Сорбційні біокомплекси для знешкодження ксенобіотиків

        В останні десятиріччя невпинно зростає забруднення біосфери різними ксенобіотиками. Серед них – хімічні забруднювачі, такі як гербіциди та пестициди, відходи хімічних виробництв, важкі метали, нафта та нафтопродукти, шкідливі речовини життєдіяльності людини. Для очищення довкілля від таких забруднень широко впроваджуються біотехнологічні методи з використанням деструктивних властивостей мікроорганізмів.
       Сорбційні     технології перспективні для виділення  та концентрування корисної природної мікрофлори при створенні ефективних сорбційно-біологічних систем детоксикації забруднювачів. Сорбційний біокомплекс являє собою каталізатор при здійсненні біотехнологічних процесів, ефективність дії якого залежить від природи сорбенту-носія мікроорганізмів та бактеріальної складової певної спрямованості.
       Проведено дослідження по виділенню та інкубації природної популяції мікроорганізмів, адаптації її до засвоювання конкретного типу забруднювача: нафта та нафтопродукти; гербіциди та пестициди; осад каналізаційних госп-фекальних стоків. Вивчено здатність до розкладу забруднювача мікроорганізмами, іммобілізованими на поверхні сорбційної матриці та у вільному стані.
       Виявлено, що іммобілізація мікробіологічної субстанції на поверхні сорбентів-носіїв підвищує ферментативну активність мікроорганізмів-деструкторів та прискорює процеси біодеструкції забруднювача при використанні сорбційного біокомплексу. Обґрунтовано доцільність застосування  адаптованої природної популяції мікроорганізмів при розробці сорбційних  біокомплексів, враховуючи її стійкість до природного біоценозу, стабільність, широкий діапазон дії, синергізм та селективні переваги. Для знешкодження конкретного типу забруднювача необхідно вибір перспективного сорбенту-матриці для іммобілізації різновидів мікроорганізмів, що був би екологічним, біосумісним та вирішував функціональні задачі. Застосування екологічних матеріалів на основі сорбційних біокомплексів представляє практичний інтерес для вирішення проблем екотехнологій.
 
Сорбційні біокомплекси для знешкодження ксенобіотиків / Хохлова Л.Й.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 150.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet