Екологічний моніторинг

Комплексний екологічний моніторинг урбосистеми Мелітополя та здоров’я населення міста

Всебічна урбанізація суспільства виступає однією з характерних рис розвитку людства. Постійне збільшення площі й чисельності населення міст, придбання сільськими поселеннями міських ознак, формування населення зі специфічним способом життя, а також "міських" популяцій рослин і тварин чітко простежується і в Україні.

Проект електронної бази даних «Каталог метаболічних шляхів»

Одним із програмних засобів, на які б спиралася коміркова модель екосистеми, може стати електронна база даних (ЕБД) «Каталог метаболічних шляхів», проект якої представлено нижче.

Моніторинг експортних зернових вантажів як інструмент відображення стану регіональної флори

Господарська цінність різних видів рослин найчастіше представляє собою комплекс різноманітних ознак, який у великій мірі залежить від вивченості того чи іншого таксону. Однак, зазвичай виділяється якась одна ознака рослини, яка є переважаючою з точки зору людини. Особливою групою при аналізі певної флори є бур’яни – види, які, на думку людини, заважають існуванню або врожайності тих чи інших культивованих рослин в агроценозах.

Комплекс автоматизованих робочих місць для обробки даних державного моніторингу довкілля областей України

В Україні діє система державного екологічного моніторингу. Її координатором в областях є територіальні органи Мінприроди – обласні держуправління охорони навколишнього природного середовища. Одна з основних задач системи моніторингу – це збирання, зберігання та обробка первинних даних спостережень за станом довкілля та природокористувачами.

Перспективи використання сучасних технологій для моніторингу чисельності птахів

У даний час людство знаходиться під загрозою глобальної епідемії пташиного грипу, що розноситься по всьому світу перелітними птахами. Частина превентивних заходів – це програми стеження за переміщенням птахів із земної поверхні. Дані про переміщення птахів можуть виявитися надзвичайно корисними для запобігання епідеміям.

Розробка алгоритму проведення моніторингу впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації, який забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.

Використання організмів-акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем

Хімічне забруднення довкілля є актуальною проблемою сучасної людської цивілізації. На даний момент антропогенна діяльність набула глобальних масштабів. Наслідки забруднення можуть бути не очевидними або настільки віддаленими у часі, що в результаті відбувається порушення логічного причинно-наслідкового зв'язку між фактором впливу та відкликом екосистеми.

ОНД-86 Розрахунки полів приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел

Бажаете дізнатись про рівень забруднення повітря у визначеному місці? Скористайся новим екологічним вебсервісом. Ви зможете додати джерело викидів із параметрами викидів та побудувати карту розсіювання заданої забруднюючої речовини.

Лідарний екологічний контроль аерозольного забруднення атмосфери

tiz_009_zemlia.gifАтмосфера — це газова оболонка Землі, яка обертається разом з нею. Саме тут проходить озоновий захист життя Землі від жорсткого для всього живого випромінювання Сонця. Атмосферне повітря забруднюється різними джерелами. Ці джерела поділяють на природне і штучне. У цій доповіді більшу увагу приділено аерозолям.

Біоіндикаційна оцінка токсичності поверхневих водойм в зоні впливу Червоноградської групи шахт

tiz_009_zemlia.gifЧервоноградський гірничопромисловий район один із найбільших вугільних басейнів на Західній Україні з видобутку кам’яного вугілля. Більше 50 років на відносно невеликій площі у 180км 2 проводиться видобуток кам’яного вугілля. На сьогодні більшість шахт відпрацювала основну частину запасів і увійшла в стадію затухання.

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг