Сталий розвиток

Сталий розвиток як складова вищої технічної освіти в НТУУ «КПІ»

Якісна інженерна освіта з економо-еколого-соціальною спрямованістю підготування майбутніх фахівців є запорукою сталого розвитку держави. Застосування знань у науці, інженерії та технології (НІТ) є рушійною силою сталого розвитку та життєво важливим для забезпечення основних потреб людини та подолання бідності, оскільки сприяє безпечному і сталому розвитку, попередженню надзвичайних ситуацій і природних та антропогенних інцидентів, реагуванню і відновленню, інтегруванню знань та міжкультурній взаємодії [1].

Cталий розвиток територій: лісомеліорація Яворівського гірничо-промислового району

Природні ландшафти України знаходяться на межі стійкого функціонування, а їхнє подальше руйнування може призвести до повної втрати самовідновлюючих біосферних функцій природи. На теренах України площа техногенних ландшафтів займає понад 220 тисяч гектарів, із них близько 70% порушено внаслідок відкритого видобутку покладів корисних копалин. При застосуванні цього способу знищується рослинний та ґрунтовий покрив, а забруднене повітря пригнічує ріст рослин, знижуючи їх життєздатність та довговічність [1,2].

Екологізація міських систем - шлях до сталого розвитку

На сьогоднішній день процеси урбанізації набули глобального масштабу. Як правило, у своєму розвитку місто руйнує наколишнє середовище, погіршуються умови проживання для мешканців міста [3]. Тим часом саме у містах зосереджені центри розвитку науки і техніки, політичні та економічні сили: тому саме тут є всі передумови як для теоретичної розробки, так і для практичного вирішення і суто урбаністичних, і глобальних екологічних проблем.

Лекция. Денис Медоус. Пределы роста - 30 лет спустя.

 Денис Медоус Пределы Роста 30 лет спустя. Лекция в МГУ 18 апреля 2012 г. Часть 1 - 48 мин.Часть 2 - 39 мин. Лекция в Сколково - 1 ч 11 мин.

 

Роль екологічної культури у збалансованому розвитку суспільства

tiz_009_zemlia.gifЛюдське життя, історія і культура завжди залежали від природи. Природа впливала на характер світоуяви людей, їх релігії, предметів побуту, засобів виробництва, моралі та мистецтва. Відношення людини і природи постійно були в центрі уваги багатьох наук: історії, філософії, археології, культурології та інших.

Проблеми раціонального природокористування в процесі забезпечення сталого розвитку в Україні

tiz_009_zemlia.gif

Проведено оцінку динаміки інвестицій на охорону навколишнього середовища, витрат підприємств на капітальний ремонт основних виробничих фондів природоохоронного призначення та розподіл поточних витрат підприємств на основні природоохоронні заходи.

Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города

tiz_009_zemlia.gifИндикаторы обеспечивают чрезвычайно важную основу для принятия решений во многих направлениях. Они могут помочь измерять и оценивать прогресс в достижении целей устойчивого развития.

Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города

        Введение. Индикаторы обеспечивают чрезвычайно важную основу для принятия решений во многих направлениях. Они способствуют переводу знаний в физических и социальных науках в управляемые информационные блоки, которые оснащают процесс принятия решений. Они могут помочь измерять и оценивать прогресс в достижении целей устойчивого развития. Они могут обеспечивать раннее предупреждение и оповещение общества с целью предотвращения критического состояния и ущерба экономики, социальной и природоохранной сфере. Они также являются важным инструментом в обмене идеями, мыслями и ценностями.

Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием

        Индикаторы устойчивого развития играют чрезвычайно важную роль для принятия решений во многих направлениях. Существующие стандарты управления окружающей средой являются шагом к устойчивому развитию предприятий.
       Опубликованный в 1986 году ISO 9000 - стандарт управления качества, включает свыше 400000 сертификатов в 158 странах. Стандарт представляет общие требования по тому, как должна быть построена система учета и управления на предприятии, чтобы можно было гарантировать работу производственной системы в соответствии с требованиями системы качества. Этот стандарт не может обеспечить гарантированное качество выпускаемой продукции, но призван обеспечить гарантированное устранение всех недостатков процесса производства, которые существенно влияют на качество продукции. Таким образом, продукция выпускается "наиболее вероятно качественная".

Сторінки

Subscribe to RSS - Сталий розвиток