Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення

        У період 1999-2001рр. на Полтавщині була розроблена й затверджена “Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області  на період до 2010 року” (Програма). Перше п’ятиріччя функціонування Програми й останні тенденції в державній екологічній політиці України зумовили необхідність проведення моніторингу стану виконання Програми. На першому етапі був виконаний аналіз реалізації запланованих Програмою заходів у період 2001-2005рр., який виявив достатньо нерівномірний їх розподіл за напрямами природоохоронної діяльності. Переважаюча кількість програмних заходів була спрямована на охорону і відновлення водних ресурсів – 38,4% від їх загальної кількості, але з них переважаюча кількість залишилася не виконаними. Найбільш стабільним рівнем виконання відзначаються заходи із створення об’єктів природно-заповідного фонду. Були розроблені й видані науково-інформаційні матеріали щодо найцінніших об’єктів природно-заповідного фонду “Еталони природи Полтавщини” та  “Атлас рідкісних і зникаючих рослин” для Полтавщини. Достатньо ефективно в області реалізуються заходи щодо лісорозведення та створення захисних лісонасаджень. Завдяки цьому рівень лісистості території Полтавщини у 2005р. досяг 8,6% і характеризується стабільними тенденціями щодо зростання й реальними  можливостями досягнення у 2010р. рівня 10%. Низьким рівнем з точки зору як планування, так й виконання характеризується напрям заходів щодо поводження з відходами. Заходи щодо знешкодження непридатних пестицидів і отрутохімікатів не проводились в області у період 2000-2005р. взагалі. Не реалізованими в області залишилися задачі, спрямовані на розвиток економічних стимулів запровадження природоохоронних заходів. Позитивним результатом реалізації Програми у період 2001-2005рр. став розвиток екологічного інформування в області, зокрема, створення “Екологічної бібліотеки Полтавщини” із щорічним виданням тематичних інформаційно-аналітичних випусків (“Екологія і здоров’я”, “Екологія м.Полтави”, “Екологія Полтавщини”). В ході моніторингу виконання Програми був здійснений аналіз використання коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2001-2005рр. Результати аналізу виявили значну нераціональність розподілу обсягів фінансування між напрямами природоохоронної діяльності та недостатність залучення коштів з інших джерел (з фонду ЖКГ, місцевих бюджетів, коштів промислових підприємств, приватних осіб та інвесторів). В рамках моніторингу виконання Програми була проведена оцінка сучасної екологічної ситуації в Полтавській області з переглядом пріоритетності тих проблем, що склалися у районах і містах області на кінець 2005р. Серед першочергових залишилися: заходи щодо будівництва, реконструкції (ремонту) каналізаційних мереж та споруд для очищення комунальних стоків населених пунктів; водоохоронні заходи; інженерний захист територій від підтоплення; заліснення територій та охорона лісів і лісозахисних смуг. Однією з пріоритетних задач є забезпечення населення питною водою належної якості в окремих районах та населених пунктах області. Особливої актуальності в області в останні роки набули: заходи щодо будівництва полігонів ТПВ, заходи щодо знешкодження непридатних пестицидів і отрутохімікатів й забезпечення безпечних умов їх зберігання, заходи щодо зменшення впливової діяльності об’єктів нафтогазового комплексу на довкілля. Окрема увага приділяється питанню створення регіональної системи моніторингу за станом довкілля із формуванням моніторингового центру та регіональної бази даних щодо стану довкілля та здоров’я населення області. Таким чином, перший період функціонування Програми (2001-2005рр.) оцінено як недостатньо ефективний, однак на даний час в Полтавській області створені необхідні передумови для більш ефективної реалізації запланованих на період 2006-2010рр. програмних заходів за рахунок плідної співпраці громадських експертів, науковців, підприємців з фахівцями державних установ та створення достатньо високого рівня екологічного інформування й екопросвіти в області. 
 
 
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення / Голік Ю.С., Ілляш О.Е., Піддубний І.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 217.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet