Аналітичний контроль хімічно небезпечних підприємств м. Києва

За останні 15-20 років на території м.Києва  ліквідовано синтез небезпечних хімічних речовин. На сьогоднішній день деякі з них ввозяться для виробничих потреб. На складах підприємств м.Києва зберігаються різні хімічні речовини
(ацетон, перекис водню, сода каустична, 2-етилгексанова кислота, бензоїл хлористий, натрію гідроксид, левоміцетин, толуол, бензол, етиленгліколь, ортофосфорна кислота, азотна, сірчана, соляна кислоти, тощо).
       Поводження з небезпечними хімічними речовинами регламентовано Постановою КМУ від 20.06.95р. № 440 “Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів. На підприємствах відсутні договори обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна навколишньому природному середовищу, згідно постанови КМУ від 16.11.02р. №  1788 “Про затвердження Порядку і правил  проведення обов’язкового страхування ”.
       Питання накопичення відходів на Україні за останні роки набули особливої актуальності. Якщо в 1991 році на одного жителя нашої країни припадало 242 тони токсичних відходів, то на сьогодні ця цифра збільшилась майже в 2 рази і становить більше 400 тон токсичних відходів. Проблема утилізації відходів є однією з гострих проблем функціонування будь-якого великого міста, особливо, коли мова йде про Київ. Відходи виробництва та споживання при їх накопиченні в місті є джерелом суттєвої екологічної небезпеки та соціальної напруги, створюють негативний імідж місту. Тому питання утилізації відходів постійно знаходиться на контролі в Держуправлінні екології та природних ресурсів в м. Києві.
       Так, відповідно до міської програми утилізації та знешкодження промислових та побутових відходів, в місті було вирішено ряд важливих  питань стосовно поводження з відходами, їх утилізації, запобігання негативному впливу промислових та побутових відходів на стан навколишнього природного середовища. В м.Києві розташовані такі небезпечні підприємства як ВАТ ”Радикал”, підприємство ДНВП “Захід”, підприємства теплоенергетики та інші. За період роботи ВАТ "Радикал", внаслідок недосконалості технологічних процесів виробництва хлору та каустичної соди ртутним методом, пестицидів, хлорокису міді та інших хімічних речовин відбулося значне забруднення ґрунтів та підземних вод на території заводу. Зараз на території підприємства відбувається санація. На територій підприємства ДНВП “Захід” розміщено 111 (біля 300 м3) металевих, герметично заварених контейнерів з відходами берилієвого виробництва. Загальна вага берилію, дифундованого в метал і в будівельне сміття, становить близько 0,09 т. Контейнери підготовлені для довгострокового зберігання.
       Крім цього на території підприємств міста, згідно отриманих ліцензій на поводження з небезпечними відходами розміщено 268,255 т. шламів гальванічного виробництва. На підприємствах теплоенергетики утворились та зберігаються ванадійвмісті шлами в кількості 50,077т та вапняні шлами від освітлення води – 45021,6 т. 
       Для покращання ситуації щодо поводження з відходами необхідно:
  • сприяти створенню підприємств по використанню відходів, включаючи їх збір у населення та на підприємствах, транспортування та переробку; 
  • ініціювати впровадження нових ресурсозберігаючих технологій по переробці промислових та побутових відходів;
  • ініціювати розробку та впровадження у життя економічний механізм (систему певних пільг), який би стимулював використання вторинних ресурсів;
  • ініціювати впровадження роздільного збору відходів;
  • будівництво сортувальних станцій, сміттєпереробних комплексів;
  • запровадити механізм стимулювання щодо сортування побутових відходів.
 
Аналітичний контроль хімічно небезпечних підприємств м. Києва / Мовчан М.М., Безрук З.Д. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 284.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet