Законодавство

Екологічне законодавство. Кодекси.

спадаючий порядок сортування
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Закон України Про інформацію
Закон України Про відходи
Закон України Про державний контроль за використанням та охороною земель
Закон України Про державну геологічну службу України
Закон України Про екологічний аудит
Закон України Про екологічну мережу України
Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон України Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами
Закон України Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки
Закон України Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами
Закон України Про захист конституційних прав громадян на землю
Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Закон України Про землеустрій
Закон України Про зону надзвичайної екологічної ситуації
Закон України Про місцеві державні адміністрації
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Закон України Про меліорацію земель
Закон України Про мисливське господарство та полювання
Закон України Про охорону атмосферного повітря
Закон України Про охорону земель
Закон України Про охорону навколишнього природного середовища
Закон України Про пестициди і агрохімікати
Закон України Про питну воду та питне водопостачання
Закон України Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
Закон України Про природно-заповідний фонд України
Закон України Про рослинний світ
Закон України Про тваринний світ
Закон України Про Червону книгу України
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Класифікатор відходів ДК 005-96
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА
ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ