Геоинформационные системы

Аналіз даних екологічного моніторингу якості поверхневих вод басейну річки Рось з використанням ГІС

Сьогодні існує велика кількість даних моніторингу поверхневих вод басейну річки Рось, які накопичились в результаті спостережень за якістю поверхневих вод Басейнового управління водними ресурсами р. Рось. Деякі дані зберігаються ще на паперових носіях, а більш нові – за останні роки – зберігаються у форматі електронних таблиць MS Excel. Але, для ефективного використання цих даних, для підтримки прийняття рішень, розробки науково-обґрунтованих рекомендацій, необхідно використовувати сучасні технології баз даних та геоінформаційних систем [1].

Розробка нового гідрографічного та водогосподарського районування території України з використанням ГІС-технологій

Активне використання водних ресурсів викликає необхідність встановлення гідрологічних, соціальних, економічних та екологічних взаємозв`язків в басейнах. Ці взаємні залежності вимагають інтегрованих підходів до розвитку та управління водними ресурсами. Враховуючи багатовекторний характер управління водними ресурсами, більшість країн впроваджує інтегрований підхід до управління водними ресурсами на національному та басейновому рівні, що вимагає вдосконалення інституціональних структур та покращення виконавчої практики.

Розробка геоінформаційної системи моніторингу якості вод джерел зрошення Кіровоградської області

У зв’язку із зростаннямбагатьох екологічних проблем, пов’язаних із забрудненням водойм, особливого значення набувають питання дослідження якості водних ресурсів. Оцінки якості поверхневих вод сьогодні вимагає постійної уваги у зв’язку зізростаючим антропогенним навантаженням на водні об’єкти. Кіровоградським обласним управлінням водними ресурсами систематично здійснюються спостереження за якістю вод джерел зрошеннядля забезпечення контролю за якістю поверхневих вод області,окрім проведення спостережень в створах мережі державного моніторингу. Для ефективного використання цих даних, їх аналізу та візуалізації необхідною є розробка геоінформаційної системи моніторингу якості вод джерел зрошення.Дана система складається із двох взаємопов’язаних складових: бази даних та геоінформаціної карти [1].

Аналіз даних моніторингу якості підземних вод з використанням ГІС-технологій

Невід’ємною складовою частиною водних ресурсів є підземні води, які широко використовуються для водопостачання, зрошення, як лікувальні (мінеральні води), як сировина для добування цінних компонентів (промислові води) та як джерело теплової енергії (термальні води). Стан підземних вод України в цілому кращий, ніж поверхневого стоку, хоча іноді спостерігається забруднення їх стоками промислових підприємств, тваринницьких комплексів тощо. У деяких промислових районах (Донбас, Кривбас) розвиток шахт і кар’єрів негативно впливає на якість і запаси підземних вод. Шляхом багаторічного відкачування води з цих об’єктів їхній рівень дуже зменшився, а з деяких водоносних горизонтів вода зникла взагалі. В останні 15-20 років на стан підземних вод впливають як нові, так і значна кількість твердих та рідких відходів, нагромаджених за попередні десятиріччя. У місцях мокрої консервації шахт відбувається зміна хімічного складу підземних вод.

Ліквідуй стихійний смітник звернувшись через додаток для смартфона у Міністерство екології та природних ресурсів

Міністерство екології та природних ресурсів отримало за рік роботи інтерактивної екомапи понад 1500 повідомлень про несанкціоновані місця скупчення відходів. Як зазначив голова відомства Остап Семерак, українці підтримали сервіс і стали на захист довкілля.

Інтерактивна карта якості води Південного Бугу за даними Вінницького регіонального управління водних ресурсів

III Международный научно – практический семинар «SVIT GIS – 2014»

III Международный научно – практический семинар «SVIT GIS – 2014»
(Solution and Vision of Information Technology)

Использование геоинформационной системы K-MINE
в различных сферах деятельности

Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас на условиях информационного партнерства принять участие в ІІІ Международном научно-практическом семинаре «SVIT GIS – 2014», который состоится с 12 по 16 мая 2014 г.

ГИС-технологии и 3-D описание твердости почвы при рекультивации земель

Уплотнение почвы может возникать в результате антропогенного воздействия (движение технологического транспорта по поверхности почвы) или естественных причин, как, например, в солонцовых почвах [8].

Долгосрочное прогнозирование глобальных изменений

Глобальные изменения – главная особенность существования нашей планеты. Геологические процессы, климат, биосферные изменения характеризуются скачкообразными изменениями от одного устойчивого состояния к другому устойчивому состоянию, причем в это характерно для всех временных масштабов. Для каждого процесса причиной таких скачкообразных изменений являются разные влияющие факторы, однако силы, формирующие глобальные изменения одни и те же. Данное исследование посвящено освещению проблемы динамики глобальных изменений вод действием внешних и внутренних влияющих факторов.

Спутниковые технологии мониторинга геодинамических процессов

Глобальные геодинамические процессы формируют существенные изменения в окружающей среде. В работах академика П.Н. Кропоткина показано, что в связи с ежегодным июньским изменением объёма Земли фиксируется планетарная активизация вулканизма, а связи с декабрьскими аномальными приливами в твердом теле Земли фиксируется усиление сейсмических проявлений.

Сторінки

Subscribe to RSS - Геоинформационные системы