Екологічний моніторинг

Старі мобільні телефони рятують тропічні ліси

Тофер Уайт (Topher White) має намір зупинити глобальне винищення лісу за допомогою простого, але оригінального пристрою на основі старих мобільних телефонів. Вирубка лісу є причиною викидів парникових газів, що посилюють кліматичні зміни. Уайт наголошує, що це складає від 17 до 18 відсотків світового показника за рік. Це більше, ніж спричиняють викиди парникових газів будь-які види транспорту, разом узяті.


 

Павло Хазан про екологічний моніторинг та Придніпровську ТЕС

Павло Хазан в ефірі 9 каналу розповів про екологічний моніторинг в Дніпропетровській області, про Придніпровську ТЕС і як буде працювати робоча група з цього питання.

 

Проект EcoCitizens

Проект EcoCitizens дуже важливий для громади, оскільки дозволяє побудувати не тільки систему "збирання даних", а й системи оперативного сповіщення та рекомендацій!.

 

Лабораторія Електронної Демократії: Літній табір "E-DemLab" 4 група "Використання ІТ для екологічного моніторингу"

Лабораторія Електронної Демократії: Літній табір "E-DemLab" 4 група "Використання ІТ для екологічного моніторингу"

ІІ Спеціалізована виставка «ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА» 4-7 листопада 2014 р.

З 4-7 листопада 2014 на території Міжнародного виставкового центру відбудеться ІІ Спеціалізована виставка «Екологія підприємства».

Основна мета виставки: впровадження новітніх науково - технічних природоохоронних досягнень на виробництві з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища.

Запрошуємо промислові та комерційні підприємства різних сфер діяльності поділитися своїми досягненнями та представити продукцію, відповідну таким тематичними напрямками:
- екологічний моніторинг та методики оцінки забруднення навколишнього природного середовища;
- системи очищення промислових викидів у повітря;
- поводження з твердими промисловими відходами та їх утилізація (технології, техніка та обладнання);
- методи очищення та відновлення грунтів;
- технології звукоізоляції, боротьба з шумом;
- електромагнітні та радіаційні випромінювання;
- поводження з токсичними і радіологічними відходами;
- екологічно безпечні технології та виробництва.

 

ТРЕТІЙ ОБЛАСНИЙ КОНКУРС З МОНІТОРИНГУ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ВІННИЧЧИНИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ

 
Вінницький обласний конкурс з моніторингу стану довкілля серед студентів та учнів проводиться Вінницьким національним технічним університетом за сприяння управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області та Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.

Использование многопозиционного анализа радиоволнового фона Земли для оценки экологического состояния грунтовых вод

Цель работы - определить эффективность метода многопозиционного анализа радиоволнового фона Земли (МАРФЗ) при поисках залежей воды для чего был проведён анализ грунтовых вод Киевской области Украины в осадочном чехле.

Автотрасовий газоаналізатор для моніторингу забруднення атмосферного повітря вздовж автомагістралей населених пунктів

За даними спостережень екологів основними джерелами забруднення повітря в населених пунктах України є промислові підприємства і автомобільний транспорт. Нині у багатьох населених пунктах підприємства працюють не на повну потужність або призупинили свою діяльність, а кількість автотранспортних засобів на магістралях значно збільшилась, що обумовило забруднення повітря  на 85% викидами автотранспортних засобів.

Мониторинговый контроль состояния водных экосисем на основе цитогенетических методов

Экологические последствия загрязнения природной среды превратились в одну из приоритетных глобальных проблем, особенно для промышленных и экономически развитых стран. Загрязнение биосферы вредными веществами, появление новых химических соединений, повышение радиоактивности и т. д. угрожает состоянию окружающей среды, здоровью населения и ограничивает возможности дальнейшего сбалансированного развития общества.

Використання деяких показників кульбаби лікарської у фітомоніторингу міського середовища

Забруднення атмосферного повітря у міських екосистемах щорічно збільшується, причому внесок автомобільного транспорту зростає. Тому існує необхідність у діагностиці стану навколишнього природного середовища урбоекосистеми, яку можливо проводити як фізико-хімічними, так і фітоіндикаційними методами.

V Юбилейный Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий»

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ИНДУСТРИИ

V Юбилейный Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий»
Состоится 25-27 сентября 2012 года в ВЦ "КиевЭкспоПлаза"
(Украина, г. Киев, ул. Салютная, 2-Б, станция метро "Нивки")

- Главное событие лабораторной индустрии в Украине
- Единственный масштабный Форум, охватывающий все аспекты комплексного обеспечения лабораторий и лабораторного анализа во всех отраслях промышленности, научных исследованиях и медицине
- Место встречи профессионалов

СТРУКТУРА ФОРУМА:
LABForum: комплекс актуальных научно-деловых мероприятий для специалистов лабораторного рынка
LABZone: зона мастер-классов и презентаций - уникальная возможность тестирования оборудования, получения квалифицированных консультаций от профессионалов
LABInnovation: презентация новейшего оборудования и приборов, инновационных разработок и проектов, используемых для лабораторных исследований
LABDEMO-Tour: специализированные технические экскурсии, в программу которых входят презентации оборудования всемирно известных торговых марок для проведения всех типов лабораторных исследований

Кінцева дата показу анонсу: 
Ндл, 09/30/2012

Стан забруднення природного середовища на території України за даними спостережень організацій державної гідрометслужби у 2010 році

Навчальні матеріали з екології, реферати з екології
Матеріали екологічних конференцій
Екологічна бібліотека

 

Моніторинг за станом забруднення навколишнього природного середовища на території України проводиться оперативно - виробничими організаціями національної гідрометслужби  з  60-х років ХХ століття. Спостереження за станом хімічного забруднення атмосферного повітря на сьогодняшній час проводяться у 53 містах на 163 стаціонарних постах та 2-х маршрутних постах. Всього проаналізовано блтзько 833 тис.проб.

Применение рекомендаций ЕЭК ООН по организации мониторинга на предприятиях

Согласно данным, полученным при подготовке очередной встречи министров по охране окружающей среды Европы (Белград 2007) экологический мониторинг и отчётность предприятий в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в целом не отвечают современным требованиям [1].

Использование данных дистанционного зондирования земли для мониторинга лесных пожаров на территории Украины

Одной из наиболее актуальных проблем охраны и воспроизводства лесных ресурсов является борьба с пожарами. Ежегодно результатом возникновения лесных пожаров является гибель сотни тысяч гектаров лесных насаждений, выброс в атмосферу десятков тысяч тонн продуктов сгорания.

Інформаційно-аналітичні технології дослідження озер Шацького НПП

Першочерговими завданнями Шацького національного природного парку (НПП) є збереження озерно-лісового комплексу Шацького приозер'я та розвиток його рекреаційного використання.

Optical probing of the lymphocyte to detect infected individuals

tiz_009_zemlia.gifCharacterization of biological cells or other particles is made by a number of various techniques. Among the most widely used ones is flow cytometry [1]. It is based on single-particle analysis.

Передвижная экологическая лаборатория

tiz_009_zemlia.gifПередвижные экологические лаборатории (ПЭЛ), учитывая их мобильность, могут оперативно инспектировать большие города, районы, составлять прогнозные карты и реагировать, практически в реальном масштабе времени, на изменения в экологической обстановке целого региона [1].

Особенности проектирования экологически чистых установок кондиционирования воздуха на базе термоакустического эффекта

tiz_009_zemlia.gifОсновные требования международных законодательных актов в области экологии и энергосбережения к перспективному холодильному оборудованию привели к разработке новых принципов получения холода.

Особенности построения и эксплуатации автоматизированной информационно-измерительной системы мониторинга окружающей среды г. Киева

tiz_009_zemlia.gif В рамках “Киевской городской программы охраны окружающей природной среды” начато построение муниципальной системы мониторинга окружающей среды (СМОС) г. Киева, которая должна стать составной частью государственной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС) Украины.

Результаты мониторинговых исследований акватории Феодосийского морского торгового порта

tiz_009_zemlia.gifВ условиях производственной деятельности Феодосийского морского торгового порта (ФМТП) основным критерием воздействия является предельно допустимая величина экологической (техногенной) нагрузки на окружающую природную среду, в том числе и на водную среду.

Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)

tiz_009_zemlia.gifСучасні великі та середні міста – складні, глибоко трансформовані геосистеми. Одна з основних рис трансформованих геосистем – активний зовнішній техногенний вплив на системи, повна або часткова зміна компонентів природного середовища, насичення території штучними спорудами, заміна частини зв’язків між елементами системи детермінованою дією технологічних процесів.

Критерии оценки экологического качества донных осадков прибрежной акватории (Черное море)

Технологический энтузиазм человечества на протяжении последнего столетия оборачивается общей деградацией морской среды, особенно, в урбанизированных прибрежных районах. Высокая плотность населения, разнообразие форм хозяйственной эксплуатации превращают последние в главную мишень для удара многочисленных загрязняющих потоков.

Оценка экологического состояния прибрежных акваторий по структурным показателям макрозообентоса

        Экологическая оценка  в  прибрежной зоне базируется на данных по состоянию морских организмов, населяющих донные осадки (организмы бентоса). Это связано с тем, что все виды загрязнений, попадающие в море, со временем опускаются на дно и фиксируются в донных осадках. Накопившиеся загрязнения в донных осадках приводят к стойкому нарушению в качественном и количественном составе донных  сообществ и тем самым характеризуют экологическое состояние акватории в целом.
       Изучение макрозообентоса является важной составной частью комплексного мониторинга донных осадков в районе г. Севастополя, включающего также исследование физико-химических характеристик грунтов, бактерио- и мейобентоса. Исследования донных сообществ в прибрежной зоне Севастополя проводили в 1985-2003 гг по стандартной сетке станций. Все исследованные  бухты (кроме б.Южная) имеют самостоятельную связь с открытым морем и в различной степени подвержены нефтяному загрязнению и другим видам антропогенной нагрузки.

Радиолокационный мониторинг численности водоплавающих и околоводных групп птиц, пересекающих границу России и Украины в Северо-восточном Приазовье

        Азово-Черноморский регион является одним из основных мест зимовок водоплавающих и околоводных групп птиц в восточной Европе. Во время сезонных перелетов прибрежные акватории используют для остановок и пополнения энергетических резервов миллионы птиц. В настоящее время территория Азово-Черноморского региона разделена между 6 государствами. Перелетные птицы, которые во время сезонных миграций пересекают территории этих государств, составляют часть природных ресурсов, которые в той или иной степени служат предметом изучения, охраны и эксплуатации. Ресурсная оценка требует учетных данных и мониторинга. Слежение за динамикой видового состава и численности птиц на побережьях Азовского и Черного морей проводится в основном, визуально на местах массовых концентраций с использованием различных транспортных средств (наземных, водных, воздушных).

Основные направления организации регионального мониторинга состояния земель

        1. Основной функцией мониторинга земель является контроль текущего состояния и оценка перспектив развития неблагоприятных процессов для информационного обеспечения принятия  управленческих решений, направленных на оптимизацию использования земель.
       2. В качестве объекта для построения модели организации системы мониторинга выбран Сакский район АР Крым, один из крупнейших в Крыму включающий все разнообразие условий и факторов, влияющих на состояние земель Равнинного Крыма, разного  функционального назначения.
       3. Главным методом исследования является системный подход, основанный на функциональном анализе системы землепользования. Система землепользования рассматривается как сложная иерархическая система состоящая из природной, техногенной и социальной подсистем, обладающая сложной структурой прямых и обратных связей, обеспечивающих ее устойчивое функционирование. Суть проектирования системы мониторинга должна заключаться в создании функциональной модели ее работы, в планировании всей технологической цепочки получения информации от постановки задач до выдачи информации потребителю для принятия решения, а также для обеспечения  контроля за выполнением принятых решений. 

Результаты гидрохимического мониторинга на взморье Килийского рукава Дуная при строительстве глубоководного судового хода через рукав Быстрый

        В связи с восстановлением судоходства на украинской части Дуная в мае 2004 г. были начаты дноуглубительные работы в баровой области рукава Быстрый. Принимая во внимание негативное воздействие дноуглубления как в баровой области, так и при сбросе разрабатываемого грунта на морской подводный отвал, расположенный в 8 км от края дельты на окружающую природную среду, был организован комплексный экологический мониторинг дельтовой области Дуная. 
       В рамках мониторинга было выполнено 4 сезонные съемки в ноябре 2004 г. и мае, августе-сентябре, ноябре 2005 г. на 21 станциях в 10-километровой прибрежной полосе в украинской части взморья Дуная от Жебриянской бухты до морской украинско-румынской границы. Гидрохимический мониторинг включал исследование водных масс – соленость, содержание растворенного кислорода, процент его насыщения, рН, Еh, определение взвешенного вещества, растворенных биогенных веществ (БВ), растворенного органического вещества (ОВ), а также поровых вод донных отложений на содержание в них БВ и ОВ и грунта – общее содержание ОВ. Всего было проанализировано 170 проб воды, 67 проб поровой воды, 80 проб донных отложений. 

Эколого-геологическая характеристика донных осадков прибрежной зоны Одесского региона

       Район мониторинговых эколого-геологических исследований располагается в прибрежной акватории Черного моря между устьями Сухого и Малого Аджалыкского (Григорьевского) лиманов.
       Среди экологов этот район известен как полигон ОФ ИнБЮМа НАН Украины – полигон “Большая Одесса”, на котором с 1988 г. регулярно проводится мониторинг уровня антропогенного загрязнения морских экосистем.
       Исследование донных осадков в районе полигона “Большая Одесса” проводились Одесским филиалом Института биологии южных морей, начиная с 1988 по 2005 год, с периодичностью 1-3 года. Пробы донных отложений отбирались на 38 станциях дночерпателем Петерсена с площадью захвата 0,025 м2.  Анализ  концентраций  элементов-токсикантов  проводился  в   лаборатории  ОФ ИнБЮМа. Перед лабораторными исследованиями отложения отмывались через стандартный набор сит. В лабораторных условиях по стандартным методикам определялись содержания Cd, Cu, Zn, Ni.
       Содержания тяжелых металлов в донных отложениях на протяжении 18 лет наблюдений варьировало в широких пределах.

Эколого-гидрохимические исследования поверхностной морской воды в районах разработки газовых месторождений на украинском шельфе Черного моря

        Эколого-гидрохимические работы проводились в районе деятельности ПО “Черноморнефтегаз”, а также по профилю Одесса - мыс Тарханкут на акватории северо-западного шельфа Черного моря. Исследования осуществлялись с борта НИС “Аргон” предприятия “Одесморгеология” в августе 1994 г. Отбор проб морской воды выполнялся в поверхностном и придонном слоях с помощью 5-литровых пластмассовых батометров типа Ван-Дорна и Нискина. Работы включали в себя комплекс наблюдений на 16 станциях. Среднее расстояние между станциями составляло 3 км, а максимальное приближение к буровым платформам составляло 120-180 м. Содержание ртути определялось методом “холодного пара” на ртутном анализаторе HG–I. Определение содержания тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий, медь, марганец) проводилось на атомно-абсорбционном спектрометре ААS-3.
        Для удобства интерпретации и получения достоверных фоновых данных содержаний тяжелых металлов в поверхностной морской воде профиль Одесса - мыс Тарханкут был разделен на два участка – прибрежный, включающий пять станций наблюдений (ст.8-12) и район деятельности ПО “Черноморнефтегаз” – II станций (ст.13-21, 7, 6). 

Глобальний спектрополяризаційний еколого-кліматологічний моніторинг малих атмосферних компонент

Атмосфера є найдинамічнішою геосферою Землі в якій локальні забруднення можуть за 1-2 тижні розповсюджуватися по всій планеті [1]. Зміна температури та інших фізико-хімічних параметрів атмосфери може дуже швидко перерости в глобальну еколого-кліматичну проблему. Саме тому розвинені країни створюють міжнародні об'єднання і лабораторії для вирішення питань моніторингу, еколого-кліматичної безпеки та ліквідації наслідків забруднення атмосфери.

Сторінки

 
Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг