому Комісією, яку очолювала Прем'єр-міністр Норвегії Гро Брундтланд зазначалося, що одним із основних принципів переходу до сталого розвитку є збільшення виробництва за умови зменшення витрат природних ресурсів завдяки повсюдному запровадженню енерго- та ресурсозбереження, енергоефективності, вторинної переробки й технологічних удосконалень. Розглянемо таку складову переходу до сталого розвитку, як економія природних ресурсів завдяки запровадженню енерго- та ресурсозберігаючих інноваційних технологій, що базуються на вторинній переробці відходів виробництва та споживання.

Через ресурсо- та енергозбереження до сталого розвитку суспільства

Сьогодні говорити про ресурсо- та енергозбереження в Україні стало правилом гарного тону і це можна лише вітати. Водночас, щодо реальних кроків у цьому напрямі, то за 20 років незалежності зроблено надзвичайно мало. Ні один уряд не спромігся розробити та втілити в життя відповідну державну програму з наданням їй пріоритетного значення. На жаль, не є виключннням і діючий нині уряд, який розпочав свою роботу з амбітних заяв про необхідність реформування економіки. Однак, аналізуючи його реальні кроки, стає очевидним, що робиться чергова спроба реанімувати ІІІ економічний уклад (індустріальний розвиток), що наразі є безперспективним і не зможе забезпечити Україні задекларований вихід на рівень провідних держав світу. Знову замість диверсифікації джерел енергогенерування та енергопостачання, жорсткої економії енергоресурсів за рахунок інтенсивного впровадження інноваційних ресурсо- та енергозберігаючих технологій в усіх галузях господарського комплексу, робляться активні спроби отримувати імпортні вуглеводневі енергоносії за заниженими цінами. Між тим за низьких цін на енергоресурси впровадження заощаджуючих технологій при високій вартості останніх в короткостроковій перспективі за ринкових умов господарювання є економічно невигідним. Саме це, а також спротив основних гравців на енергетичному ринку України широкому впровадженню альтернативної енергетики, є основною причиною низької ефективності спроб знизити енергоємність економіки. Недалекоглядність такої політики є очевидною, оскільки енерговитрати є основним компонентом собівартості продукції, що впливає на її конкурентоздатність на світовому ринку.

Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека?

Протягом більш ніж півстоліття свого існування концепція сталого розвитку користується широкою популярністю серед наукової громадськості. На сьогоднішній день її ідеї присутні у більшості соціально-економічних, екологічних та політичних програмах розвитку як на регіональному так і на державному рівнях. Сталий розвиток декларується як новий імператив для нашого та наступного поколінь, нова сходинка розвитку на яку повинно зійти людство у своєму поступі, що вимагає переосмислення існуючих цінностей, кардинальної зміни світогляду, пріоритетів, етичних і інших норм та форм раціональності. За цей час дослідженню даної проблеми присвячені сотні праць як вітчизняних так і за рубіжних вчених [1;2;3;4]. Розроблено ряд документів (концепцій, декларацій та ін..) [5;6],  про перехід тієї чи іншої країни на засади сталого розвитку.

Методологічні особливості визначення екологічних індикаторів сталого розвитку

Важливим питанням у реалізації концепції сталого розвитку стало виявлення її практичних і вимірюваних індикаторів. Індикатори забезпечують надзвичайно важливу основу для прийняття рішень у багатьох напрямках оскільки сприяють перекладу знань у фізичних і соціальних науках у керовані інформаційні блоки, які оснащують процес прийняття рішень [1]. Індикатори синтезуються на основі показників, які у свою чергу, поставляються системою моніторингу. Неопрацьовані або статистичні дані не є  показниками й вимагають проведення спеціального їхнього аналізу.

Сталий розвиток як складова вищої технічної освіти в НТУУ «КПІ»

Якісна інженерна освіта з економо-еколого-соціальною спрямованістю підготування майбутніх фахівців є запорукою сталого розвитку держави. Застосування знань у науці, інженерії та технології (НІТ) є рушійною силою сталого розвитку та життєво важливим для забезпечення основних потреб людини та подолання бідності, оскільки сприяє безпечному і сталому розвитку, попередженню надзвичайних ситуацій і природних та антропогенних інцидентів, реагуванню і відновленню, інтегруванню знань та міжкультурній взаємодії [1].

Cталий розвиток територій: лісомеліорація Яворівського гірничо-промислового району

Природні ландшафти України знаходяться на межі стійкого функціонування, а їхнє подальше руйнування може призвести до повної втрати самовідновлюючих біосферних функцій природи. На теренах України площа техногенних ландшафтів займає понад 220 тисяч гектарів, із них близько 70% порушено внаслідок відкритого видобутку покладів корисних копалин. При застосуванні цього способу знищується рослинний та ґрунтовий покрив, а забруднене повітря пригнічує ріст рослин, знижуючи їх життєздатність та довговічність [1,2].

Екологізація міських систем - шлях до сталого розвитку

На сьогоднішній день процеси урбанізації набули глобального масштабу. Як правило, у своєму розвитку місто руйнує наколишнє середовище, погіршуються умови проживання для мешканців міста [3]. Тим часом саме у містах зосереджені центри розвитку науки і техніки, політичні та економічні сили: тому саме тут є всі передумови як для теоретичної розробки, так і для практичного вирішення і суто урбаністичних, і глобальних екологічних проблем.

Лекция. Денис Медоус. Пределы роста - 30 лет спустя.

 Денис Медоус Пределы Роста 30 лет спустя. Лекция в МГУ 18 апреля 2012 г. Часть 1 - 48 мин.Часть 2 - 39 мин. Лекция в Сколково - 1 ч 11 мин.

 

Роль екологічної культури у збалансованому розвитку суспільства

tiz_009_zemlia.gifЛюдське життя, історія і культура завжди залежали від природи. Природа впливала на характер світоуяви людей, їх релігії, предметів побуту, засобів виробництва, моралі та мистецтва. Відношення людини і природи постійно були в центрі уваги багатьох наук: історії, філософії, археології, культурології та інших.

Проблеми раціонального природокористування в процесі забезпечення сталого розвитку в Україні

tiz_009_zemlia.gif

Проведено оцінку динаміки інвестицій на охорону навколишнього середовища, витрат підприємств на капітальний ремонт основних виробничих фондів природоохоронного призначення та розподіл поточних витрат підприємств на основні природоохоронні заходи.

Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города

tiz_009_zemlia.gifИндикаторы обеспечивают чрезвычайно важную основу для принятия решений во многих направлениях. Они могут помочь измерять и оценивать прогресс в достижении целей устойчивого развития.

Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города

        Введение. Индикаторы обеспечивают чрезвычайно важную основу для принятия решений во многих направлениях. Они способствуют переводу знаний в физических и социальных науках в управляемые информационные блоки, которые оснащают процесс принятия решений. Они могут помочь измерять и оценивать прогресс в достижении целей устойчивого развития. Они могут обеспечивать раннее предупреждение и оповещение общества с целью предотвращения критического состояния и ущерба экономики, социальной и природоохранной сфере. Они также являются важным инструментом в обмене идеями, мыслями и ценностями.

Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием

        Индикаторы устойчивого развития играют чрезвычайно важную роль для принятия решений во многих направлениях. Существующие стандарты управления окружающей средой являются шагом к устойчивому развитию предприятий.
       Опубликованный в 1986 году ISO 9000 - стандарт управления качества, включает свыше 400000 сертификатов в 158 странах. Стандарт представляет общие требования по тому, как должна быть построена система учета и управления на предприятии, чтобы можно было гарантировать работу производственной системы в соответствии с требованиями системы качества. Этот стандарт не может обеспечить гарантированное качество выпускаемой продукции, но призван обеспечить гарантированное устранение всех недостатков процесса производства, которые существенно влияют на качество продукции. Таким образом, продукция выпускается "наиболее вероятно качественная".

Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку

Після конференції в Ріо-де-Жанейро було прийнято багато  міжнародних документів, де підкреслюється необхідність інтеграції принципів сталого розвитку в системи освіти на дошкільному, шкільному і на рівні вищої школи, включаючи неформальну і освіту [1,2,3]. Принципи сталого розвитку повинні бути включені у всі освітні програми і мають розглядатись як елемент постійного і неперервного навчання і виховання, тобто повинні формувати особливий освітній напрям – освіту в інтересах сталого розвитку (ОСР).

Проблеми фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються (на прикладі України)

Економічний розвиток довгий час вважався ключовим фактором прогресу та в даному контексті розглядався відокремлено від соціальної справедливості (не лише в часових межах одного покоління) та екологічної безпеки розвитку. Хоча опосередковано питання сталого розвитку підіймалися ще у 18-19 століттях (коли Т.Мальтус, Д.Рікардо оцінювали можливість впливу дефіцитних природних ресурсів призвести до затримки розвитку економіки, зростання населення та рівня якості його життя), теорія сталого розвитку набула всесвітнього визнання лише в другій половині 20-го століття. З цього часу у світі активно починають пропагуватися ідеї ресурсозберігаючих технологій, екологічно безпечних виробництв та ін., та заходи спрямовані на досягнення стабільного розвитку трьох складових: екологічної, економічної та соціальної, практична реалізація яких, у свою чергу, потребує відповідних джерел фінансування.

Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку для України

tiz_009_zemlia.gifНа межі тисячоліть розвиток цивілізації при існуючій позитивній інтелектуальній динаміці набув негативного значення щодо взаємовідносин Людина – Природа. Про перевищення споживання над природовідновленням все частіше чути тривожні думки навіть щодо, здавалось би, такого невичерпного ресурсу як вода.

Формування системи вимірів цілісної моделі сталого економічного, соціального і екологічного розвитку

tiz_009_zemlia.gifСвітовий соціально-економічний розвиток у ХХ столітті характеризувався нестримним прагненням людства до забезпечення безупинного зростання валового внутрішнього продукту.

Двофакторна модель розвитку ноосфери

tiz_009_zemlia.gifКожен очікуваний рай насправді виявляється остаточно якщо і не пеклом, то в усякому випадку зовсім не раєм. Можна цього порядку не змінювати і вірити черговому пророку, чи самим намагатися на такого пророка перетворитись. Ось і зараз: глобальна криза, екологи предрікають самознищення людства. Щодо глобальності: всі спільноти, державні чи релігії, завжди вважали себе і свої проблеми глобальними. На цей раз ми впевнені, що сталий і збалансований розвиток нас і все людство від всього захистить, всіх і все збереже, головне, що для цього не доведеться відмовлятися від того, що у нас вже є.

Формування технологій екологічно безпечного використання сільськогосподарських територій

tiz_009_zemlia.gifНадзвичайно важливим фактором довгострокової перспективи існування держави (який враховує і якість життя окремої особи, і здоров'я населення, і ступінь корисного використання природних ресурсів, і багато чого іншого) є екологічний стан і рівень екологічної безпеки території країни.

Вибір індикаторів стійкого розвитку для оцінки екологічного стану урбанізованих екосистем

tiz_009_zemlia.gif Прийнявши за основу майбутнього розвитку України засади та принципи стійкого розвитку, постала необхідність в оцінці територій адміністративних одиниць різного рівня, а також країни в цілому.

Оцінювання сталості ресурсоспоживання: монетарний підхід

tiz_009_zemlia.gifРяд останніх робіт у напрямку вдосконалення методології вимірювання сталого розвитку розкривають багатообіцяючі можливості застосування тут теорії природного капіталу.

Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)

tiz_009_zemlia.gifПроаналізована концепція та система індикаторів сталого розвитку. В контексті сталого розвитку запропонований набір екологічних індикаторів, що характеризують забруднення поверхневих вод (річок Дніпро та Десна) і питної води міста. розглянутий взаємозв’язок індикаторів якості води міста Києва з міжнародними оцінками (ESI – 2005).

Проекти спільного впровадження в Україні набирають обертів

Проекти спільного впровадження – це один із гнучких механізмів Кіотського протоколу, який дозволяє українським підприємствам залучати додаткові інвестиції в проекти, що приводять до скорочень викидів парникових газів.

Сторінки

 
Subscribe to RSS - Сталий розвиток