Екологічний моніторинг

Автоматизація розрахунку параметрів газопилових потоків викидів стаціонарних джерел

tiz_009_zemlia.gifКонтроль за викидами забруднюючих речових в атмосферне повітря промисловими підприємствами України включає використання інструментальних вимірювань, які супроводжуються рядом рутинних розрахунків за різними методиками та стандартами. Для автоматизації і уніфікації кропітких розрахунків стає доцільним розробка стандартизованого програмного забезпечення.

Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних

tiz_009_zemlia.gif Як відомо, екологічне управління є дуже актуальною і важливою проблемою сьогодення. Але прийняття оптимальних рішень неможливе без комплексного моніторингу стану всіх складових екосистем та контролю основних джерел їх забруднення.

Визначення принципів організації єдиної державної системи екомоніторингу на прикладі Карпатського регіону

tiz_009_zemlia.gif Ми вважаємо за необхідне розглянути розроблену нами методику і програму екологічних досліджень на державному рівні з метою визначення принципів організації єдиної системи екомоніторингу для України, регіонів, областей, районів і міст.

Моніторинг на підприємствах що мають вплив на стан навколишнього природного середовища

tiz_009_zemlia.gif Основною метою Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища (НПС) є удосконалення системи моніторингу НПС та накопичення даних, у тому числі, в таких напрямах, як вплив на атмосферне повітря викидами, скиди стічних вод та накопичення промислових відходів підприємств різних галузей народного господарства.

Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій

tiz_009_zemlia.gifЕкологічний аудит (ЕА), як невід'ємна складова частина екологічного менеджменту і природокористування, надзвичайно важливий для економіки, оскільки дозволяє зменшити екологічний, інформаційний і комерційний ризик, пов'язаний з прийняттям господарських рішень.

Методологія сертифікації якості навколишнього природного середовища

Концепція якості життя, як один із аспектів еколого-врівноваженого розвитку, потребує сертифікації якості навколишнього природного середовища, від стану якого залежить і здоров’я населення.

Аналітичний контроль хімічно небезпечних підприємств м. Києва

За останні 15-20 років на території м.Києва  ліквідовано синтез небезпечних хімічних речовин. На сьогоднішній день деякі з них ввозяться для виробничих потреб. На складах підприємств м.Києва зберігаються різні хімічні речовини

Перспективне застосування методів інфрачервоних зйомок при вирішенні задач техногенно-екологічної безпеки

        На даний час одним з перспективних методів спостереження за станом промислових об’єктів, які становлять потенційну небезпеку довкіллю та потребують діагностики їх стану, є застосування теплової зйомки. До числа об’єктів ядерної енергетики, обстеження яких доцільно проводити методом дистанційної інфрачервоної (ІЧ)-радіометрії (тепловізорна технологія контролю і діагностики), відносяться капітальні споруди і конструкції, механічне і електричне обладнання та установки, котли, печі, посудини (ємності), повітропроводи, паро- і водогони, лінії електропередачі, трансформатори, підстанції і т.і., тобто будь-які об’єкти, що генерують, віддзеркалюють або перерозподіляють теплові потоки енергії і радіаційного випромінювання.

Система сигналізації для виявлення пожежонебезпечних ситуацій на території лісового фонду

        Виявлення і гасіння лісових пожеж в системі Держкомлісгоспу України здійснює спеціалізована наземна служба в складі 226 лісових пожежних станцій, які мають 450 пожежних автомобілів, 40 одиниць іншої техніки, 3,5 тисячі радіостанцій, 450 спостережних веж тощо. Для своєчасного виявлення та гасіння лісових пожеж функціонує підпорядкована Державному комітету лісового господарства Українська державна база авіаційної охорони лісів у складі 15 авіавідділень та груп пожежних десантників. Однак, кількість лісових пожеж в Україні не зменшується і загальна  кількість їх коливається від 1500 до 3000 на рік, які охоплюють площу понад 3000 га, причому на 90-95 % вони виникають з вини населення. Найбільш пожежонебезпечними є Луганська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська області та АР Крим, на які припадає 55 % випадків і 74 % площі лісових пожеж.

Параметричні і газоаналітичні системи промислового моніторингу

        Димові гази, що виникають в ході протікання технологічних процесів мають відповідні закономірності їх утворення. Визначивши ці закономірності для кожного конкретного виробничого процесу, отримаємо можливість розрахувати викиди димових газів по поточним технологічним параметрам роботи промислового підприємства. Саме такі параметричні екологічні системи моніторингу (ПЕСМ)  функціонують на більшості підприємств України. 

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг