Розробка заходів щодо покращення ефективності біологічного очищення стічних вод

Для очищення стічних вод ВАТ Дніпровського металургійного комбінату використовують метод біологічного очищення. Технологічний процес одержання чорних металів супроводжується споживанням великої кількості води. Вода на Дніпровському металургійному комбінаті (ДМК) використовується в якості поглинаючого і транспортуючого середовища в складних процесах збагачення сировини і палива, для охолодження металургійних печей і прокатного обладнання, конденсації  пари, очистки і охолодження газів, збирання окалини від прокатних станів та інших цілей. Сумарна кількість води, що використовується на 1т сталі в середньому складає 230 – 250 м3, із яких 49% іде на охолодження обладнання, 26% ? на  очищення газів і повітря, 12% ? на обробку металів, 11% ? гідравлічне транспортування і 2% ? на  інше [1]. По всьому ходу технологічного процесу відбувається забруднення води. Стічні води, що при цьому утворюються, містять самі різні класи забруднюючих речовин. Так, вони на 30 – 35% забруднені механічними домішками (0,2 – 10 г/л), нафтопродуктами (0,05 – 0,5 г/л), фенолами (0,02 – 0,4 г/л), роданідами (0,01 – 0,3 г/л). Після очищення якість стічних вод не відповідає вимогам нормативів для скиду у водойми по показникам: вміст нітратів, завислих речовин та нафтопродуктів.  З метою підвищення ефективності біологічного очищення промислових стічних вод комбінату та вдосконалення регулювання рівня води у біологічному ставку запропоновано встановлення регуляторів рівня води (перетоків) на скиді води із біоставка у р.Дніпро.
Такі пристрої раніше було впроваджено на правобережній станції очищення промислових і побутових стічних вод м.Дніпродзержинська, що дозволило значно підвищити показники якості біологічного очищення води [2]. 
Пропонуємо скид води із ставка в р.Дніпро регулювати сифонами, які включаються в роботу разом з шандорами під час максимального наповнення біоставку. Положення шандор водовипускних споруд установлюються операторами очисних споруд. Регулятор рівня води включається в роботу автоматично при досягненні максимального рівня води у біоставку та включається при зниженні рівня води до мінімального значення.    
Розрахунки показали необхідність впровадження двох регуляторів діаметром 0,9 м, які забезпечують скид об’єму води, що приводить до зниження рівня води у доставку до мінімального. При потоку потужністю 13800 м3/с зниження рівня від  Нmax = 2,9 м  до Нmin = 1,7 м  відбувається приблизно за три доби. В теперішній час коливання рівня води у біоставку  підтримується з періодом в 1 тиждень, зона зрошення складає 0,5 м.
Впровадження додаткових пристроїв для регулювання рівня води в біоставку майже вдвічі скоротить час коливання між максимальним і мінімальним рівнем води. При цьому зона зрошення берегової лінії біоставка займає 1,5 м. Додатково площа зрошення буде заростати вищою водною рослинністю, що створить умови для вилучення із води додаткової кількості розчинних і зважених речовин та  затримання плаваючих речовин, а також збагачення води киснем, що дозволить покращити якість очищеної води. 
Проведено економічне обґрунтування і встановлено, що впровадження двох регуляторів буде коштувати 2519 грн. При невеликих економічних затратах можна досягти значного покращення режиму та  ефективності біологічного очищення.     
Література
1. Огурцов А.П., Мамаєв Л.М., Волошин М.Д. та ін. Основи промислової екології та охорони навколишнього середовища. Учб. посібник – Київ, 1997. – 250с.
2. Волошин М.Д, Плахотнік О.М, Журавльова А.В. Дослідження осадів стічних вод з метою отримання органо-мінеральних добрив // Вопросы химии и химической технологии – 2004,  №2 – С. 210-213.
 
Розробка заходів щодо покращення ефективності біологічного очищення  стічних вод / Журавльова А.В., Калашнік Ю.О.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 41.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet