Екологічний моніторинг

X Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH – традиційне місце зустрічі лідерів лабораторної індустрії

17-19 жовтня 2017 року в ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбудеться X ювілейна Міжнародна виставка LABComplEX – головна подія лабораторної індустрії України. В рамках заходу представлений весь спектр обладнання та технологій для лабораторій, спеціалізованих меблів, витратних матеріалів, а також комплекс послуг із створення, оснащення, модернізації всіх типів і видів лабораторій різних галузей промисловості, науково-дослідної сфери та медицини.

Глобальний спектрополяризаційний еколого-кліматологічний моніторинг малих атмосферних компонент

Атмосфера є найдинамічнішою геосферою Землі в якій локальні забруднення можуть за 1-2 тижні розповсюджуватися по всій планеті [1]. Зміна температури та інших фізико-хімічних параметрів атмосфери може дуже швидко перерости в глобальну еколого-кліматичну проблему. Саме тому розвинені країни створюють міжнародні об'єднання і лабораторії для вирішення питань моніторингу, еколого-кліматичної безпеки та ліквідації наслідків забруднення атмосфери.

Система контролю складу димових газів

Ефективність роботи котельних установок прямо залежить від наявності достовірної інформації про хід технологічних процесів. Відсутність контрольно-вимірювальної апаратури, такої як газоаналізатор, може спричинити неефективну роботу установки, зокрема неякісне згорання палива.

Картографічне моделювання в практиці екологічного моніторингу та екологічного управління

В останній час актуальність геологічного вивчення міських територій обумовлена інтенсифікацією будівництва, коригуванням регламентуючої містобудівельної документації у відповідності до сучасних екологічних вимог, необхідністю оцінки ризику прояву небезпечних природних та природно-техногенних явищ або процесів. Стійкість та динамічність урбанізованих природно-техногенних геосистем в цілому визначається низкою чинників, серед яких важливим є стан підземної гідросфери.

Біоіндикаційна оцінка токсичності водного середовища на основі моделювання гранично – допустимих концентрацій іонів сульфату міді

На території України проведені успішні біоіндикаційні дослідження А.І. Горовою, В.П. Бессоновою, І.І. Коршиковим та ін. Методи біоіндикаціїї застосовуються для визначення рівнів токсико-мутагенної активності об’єктів навколишнього середовища (води, ґрунтів, атмосферного повітря, відходів) та ґрунтуються на встановленні різниці між значеннями цитогенетичних показників (рівень стерильності пилку індикаторних рослин, мітотичний індекс та частота аберантних хромосом у кореневій меристемі, частота клітин з мікроядрами в епітеліоцитах ротової порожнини дітей дошкільного віку) у тест-об’єктах, що аналізуються (дослід), та аналогічними показниками в екологічно чистих умовах [7].

Комплексний екологічний моніторинг урбосистеми Мелітополя та здоров’я населення міста

Всебічна урбанізація суспільства виступає однією з характерних рис розвитку людства. Постійне збільшення площі й чисельності населення міст, придбання сільськими поселеннями міських ознак, формування населення зі специфічним способом життя, а також "міських" популяцій рослин і тварин чітко простежується і в Україні.

Проект електронної бази даних «Каталог метаболічних шляхів»

Одним із програмних засобів, на які б спиралася коміркова модель екосистеми, може стати електронна база даних (ЕБД) «Каталог метаболічних шляхів», проект якої представлено нижче.

Моніторинг експортних зернових вантажів як інструмент відображення стану регіональної флори

Господарська цінність різних видів рослин найчастіше представляє собою комплекс різноманітних ознак, який у великій мірі залежить від вивченості того чи іншого таксону. Однак, зазвичай виділяється якась одна ознака рослини, яка є переважаючою з точки зору людини. Особливою групою при аналізі певної флори є бур’яни – види, які, на думку людини, заважають існуванню або врожайності тих чи інших культивованих рослин в агроценозах.

Комплекс автоматизованих робочих місць для обробки даних державного моніторингу довкілля областей України

В Україні діє система державного екологічного моніторингу. Її координатором в областях є територіальні органи Мінприроди – обласні держуправління охорони навколишнього природного середовища. Одна з основних задач системи моніторингу – це збирання, зберігання та обробка первинних даних спостережень за станом довкілля та природокористувачами.

Перспективи використання сучасних технологій для моніторингу чисельності птахів

У даний час людство знаходиться під загрозою глобальної епідемії пташиного грипу, що розноситься по всьому світу перелітними птахами. Частина превентивних заходів – це програми стеження за переміщенням птахів із земної поверхні. Дані про переміщення птахів можуть виявитися надзвичайно корисними для запобігання епідеміям.

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг