Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)

        Серйозною перешкодою для видачі повної і незміщеної картини змін в стійкості навколишнього середовища є повільне впровадження чутливих дистанційних давачів і ГІС-технологій для моніторингу навколишнього середовища, а також проблема постійного браку даних, несумісніх методології розрахунків. Проблеми даних і недосконалість методик їх розрахунків збільшують невизначеність отриманих результатів.
       Концепція сталого розвитку була запропонована в 1992 р. Комісією з охорони навколишнього середовища та ресурсів на Конференції ООН по навколишньому середовищу та сталому розвитку в Ріо-де-Жанейро. Його прийнято оцінювати індикаторами та індексами. На міжнародному рівні індикатори сталого розвитку поділяють на чотири групи: екологічні, економічні, соціальні та інституційні. Кожна група індикаторів базується на статистичних даних, тобто вони є кінцевим результатом аналізу моніторингових даних. Індикатори інтегруються в більш складні показники ? індекси стійкого розвитку. Прикладом одного з таких індексів є запропонований у 2005 році індекс стійкого розвитку (ЕSI – 2005), розроблений міжнародними організаціями протягом останніх років. Відповідно ЕSI до екологічних індикаторів відносяться: якість повітря, біорізноманіття, ґрунти, кількість та якість води. При аналізі якості води використовують індикатор Water Quality, який включає в себе 4 показники: концентрація розчинного кисню (Dissolved oxygen concentration), електропровідність (Electrical conductivity), концентрація фосфору (Phosphorus concentration) та завислі речовини (Suspended solids).
       В Україні, а, отже, і в місті Києві, якість питної води та поверхневих водоймищ контролюється згідно вимогам нормативних документів (ГОСТ, СанПіН). Велика кількість показників, за якою проводиться аналіз якості води, дає не лише можливість оцінити якість питної води, а й розрахувати міжнародні індикатори, такі як ESI-2005, що дають можливість порівняння екологічного стану різних регіонів. При цьому за допомогою нових індикаторів можна врахувати територіальні проблеми та особливості регіону – м. Києва.
       Проаналізувавши дані за 1995-2004 рр., надані нам лабораторіями Київводоканалу та міськсанепідемстанції щодо санітарно-хімічних та бактеріологічних показників якості води річок Десни і Дніпро та питної води Деснянської і Дніпровської водопровідних станцій, нами запропоновані екологічні індикатори сталого розвитку міста, які характеризують екологічний стан цих річок, такі як: хімічне споживання кисню (ХСК) в річках у співвідношенні до ГДК; кольоровість питної води централізованих джерел водопостачання у відношенні до значень 1995 р. та у відношенні до ГДК; каламутність питної води централізованих джерел водопостачання у співвідношенні до значень 1995 р. та у співвідношенні до ГДК; хлороформ питної води централізованих джерел водопостачання у співвідношенні до ГДК; залишковий хлор зв’язаний централізованих джерел водопостачання у співвідношенні до ГДК; марганець централізованих джерел водопостачання у співвідношенні до ГДК; хімічне споживання кисню (ХСК) питної води централізованих джерел водопостачання у співвідношенні до значень 1995 р.; частка нестандартних проб питної води централізованих джерел водопостачання по бактеріологічним показникам (%).
       Розглянуті індикатори якості води не суперечать індикаторам ESI-2005. Присутній в міжнародній класифікації індикатор електропровідності (Electrical conductivity), який вказує на концентрацію розчинних солей, лугів та кислот, нами не розглядався, оскільки він не розраховується згідно нормативним документам. Ми вважаємо, що цей показник слід впровадити в запропоновану систему індикаторів якості води м. Києва. Хоча слід зауважити, що оцінку електропровідності води можна непрямо оцінити по концентраціям розчинених солей, кислот та лугів.
Література
1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. – К.: Лібра, 2004. –   368 с.
2. 2005 Environmental Sustainability Index. Yale Center for Environmental Law and Policy Yale University Center for International Earth Science Information Network Columbia University.
 
Індикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI – 2005) / Статюха Г.О., Рубежняк І.Г., Гроза О.В., Єкасьова О.В.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 320.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet