Ресурсозберігаюча технологія кріплення очисних виробок шахт

        Кріплення очисних виробок на шахтах Центрального району Донбасу (ЦРД), які розробляють крутопадаючі  пласти, здійснюється дерев’яною кріп’ю. Витрати  лісоматеріалів для їх зведення становить в середньому 85 м3 на1000 т видобутку вугілля. 
       Головною особливістю дерев’яної крепі є те, що вона не підлягає вилученню і залишається в відпрацьованому просторі лав, де під дією повітря та вологи окислюється з виділенням значної кількості шкідливого газу СО2, який забруднює рудничне повітря. Для розбавлення забрудненого  рудничного повітря до нормативної концентрації СО2 в шахту подають додатково чисте повітря, що пов’язано з підвищеними витратами електроенергії.
       З метою заміни крепі вченим ДонНДІ сумісно з ДонНТУ, ДГУ створена на принципово новому технічному рівні кріп-пневмокостри для пластів 0,4-1,2 м. В порівнянні  з дерев’яними кострами вони мають ряд переваг: в 10...15 раз більший початковий розпір бічних порід, малу вагу та вартість, надійність в експлуатації. Технологічна схема використання пневмокострів представлена рис.1.
 
рис. 1  - Технологічна схема використання пневмокострів
а – схема стелеуступного забою
б – схема прямолінійного забою
 
       Впровадження пневматичних кострів на шахті ім. Румянцева ДП “Артемвугілля” (типової для ЦРД), забезпечує скорочення: витрат лісоматеріалів на 4 тис. м3/рік, викидів СО2 на 19%, дозволяє понизити трудомісткість робіт і підвищити безпеку з управління  гірничим тиском в очисних виробках.
       На базі позитивного досвіду експлуатації пневмокострів та їх технічних характеристик  відкривається перспектива створення механізованої крепі для безлюдної виїмки крутопадаючих пластів.
 
Ресурсозберігаюча технологія кріплення  очисних виробок шахт / Ніколенко М.О., Воробйов Є.О., Нетребіна К.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 200.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet