Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки в збалансованому розвитку України

        Екологічна наука і освіта – один з головних важелів збалансованого (еколого-безпечного) розвитку, інструмент екологізації людської діяльності, вдосконалення виробництва і природокористування  з врахуванням можливостей біосфери. Високий рівень екологічних знань і науки сьогодні є основним фактором підвищення якості і безпеки життя, збереження і відновлення потенціалу Природи. Інноваційний потенціал екологічної науки і освіти – це стратегічний ресурс всіх компаній, держав, транснаціональних корпорацій. Виявлення і ефективна реалізація потенціалу екологічної науки – запорука еколого-безпечного розвитку будь-якої країни.
       Аналіз зарубіжного досвіду екологізації виробництв на основі нових досягнень екологічної науки, а також фізики, хімії, біології показав, що там цьому питанню приділяють велику увагу і має місце значний успіх. Але жодна з їх моделей через соціально-екологічні умови, які сьогодні панують в Україні, не може бути використана в нашій державі.
       При формуванні національної інноваційно-зорієнтованої, екологізованої господарської системи її найпріоритетнішими складовими сьогодні повинні стати термінові заходи щодо забезпечення структурно-технологічної перебудови вітчизняної економіки на базі трансферу нових екологічно-безпечних технологій у вище згаданих галузях. У найближчі років Україні, за даними фахівців, пріоритетними інвестиціями у розвиток екологічно-безпечних технологій мають бути інвестиції у сферу охорони водних ресурсів (близько 60 % загальних інвестицій), сферу охорони атмосфери (близько 16 %) та сферу охорони надр і раціонального використання земель і збереження заповідного фонду (10-12 %). Надзвичайно перспективним вважається використання біопалива, вітрової та сонячної енергії. Для України вважаються реальними цифри 10-50 % від загально виробленої енергії, які дасть нетрадиційна енергетика (біогаз, вітрові станції, малі гідростанції) вже у 2015-2020 рр.
       Фірми і країни ,які раніше інших здійснили капіталовкладення в екологічно-чисті технології, стали лідерами на світовому ринку (США, Японія, Німеччина, Данія та ін.).
       Заходи, які сприятимуть підвищенню ефективності реалізації інноваційного науково-технічного потенціалу України (аналіз показав, що такий потенціал є в багатьох науково-дослідних інститутах НАНУ, в приватних фірмах, у окремих науковців-винахідників у галузі використання біопалива, вітроенергетики, гідроенергетики, термоелектрики, очищення і знезараження води, переробки стічних вод звалищ та ін.):
  • створення Національного інституту науково-технічної та інноваційної політики;
  • створення парламентського комітету з питань наукової та інноваційної політики у Верховній Раді України;
  • створення Українського банку реконструкції і розвитку як  центрального інноваційного банку;
  • посилення діяльності і можливостей Державного інноваційного фонду МОН України;
  • зміцнення і фінансова підтримка наукової бази забезпечення збалансованого розвитку і екологізації пріоритетних галузей виробництва і вдосконалення довгострокових наукових оцінок процесів екологізації;
  • підвищити рівень екологічної і інноваційної культури керівників всіх галузей, зобов’язавши їх пройти спеціальні курси вдосконалення кваліфікації відповідного профілю з отриманням необхідного посвідчення;
  • вдосконалення законодавчої бази в галузі природокористування з наданням більших юридичних прав екологічного контролю діяльності і виробництв місцевим органам охорони природи;
       Уряду України створити всі можливості для впровадження вже розроблених вітчизняними вченими технологічних інновацій, перспективних з точки зору збалансованого розвитку.
 
Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки в збалансованому розвитку України / Білявський Г.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 289.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet