Розробка та використання високоефективних і енергоощадних процесів сушіння

        Одним із найперспективніших шляхів використання природних ресурсів є підвищення ефективності їх використання. Надзвичайною проблемою є раціональне використання горючих корисних копалин (нафта, газ, вугілля, сланці, тощо), яке може бути реалізоване створенням енергозберігаючих технологій і процесів, оскільки потреба у енергетичних ресурсах продовжує зростати. 
       Існуючі методи сушіння різноманітних матеріалів є енергоємними і екологічно небезпечними тим, що не тільки продукти горіння палива, але і продукти випаровування попадають у виробничі приміщення, що негативно впливає на здоров'я людини. У разі сушіння дисперсних матеріалів тверда фаза виноситься із сушарки попадає у виробничі приміщення, а також в навколишнє середовище, що спричиняє негативний вплив на біосферу.
       Нами запропоновані методи сушіння матеріалів у щільному шарі. Вивчена гідродинаміка і кінетика процесу сушіння за різних технологічних параметрів, розроблена дослідно-промислова установка, яка впроваджується у виробництво. В якості теплоносія використовуються відпрацьовані димові гази, які при цьому знижують температуру і звільняються від твердої фази. Ці методи полягають у тому, що теплоносій не омиває геометричну поверхню, а під дією перепаду тиску проходять через капілярно-пористу структуру висушуваного об'єкту. Переваги запропонованих методів порівняно з існуючими методами полягають у наступному:
поверхня контакту фаз перевищує в десятки, а іноді сотні раз геометричну поверхню;
великі градієнти концентрацій;
зональний механізм сушіння, і, як наслідок температура теплоносія на виході приблизно рівна температурі мокрого термометра;
наявність механічного витіснення і винесення вологи практично без затрат теплової енергії.
Отримані результати від впровадження фільтраційного методу сушіння:
1. інтенсифікація процесу в десятки, а іноді в сотні разів порівняно з існуючим конвективним методом сушіння (скорочення тривалості сушіння);
2. зниження питомих енергетичних затрат у 5-20 разів (500-1000 кДж /кг під час фільтраційного сушіння, і 15000-25000 кДж /кг під час конвективного);
3. різке зменшення використання первинних енергоресурсів і антропогенних викидів в навколишнє середовище;
4. уникнення попадання продуктів випаровування у виробничі приміщення. 
 
Розробка та використання високоефективних і  енергоощадних процесів сушіння / Ханик Я.М., Кузьма В.М. Ковальчук О.В.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 232.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet