Сталий розвиток

Екологічні передумови сталого розвитку України

В останнє десятиріччя в Україні, при подальшому зростанні міських територій, спостерігається тенденція скорочення чисельності, в основному за рахунок випереджаючого зменшення міського населення в інтенсивно освоєних і найбільш забруднених її регіонах.

Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)

        Серйозною перешкодою для видачі повної і незміщеної картини змін в стійкості навколишнього середовища є повільне впровадження чутливих дистанційних давачів і ГІС-технологій для моніторингу навколишнього середовища, а також проблема постійного браку даних, несумісніх методології розрахунків. Проблеми даних і недосконалість методик їх розрахунків збільшують невизначеність отриманих результатів.

Про підготовку фахівців для сталого розвитку України

        Метою даної роботи є проаналізувати стан  підготовки фахівців для сталого розвитку (СР) України в рамках Проекту “ЕКОМЕН-К” (Підготовка кадрового екологічного менеджменту для реалізації стратегії СР України) та намітити пріоритети переходу України на засади СР. Сталий (стійкий екологічно безпечний, збалансований, гармонійний, ноосферний) розвиток – це такий розвиток, який задовольняє нинішні потреби суспільства, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Якість життя на шляху реалізації концепції сталого розвитку українського суспільства

        Ще у 1992 році на конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку була прийнята Концепція сталого розвитку, в основі якої лежить ідея узгодження керування трьома взаємозалежними сферами: економікою, екологією і соціальними процесами. Світове співтовариство визначило концепцію сталого розвитку як стратегію існування планети Земля на XXI століття. Європейське співтовариство у 1994 році схвалило Концепцію сталого розвитку як визначальну.

Особливості раціонального природокористування в Україні

       У XXI столітті людство зіткнулося з безпрецедентною проблемою екологічного виживання. В світі не існує країни, яку б не зачепила  тією чи іншою мірою екологічна криза, безпосередньо пов’язана з обмеженістю природних ресурсів планети, станом демографічних, соціальних та економічних процесів.
       На сьогодні проблема охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів переросла в одну з  найважливіших глобальних проблем сучасності. Від неї залежить основа існування людського суспільства. Цілком очевидно, що вирішення можливе лише за умови об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, коли охорона навколишнього природного середовища стане однією з найважливіших функцій усіх без винятку країн.
       Саме тому  Конференція ООН на найвищому рівні з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася в червні 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), засвідчила, що стан навколишнього природного середовища є одним з найважливіших чинників глобальної, регіональної та національної безпеки. 

Оцінка геоекологічної складової якості життя в м. Рівне

        За концепцією сталого розвитку якість життя  громадян є найвищим критерієм ефективності функціонування держави. Якість життя – поняття, яке натепер набуває свого методологічного становлення з врахування новітніх тенденцій у розвитку еколого-економічних, соціальних інновацій. Очевидним є лише те, що це інтегрована характеристика (показник) розвитку суспільства. Міста, як найбільш антропогенно-перетворені ділянки місцевості зазнають докорінної зміни компонентів ландшафтів.

Сторінки

Subscribe to RSS - Сталий розвиток