Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі

        Динамізм сучасного екологічного та соціально-економічного розвитку Донецької області пред’являє більш високі і багато в чому якісно нові вимоги до компетентності і професіоналізму кадрів, формування керівних працівників і державних службовців нового типу, здатних швидко адаптуватись до умов ринку з врахуванням потреб охорони довкілля. Тому гостро постало питання про необхідність для спеціалістів постійної професійної базової підготовки і подальшої посадової і кваліфікаційної перепідготовки. Для вирішення цього питання у Донецькій області створена та з 1995 року досить успішно функціонує система підвищення екологічної кваліфікації на базі Донецької філії Державного закладу «Державний екологічний інститут Мiнiстеpства охорони навколишнього природного середовища України».
       Робота філії здійснюється за підтримки Донецької обласної державної адміністрації, у  тісному взаємозв’язку і взаємодії з Державним управлінням екології та природних ресурсів  Мінприроди України в Донецькій області. Слід відзначити суттєву методичну допомогу головного інституту – ДЕІ Мінприроди України. 
       У філії з метою реалізації вищевказаних завдань діяльності створені ряд кафедр підвищення кваліфікації працівників підприємств області з різних напрямів екологічної діяльності. Крім того, у структурі філії створений та успішно функціонує Регіональний центр поводження з небезпечними відходами, працював екологічний інформаційний центр. 
       За роки існування філії через систему підвищення кваліфікації підвищили свою екологічну кваліфікацію 1309 працівників різноманітних підприємств Донецької області.
       Велика увага приділяється оперативному цілеспрямованому підвищенню кваліфікації. За останні  роки з метою надання рекомендацій і практичної допомоги підприємствам та організаціям області  було проведено ряд навчально-інформаційних семінарів з наданням збірок-методичних рекомендацій щодо застосування розглядаємих питань. Так, тільки у 2004-2005 рр. з метою надання рекомендацій і практичної допомоги підприємствам та організаціям області проведено семінари “Практика реалізації основних положень і вимог законодавства України в сфері лабораторного контролю довкілля”, “Практика реалізації основних положень і вимог законодавства України в сфері охорони атмосферного повітря”, “Практика реалізації основних положень і вимог законодавства Закону України “Про відходи” та його підзаконних актів” та ін. Донецькою філією згідно “Програми охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки в Донецькій області на 2001 - 2005 роки” виконується ряд робіт, серед яких можна виділити видання вперше у Донбасі науково-інформаційного довідника-атласу “Донбас заповідний”, видання протягом декількох років книги "Земля тривоги нашої", створення та ведення обласного реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, створення та ведення обласного реєстру місць видалення відходів, тиражування нормативно-технічної, розпорядчої та інформаційної документації з природоохоронних питань та ін.
       Більш ніж десятирічній досвід роботи Донецької філії показує перспективність створення в різних регіонах України подібних органів-осередків для реалізації всебічних форм роботи, відокремлених від видів роботи державних органів управління на місцях і суттєво її доповнюючих, сприяючих сталому розвитку регіону і України в цілому.
       Пропозиціями щодо поліпшення ефективності роботи системи підвищення екологічної кваліфікації  залишаються протягом останніх років наступні:
  • прийняти дієві заходи на рівні країни щодо безумовного втілення вимог ст. 7 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”;
  • при формуванні заходів Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища враховувати достатнє забезпечення фінансування системи підвищення екологічної кваліфікації;
  • здійснювати заходи  щодо стимулювання підприємств, що постійно підвищують екологічну кваліфікацію своїх працівників.
 
Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі / Панасенко А.І. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 292.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet