Робоча програма Міжнародної науково-практичної конференції “і-й Всеукраїнський з’їзд екологів” (Екологія/ Ecology – 2006) 4–7 ЖОВТНЯ, 2006 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“І-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ”
 (ЕкологіяEcology – 2006)
4-7 жовтня 2006 р.

Україна, Вінниця

Організатори:
 Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Національна академія наук України
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницька обласна рада
Вінницький національний технічний університет
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Одеський державний екологічний університет
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
НАН і МОН України
Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
Національний інформаційний центр по співробітництву з ЄС у науці і технологіях
Національний екологічний центр України
ННІ охорони природи і біотехнологій Національного аграрного університету
Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області
Вінницька державна регіональна екологічна інспекція
Управління регіонального розвитку та Євроінтеграції
Вінницької облдержадміністрації
Управління економіки Вінницької міської ради
  
 
 
 
 
НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
 
Голова 
 
Мокін Б.І., акад. АПНУ, д.т.н., проф., ректор ВНТУ
Заступники голови
Петрук В.Г., д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)
Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)
Клименко М.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
Члени комітету:
Абросимов В.К., д.х.н., проф. (Росія, Іваново)
Астрелін І.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Білявський Г.О., д.г.-м.н., проф. (Україна, Київ)
Боголюбов В.М., к.т.н., проф. (Україна, Київ)
Буяльська Т.Б., к.ф.н., проф. (Україна, Вінниця)
Волошин І.М., д.г.н., проф. (Україна, Львів)
Голубець М.А., д.б.н., проф., акад. НАНУ (Україна, Львів)
Гомеля М.Д., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Горова А.І., д.б.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
Денисик Г.І., д.г.н., проф. (Україна, Вінниця)
Злепко С.М., д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)
Іванов А.П., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАНБ (Бєларусь, Мінськ)
Ісаєнко В.М., д.б.н., проф. (Україна, Київ)
Коваленко Г.Д., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Харків)
Крайнов І.П., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Кухар В.П., д.х.н., проф., акад. НАНУ (Україна, Київ)
Кучерявий В.П., д.б.н., проф. (Україна, Львів)
Лежнюк П.Д., д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)
Мальований М.С., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Мороз О.В., д.е.н., проф. (Україна, Вінниця)
Некос В.Ю., д.г.н., проф. (Україна, Харків)
Панасенко А.І., к.т.н., проф. (Україна, Донецьк)
Позаченюк К.А., д.г.н., проф. (Україна, Сімферополь)
Порєв В.А., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Ранський А.П., д.х.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Русак О.М., д.т.н., проф., акад. МАНЕБ (Росія, Санкт-Петербург)
Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Стольберг Ф.В., д.т.н., проф. (Україна, Харків)
Тарасенко В.С., д.г.-м.н., проф. (Україна, Сімферополь)
Тимошенко Н.І., (Україна, Київ)
Ткаченко С.Й., д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)
Чайка В.Є., д.б.н., проф. (Україна, Вінниця)
Чундак С.Ю., д.х.н., проф. (Україна, Ужгород)
Шевчук В.Я., д.е.н., проф. (Україна, Київ)
Яцик А.В., д.т.н., проф., чл.-кор.УААН (Україна, Київ)
Jan Lis, Ph.D. (Польща, Kielce)
Robert Gould, (Франція, Guyancourt)
Sondergaard V.H., (Данія, Aarhus)
Stefan Middelbo Outzen, (Данія, Lyngby)
Thomsen R., (Данія, Aarhus)
 
ОРГКОМІТЕТ
Голова
Грабко В.В., д.т.н., проф., проректор ВНТУ
Заступники голови
Петрук В.Г., д.т.н., проф., зав.кафедри ХЕБ ВНТУ
Мокін В.Б., д.т.н., доц., зав.кафедри ММСС ВНТУ
Яворська О.Г. начальник Держуправління екології і природних ресурсів у Вінницькій області
Члени оргкомітету
Свиридов М.П., к.т.н., проф., директор ІнЕЕЕМ ВНТУ
Кухарчук В.В., д.т.н., проф., заст. дир. з наук. роб. ІнЕЕЕМ ВНТУ
Дерібо О.В., к.т.н., доц., начальник НДЧ ВНТУ
Видмиш А.А., к.т.н., доц., декан ФКСАЕСЕП ВНТУ
Герус Д.П., начальник Вінницької екологічної інспекції
Іщенко А.С., начальник відділу економіки природокористування 
Держуправління екології і природних ресурсів у Вінницькій області
Мармітко В.Г., начальник управління економіки
Вінницької облдержадміністрації
Грищенко К.Е., начальник управління економіки Вінницької міської ради
Нікіторович О.В., президент зовнішньоекономічної асоціації “НовоСвіт”
 
 
НАУКОВА ПРОГРАМА 
Метою конференції є зустріч фахівців з питань екології та охорони довкілля для пошуку спільних підходів, інженерних шляхів вирішення екологічних проблем України, обміну ідеями та досвідом, обговорення тенденцій розвитку даної галузі науки і практики, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої студентської молоді до наукового пошуку в екологічних дослідженнях. Для цього організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів та всіх тих, кому небайдужа доля України та захисту біосфери планети Земля.
Регламент – пленарні виступи – до 10-15 хв. (презентації у форматі PowerPoint), секційні виступи – до 7 хв. (з використанням будь-яких ілюстративних матеріалів – презентації PowerPoint, плакати, фолії тощо), стендові доповіді – на плакатах. Доповідачів просимо заздалегідь врахувати, що регламент буде чітко дотримуватись.
 
СЕКЦІЇ
Секції
Місце
проведення
Кількість учасників
1.       
Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів.
Головуючі: д.т.н., проф. Петрук В.Г., д.т.н., проф., член-кор. НАНУ Лисиченко Г.В., заступник голови: к.х.н., доц. Прокопчук С.П.
Технічна підтримка: м.н.с. Кватернюк С.М., ст. Петрук Р.В. (ЕКО-05)
ГУК, ауд.222
53
2.       
Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології  
Головуючі: д.т.н., доц. Мокін В.Б., к.т.н. Варламов Є.М., заступник голови: к.т.н., доц. Боцула М.П.
Технічна підтримка: асп. Ящолт А.Р., магіс. Крижановський Є.М.
каф. ММСС,          ауд.7212, 7203
47
3.       
Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія.
Головуючі: д.б.н., проф. Горова А.І., д.б.н., проф., акад. УААН Герасименко В.Г., заступник голови: к.б.н., проф. Вдовиченко С.М.
Технічна підтримка: ст. Вікторов М.В. (ЕКО-02), ст. Хавара Р.А. (ЕКО-02)
Актова
зала
48
4.       
Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.
Головуючі:  д.т.н., проф. Кухарчук В.В., д.т.н., проф. Порєв В.А., заступник голови: к.т.н., ст.викл. Васильківський І.В.
Технічна підтримка: асп. Іщенко В.А., ст. Грубар Д.В. (ЕКО-03)
каф.ХЕБ, ауд.1407, 1405
26
5.       
Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
Головуючі:  д.т.н., проф. Астрелін І.М., д.т.н., проф. Ткаченко С.Й., заступник голови: к.х.н., доц. Євсєєва М.В.
Технічна підтримка: ас. Турчик П.М., ст. Костюк В.В. (ЕКО-05))
ГУК,
ауд. 210
42
6.       
Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія.
Головуючі: д.с.-г.н., проф. Димань Т.М., д.т.н., проф. Мальований М.С., заступник голови: к.с.-г.н., доц. Бобко О.О.
Технічна підтримка: інж. Очкуров М.М., ст. Лещук А.М. (ЕКО-03)
ауд. 2203
51
7.       
Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура.
Головуючі: д.е.н., проф. Мороз О.В., д.г.н., проф. Некос В.Ю., заступник голови: к.т.н., доц. Горячев Г.В.
Технічна підтримка: ст. Ткаченко В.П. (ЕКО-02), ст. Томчук А.О. (ЕКО-02)
ауд. 2415
34
 
 
ПОРЯДОК РОБОТИ
Середа, 4 жовтня 2006 р.
800
– 2100
Прибуття та реєстрація учасників (фойє актової зали)
 
 
Четвер, 5 жовтня 2006 р.
800
– 930
Реєстрація учасників (фойє актової зали)
930
– 1130
Відкриття конференції та пленарне засідання (актова зала)
1130
– 1145
Перерва на каву (фойє актової зали)
1145
– 1345
Продовження пленарного засідання (актова зала)
1345
– 1445
Обід
1445
– 1700
Секційні засідання
1800
 
Товариська вечеря
 
 
П’ятниця, 6 жовтня 2006 р.
930
– 1115
Секційні засідання
1115
– 1130
Перерва на каву
1130
– 1330
Секційні засідання
1330
– 1430
Обід
1430
– 1600
Заключне пленарне засідання (актова зала)
1600
 
Екскурсійна програма
 
 
Субота, 7 жовтня 2006 р.
Від’їзд учасників конференції
 
 
 
 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
 
 
Четвер, 5 жовтня 2006 р., 9:30(актова зала)
 
 
Головуючий – заступник голови науково-програмного та оргкомітетів, 
д.т.н., професор Петрук В.Г.
1.    
Голова науково-програмного комітету, акад. АПНУ, д.т.н., проф., ректор ВНТУ Мокін Б.І.
Вітальне слово до учасників конференції.
Доповідь: Екологічні та економічні аспекти створення повітряних акумулюючих електричних станцій (ПАЕС)
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
2.    
Заступник голови оргкомітету, начальник Держуправління екології і природних ресурсів у Вінницькій області Яворська О.Г.
Вітальне слово до учасників конференції.
Доповідь: Екологічні проблеми Вінниччини та перспективи їх вирішення
Україна,
Вінниця
Держуправління екології і природних ресурсів у Вінницькій області
3.    
Заступник голови науково-програмного та оргкомітетів, д.т.н., проф., зав.кафедри ХЕБ ВНТУ Петрук В.Г.
Екологічні проблеми утилізації твердих побутових і промислових відходів у м. Вінниці та Вінницькій області
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
4.    
Заступник голови оргкомітету, д.т.н., доц., зав.кафедри ММСС ВНТУ Мокін В.Б.
Єдина автоматизована система Держекоінспекції Мінприроди України для контролю викидів, скидів, відходів та стану забруднення довкілля
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
5.    
Заступник голови науково-програмного комітету, д.с.-г.н., проф. Клименко М.О.
Європейська екологічна освіта в контексті Болонського процесу
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
6.    
Заступник голови науково-програмного комітету, д.г.-м.н., проф., лауреат Державної премії СРСР   у галузі науки і техніки Адаменко О.М.
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області
Україна,
Івано-Франківськ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
7.    
Член науково-програмного комітету, д.г.-м.н., проф. Білявський Г.О.
Роль інноваційного потенціалу екологічної науки і освіти в еколого-збалансованому розвитку держави
Україна,
Київ
Національний авіаційний університет України
8.    
Член оргкомітету, президент зовнішньоекономічної асоціації “Новосвіт” Нікіторович О.В.
Стан і перспективи малих ГЕС в Україні
Україна, Вінниця
Зовнішньоекономічна асоціація  “НовоСвіт”
9.    
Д.т.н., проф., член-кор. НАНУ Лисиченко Г.В.
Про концепцію державної програми з забезпечення екологічної безпеки об'єктів гідроенергетики
Україна,
Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
10.                
Член науково-програмного комітету, директор Інституту екології Карпат НАН, д.б.н., проф., акад. НАНУ Голубець М.А.
Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні   завдання
Україна,
Львів
Інститут екології Карпат НАН України
11.                
Член науково-програмного комітету, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин, д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. Рудько Г.І.
Екологічна безпека техноприродних геосистем
Україна,
Київ
Державна комісія України по запасах корисних копалин, Інститут геологічних наук НАН України
12.                
Член науково-програмного комітету, д.г.н., проф. Некос В.Ю.
Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні
Україна,
Харків
Харківський національний університет ім. Каразіна
13.                
Член науково-програмного комітету, начальник відділу екології НМЦ МОНУ Тимошенко Н.І.
Державні стандарти екологічної освіти України
Україна,
Київ
НМЦ МОНУ
14.                
Член науково-програм-ного комітету, д.т.н., проф., акад. МАНЕБ Русак О.М.
Экологическое образование в России в контексте концепции устойчивого развития и Болонского процесса
Росія, Санкт-Петербург
Міжнародна академія наук екології і безпеки життєдіяльності
15.                
Член науково-програмного комітету, радник ВР з питань екологічної політики, д.б.н., проф. Горова А.І.
Значення біоіндикації в системі комплексного екологічного моніторингу навколишнього середовища
Україна,
Дніпро-петровськ
Національний гірничий університет
16.                
Д.б.н., проф., академік УААН, Гудков І.М.
Радіаційна ситуація в аграрній сфері України через 20 років після аварії на Чорнобильській АЕС
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
17.                
Член науково-програмного комітету, декан ХТФ НТУУ “КПІ”, Лауреат премії Ярослава Мудрого за досягнення в науці,  д.т.н., проф. Астрелін І.М.
Екологічні аспекти сучасних хімічних технологій очищення стічних вод
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
18.                
Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Глікін М.А.
Жизнь, экология и нанотехнология
Україна, Сєвєро-донецьк
Східноукраїнський національний університет ім. Даля
 
 
 
СЕКЦІЯ 1
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ. ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
 
5.10.06 (1445– 1700), 6.10.06 (930– 1330) (ГУК, ауд.222)
Головуючі: д.т.н., проф. Петрук В.Г., д.т.н., проф., член-кор. НАНУ Лисиченко Г.В., заступник голови: к.х.н., доц. Прокопчук С.П.
 
Автори
 
 
 
 Назва доповіді
 
 
 
Країна,
місто
Організація
1.  
Голубець М.А.
Екологія: суть, структура, наукові  проблеми, прикладні   завдання
Україна,
Львів
Інститут екології Карпат НАНУ
2.  
Петрук В.Г.,
Мудрак О.В.
Екологічні проблеми утилізації твердих побутових відходів у м. Вінниці та Вінницькій області
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет, Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського
3.  
Адаменко О.М., Зоріна Н.О.
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області
Україна,
Івано-
Франківськ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4.  
Рудько Г.І.
Екологічна безпека техноприродних геосистем
Україна,
Київ
Державна комісія України по запасах корисних копалин, Інститут геологічних наук НАНУ
5.  
Ландау Ю.О.,
Лисиченко Г.В.
Про концепцію державної програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики
Україна, Київ,
Харків
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України,
ВАТ “Укргідропроект”
6.  
Забулонов Ю.Л.,
Лисиченко Г.В.,
Ковалевський В.В.
Тероризм – реальна загроза ХХІ століття техногенно-екологічній безпеці
Україна, Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
7.  
Лисиченко Г.В., Жебровська К.І., Маричев Г.Ф., Соколовська А.Б.,
Битюцький С.В.
 
Геоекологічі чинники небезпеки в зонах розміщення атомних електростанцій
Україна, Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
8.  
Герасименко В.Г., Бітюцький В.С., Мельниченко О.М.
Розробка вимог екологічної безпеки для виробництва комплексних антианемічних препаратів
Україна,
Біла
Церква
Білоцерківського державного аграрного університету
9.  
Гликин М.А., Гликина И.М.
Жизнь, экология и нанотехнология
Україна, Сєвєро-донецьк
Східноукраїнський національний університет ім. Даля
10.                
Бабинець В.А., Волошин С.М., Сліпченко Б.В., Ревенкова О.К.
Паспортизація об’єктів підвищеної небезпеки
Україна, Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
11.                
 
Лисиченко О.Г., Бухарєв С.В.
Джерела техногенно-екологічної небезпеки зони впливу Дністровської ГАЕС
Україна, Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
12.                
Сафранов Т.А,
Губанова Е.Р.,
Шанина Т.П.,
Кориневская В.Ю.,
Скрипник А.П.
Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов
Україна,
Одеса
Одеський державний екологічний університет
13.                
Ісаєнко В.М., Лисенко О.Б., Пилипенко Л.А.,
Вовк О.О., Лисенко Л.В.
Ситематизація основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем
Україна, Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
14.                
Башевая Т.С., Сердюк А.И., Яценко А.Г.
Электрохимический метод регенерации сернокислых отходов отработанных аккумуляторных батарей
Україна,
 Макіївка
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
15.                
Красінько В.О., Стабніков В.П.
Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив
Україна,
Київ
Національний університет харчових технологій
16.                
Moжина О.Н.,
Сторчак О.В.,
Никулин В.В.
Эколого-гидрохимические исследования поверхностной морской воды в районах разработки газовых месторождений на украинском шельфе Черного моря
Україна,
Одеса
Одеський національний університет ім. Мечникова
17.                
Сторчак О.В., Можина О.Н., Никулин В.В.
Оценка эколого-гидрохимического состояния морских придонных вод в районах освоения газовых месторождений на украинском шельфе Черного моря
Україна,
Одеса
Одеський національний університет ім. Мечникова
18.                
Маковецкая И.М., Дятлов С.Е., Маковецкая Е.М., Никулин В.В.
Эколого-геологическая характеристика донных осадков прибрежной зоны Одесского региона
Україна,
Одеса
Одеський національний університет ім. Мечникова
19.                
Бакка М.Т.,
Давидова І.В.,
Мяновська М.Б.
Проблеми використання відходів видобутку та переробки мінеральної сировини
Україна,
 Житомир
Житомирський державний технологічний університет
20.                
Кутняшенко И.В.,
Парфенюк А.С.,
Топоров А.А., 
Веретельник С.П.,
Третьяков П.В.
Разработка термолизно-энергетиче-ской рекуперации отходов
Україна,
Донецьк
Донецький національний технічний університет
21.                
Риахи Р.,
Безносик Ю.А.,
Бугаева Л.Н.,
Статюха Г.А.
Прогнозирование экологических рисков с использованием анализа иерархий и теории нечетких множеств
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
22.                
Самотуга В.В., Бондаренко Ю.Г.,
Хоменко В.М.,
Папач В.В.,
Федорук О.Л.,
Терещенко В.Г.,
Халимоник П.М.
Організація робіт по знешкодженню непридатних біологічних та фосфорорганічних препаратів, похідних хлорфеноксиоцтової та карбамінової кислот методом компостування на ВАТ „Райагрохім” м. Шпола
Україна,
Черкаси
Державне управління екології та природних ресурсів в Черкаській області, Черкаська обласна санепідстанція, Черкаський державний технологічний університет
23.                
Чундак С.Ю.,
Сухарев С.М.,
Бойко Н.В.,
Чонка І.І.,
Сухарева О.Ю.
Очистка комунально-побутових стічних вод комунального підприємства “Водоканал” м. Ужгород
Україна,
Ужгород
Ужгородський національний університет
24.                
Унрод В.И., Солодовник Т.В., Пахарь С.А.
К вопросу об использовании мицелиальных отходов в качестве биологически активных добавок в сельском хозяйстве
Україна,
Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
25.                
Прокопчук С.П., Петрук Р.В.
Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
26.                
Коц І.В.,
Березюк О.В.
Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
27.                
Мальований М.С., Орел С.М.
Оцінка екологічного ризику при можливих надзвичайних ситуаціях
Україна,
Львів
Національний університет «Львівська політехніка»
28.                
Мальований М.С.,
Малик Н.Ю.,
Рошко В.В.
Утилізація дренажних вод полігонів твердих побутових відходів
Україна,
Львів
Національний університет «Львівська політехніка»
29.                
Ятчишин Ю.Й., Мальований М.С.,
Ковальчук Б.Є.,
Свянтко І.М.
Утилізація багатокомпонентних водно-сольових систем – відходів переробки калійних руд Прикарпаття
Україна,
Львів
Національний університет «Львівська політехніка»
30.                
Адаменко Я.О.
Екологічна безпека нафтогазового комплексу Прикарпаття
Україна,
Івано-
Франківськ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
31.                
Павленко О.В.
Відходи виробництва гідрохінону – особливості складу та шляхи переробки
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
32.                
Астрелін І.М., Косогіна І.В.
Кислотна обробка шламів очищення стічних вод текстильних підприємств
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
33.                
Астрелін І.М., Толстопалова Н.М.,
Кримець Г.В.,
Тимчик О. М.
Неочищений сульфат алюмінію перспективний реагент для комплексної очистки води
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
34.                
Обушенко Т.И., Астрелин И.М., Толстопалова Н.М.,
Черняк Н.В.
Извлечение из сточных вод ионов металлов методом флотоэкстракции
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
35.                
Ващук В.В., Нагурський О.А.
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив
Україна,
Львів
Національний університет «Львівська політехніка»
36.                
Волощук А.Г., Волощук Е. А.
Очистка сточных вод красильно-отделочного производства от сульфидов методом химического окисления
Україна,
Чернівці
Чернівецький національний університет ім. Федьковича
37.                
Журавльова А.В.,
Калашнік Ю.О.
Розробка заходів щодо покращення ефективності біологічного очищення стічних вод
Україна,
Дніпродзержинськ
Дніпродзержинський державний технічний університет
38.                
Плахотник В.Н., Becker U.,
Павлюк А.Н.,
Ярышкина Л.А.
Техногенно-экологическая безопасность наземного транспорта: современное состояние и перспективы
Україна,
Дніпро-
петровськ, Київ,
Німеччина, Дрезден
Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна
39.                
Козловская Т.Ф.,
Шмандий В.М.
Естественно-философский   подход к решению проблем экологического риска
Україна, Кременчук
Кременчуцький державний політехнічний університет
40.                
Михайловська М. В.
Застосування біоконвеєру для очищення рідких токсичних відходів коксохімічного виробництва
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
41.                
Пасенко А.В., Зюман Б.В.
Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих ґрунтів
Україна, Кременчук
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
42.                
Проценко А.В., Дмитриков В.П.
Рекуперация железо-, медь-, никельсодержащих шламов гальванического производства
Україна, Дніпро-дзержинськ
Дніпродзержинський державний технічний університет
43.                
Баранова Л.А., Гликин М.А., Гликина И.М.
Переработка хлорорганических отходов по технологии аэрозольного нанокатализа в виброожиженном слое
Україна, Сєвєро-донецьк
Східноукраїнський національний університет ім. Даля
44.                
Статюха Г.О., Бойко Т.В., Бендюг В.І., Абрамов І.Б.
Алгоритм прийняття рішень при оцінці впливів на навколишнє середовище
Україна, Київ,
Харків
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
45.                
Статюха Г.О.,
Бойко Т.В.,
Бендюг В.І.,
Терплецький П.І.
Використання індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Україна, Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
46.                
Цюпко Ф.І.,
Сенишин М.С., Срібний В.М.,
Ятчишин Ю.Й., Ларук М.М.
Переробка та утилізація автомобільних каталізаторів
Україна, Львів
Національний університет «Львівська політехніка»,  ДП “Арґентум”
47.                
Чепіжко О.В.,
Перетяткевич О.В.
Вплив морських перевезень нафти і нафтопродуктів на екологічний стан Чорного моря
Україна, Одеса,
Південне
Одеський національний університет ім. Мечникова
48.              
Хом’як О.А.
Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області 
 
 
Україна, Біла
Церква
Білоцерківський державний аграрний університет
49.                
Блецкан Д.І., Трапезнікова Л.В.,
Лук’янчук О.Р.,
Пекар Я.М.
Рекуперація, властивості та застосування монодисперсного порошку альфа-оксиду алюмінію, одержаного з відходів сапфірового виробництва
Україна, Ужгород
Ужгородський національний університет
50.                
Василенко С.Л.
Теоретические основы экологической безопасности питьевого водоснабжения
Україна, Харків
Комунальне підприємство ВТП “Вода” 
51.                
Петрук В.Г.,
Резніченко О.В.
Вибір методу утилізації непридатних та заборонених пестицидів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
52.                
Милоцкий В.В.,
Лория М.Г.,
Целищев А.Б.
Технология фотокаталитического обезвреживания пестицидов
Україна, Сєвєродонецьк
Сєвєродонецький технологічний інститут
53.                
Знак З.О.,
Гелеш А.Б.,
Сівцов С.О.
Електрохімічне перероблення натрію тіосульфату як відходу процесів очищення газів від сірководню з одержанням спеціальних видів сірки
Україна, Львів
Національний університет «Львівська політехніка»
 
 
СЕКЦІЯ 2
МОДЕЛЮВАННЯ І МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ  
 
5.10.06 (1445– 1700), 6.10.06 (930– 1330) (каф. ММСС, ауд.7212, 7203)
 
Головуючі: д.т.н., доц. Мокін В.Б., к.т.н. Варламов Є.М.,
 заступник голови: к.т.н., доц. Боцула М.П.
 
Автори
Назва доповіді
Країна, місто
Організація
1.        
Варламов Е.Н., Брук В.В.
Применение ГИС-технологий и банков данных оснащенности сетей мониторинга Минприроды на примере оптимизации сети наблюдения р. Днепр 
Україна,
Харків
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
2.        
Зіскінд Ю. Л., Мокін В. Б.,
Боцула М.П.,
Горячев Г. В.
Розробка підсистеми “Викиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Україна,
Вінниця,
Київ
Вінницький національний технічний університет, Державна екологічна інспекція Мінприроди України
3.        
Мокін В.Б.,
Горячев Г.В.,
Катєльников Д.І.,
Жуков С.О.,
Моргун І.А.
Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
4.        
Зіскінд Ю.Л.,
Мокін В.Б.,
Боцула М.П.,
Ящолт А.Р.
Підсистема “Вода і скиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Україна,
Вінниця,
Київ
Вінницький національний технічний університет, Державна екологічна інспекція Мінприроди України
5.        
Зіскінд Ю.Л.,
Мокін В.Б.,
Боцула М.П.
Підсистема “Ґрунти та відходи” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Україна,
Вінниця,
Київ
Вінницький національний технічний університет, Державна екологічна інспекція Мінприроди України
6.        
Мокін В.Б.,
Боцула М.П.,
Гуменюк О.М.
Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води, ґрунту
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
7.        
Сухарев С.М., Сухарева О.Ю., Чундак С.Ю., Ривак Т.С., Бойко Н.В., Чонка І.І.
Розробка та апробація методик моніторингу вмісту важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища
Україна,
Ужгород
Ужгородський національний університет
8.        
Мокін В.Б., Присяжнюк О.М., Коновалюк Ю.М.
Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
9.        
Тучковенко Ю.С., 
Торгонская О.А.
Прикладное математическое моделирование формирования качества вод внутриконтинентальных и прибрежных морских водоемов
Україна,
Одеса
Одеський державний екологічний університет
10.    
Руденко С.С., Буждиган О.Я.
Досвід застосування покрокової регресії та кластерного аналізу для екологічного моніторингу пасовищ
Україна,
Чернівці
Чернівецький національний університет ім. Федьковича
11.    
Руденко С.С.,
 Филипчук Т.В.
 
Застосування теорії експерименту
Ч. Хікса в екологічних   дослідженнях
Україна,
Чернівці
Чернівецький національний університет ім. Федьковича
12.    
Іутинська Г.О.
Концепція організації і створення діючої системи мікробіологічного моніторингу ґрунтів
Україна,
Київ
Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного
13.    
Войтикова А.Е.,
Данич В.Н.,
Решетников Е.В.
Применение геоинформационных технологий для радиационно-экологической паспортизации территории Луганской области
Україна,
Луганськ
ЛОКП «Земельно-информационный центр»,Східноукраїнський національний університет ім. Даля, Держуправління екології і при-родних ресурсів у Луганській області
14.    
Войтикова А.Е.,
Данич В.Н.,
Решетников Е.В.
Некоторые результаты математической обработки данных радиационных обследований помещений
Україна,
Луганськ
ЛОКП «Земельно-информационный центр»,Східноукраїнський національний університет ім. Даля, Держуправління екології і при-родних ресурсів у Луганській області
15.    
Мокін В.Б., Крижановський Є. М.
Геоінформаційна система моніторингу стану водних об’єктів та водокористування басейну річки Південний Буг
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
16.    
Онищенко Ю.В., Плахотник В.М., Ковтун Ю.В., Драбкіна А.Х., Безовська М.С.
Сучасні інформаційні технології в екологічному моніторингу Придніпровської залізниці
Україна,
Дніпро-
петровськ
Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна
17.    
Гончарук В.Є., Дзюбачик М.І, Торський А.Р., Чапля Є.Я.,
Чернуха О.Ю.
Моделювання міграції забруднень у ґрунті та оцінювання забрудненості ґрунтових вод
Україна,
Львів
Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання при ІППММ НАН України
18.    
Гончарук В.Є., Кухарський В.М.,   Савула Я.Г.,
Торський А.Р., Чапля Є.Я.
Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля
 
Україна,
Львів
Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання при ІППММ НАН України
19.    
Шикіна О.В., Скиба Г.В.
До питання про комп’ютеризацію банку даних моніторингових спостережень повітряного басейну
Україна,
Житомир
Житомирський державний технологічний університет
20.    
Аристархова Е.О.,
Єльнікова Т.О., Подчашинський Ю.О.
Дослідження динаміки процесів розвитку водоростей у водосховищі “Дениші” на основі комп’ютеризованих технологій обробки вимірювальної інформації
Україна,
Житомир
Житомирський державний технологічний університет
21.    
Богатова Ю.И.,
Гаркавая Г.П.
Результаты гидрохимического мониторинга на взморье Килийского рукава Дуная при строительстве глубоководного судового хода через рукав Быстрый
Україна,
Одеса
Одеська філія Інституту біології південних морів НАНУ
22.    
Кульчицький-Жигайло І.Є.
Лісове господарство в системі природоохоронного управління річковими басейнами
Україна,
Львів
Національний лісотехнічний університет України
23.    
Рокитко П.В., Романовська В.О.
Екологічний моніторинг ґрунтових бактерій в 10 км зоні ЧАЕС
Україна,
Київ
Інститут мікробіології і вірусології НАН України
24.    
Білик Л.І., Джулай О.С.,
Загородній В.В.,
Федорук О.Л.
Результати моніторингового дослідження води Кременчуцького водосховища
Україна,
Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
25.    
Білик Л.І.
Екологічний моніторинг Дніпра: соціальний складник
Україна,
Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
26.    
Картавцев О.М.
Імплементація геоінформаційних технологій для вирішення задач забруднення атмосферного повітря на локальному рівні
Україна,
Київ
Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзеєва
АМНУ
27.    
Турос О.І.
Використання інформаційних технологій, як додаткового засобу для визначення токсичності забруднювачів довкілля
Україна,
Київ
Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзеєва
АМНУ
28.    
Ярмоловський І.М., Бригілевич В.І., Благітко Б.Я
Система екологічного моніторингу
 
 
 
 
Україна,
Львів
Львівський національний університет ім. Франка
29.    
Добреля В.П., Долженкова Е.В.
Универсальная математическая модель "Яйцо безопасности"
 
Україна,
Дніпро-
петровськ
Дніпропетровський національний університет
30.    
Альошкіна У.М.
Класифікація та картування екотопів Києва як частина моніторингу зелених насаджень міста
Україна,
Київ
 Національний Університет «Києво-Могилянська Академія»
31.    
Горбатюк В.М., Сильченко Е.И.
Инвентаризация земель для геоинформационного обеспечения устойчивого развития городских территорий
Україна, Сімферополь
Південний філіал «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету
32.    
Горбатюк Н.В.
Оценка инженерно-геологических условий на основе ГИС-технологий
Україна, Сімферополь
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
33.    
Горбатюк В.М.,
Михайлицина К.В.
Основные направления организации регионального мониторинга состояния земель
Україна, Сімферополь
Південний філіал «Кримський агротехнологічний університет» національного аграрного університету
34.    
Забашта А.В.
Радиолокационный мониторинг численности водоплавающих и околоводных групп птиц, пересекающих границу России и Украины в Северо-восточном Приазовье
Росія,
Ростов-на-Дону
Аеропорт Ростов-на-Дону
35.    
Жовтюк В.Я.
ГІС-технології геоекологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем
Україна,
Івано-
Франківськ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
36.    
Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Дуцяк Г.З., Катеринчук І.М.
Радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку (Волинська область)
Україна,
Львів
Львівський національний університет ім. Франка
37.    
Дубовик І.В.,
Козловська Т.Ф.
Математико-прогностична оцінка рівнів забруднення поверхневих природних вод як прикладна характеристика екологічного ризику
Україна, Кременчуг
Кременчуцький державний політехнічний університет
38.    
Корнелюк Н. М.
Кора дерев – модельний об’єкт в системі комплексного моніторингу атмосфери м. Черкаси за вмістом важких металів
Україна,
Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
39.    
Кошляков О.Є.,
Диняк О.В.
Вивчення процесу підтоплення території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Україна,
Київ
Київський національний університет ім. Шевченка
40.    
Парлаг О.О.,
Маслюк В.Т.
 Практика екологічного моніторингу гамма-активних нуклідів Закарпаття
 
 
 
Україна,
Ужгород
Інститут електронної фізики НАН України
41.    
Петрусенко В.П.
Моделювання та управління радіоекологічними процесами в схилових екосистемах для мінімізації ризику
Україна,
Київ
Національний авіаційний університет
42.    
Арістов М.В.
Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)
Україна,
Київ
Національний авіаційний університет
43.    
Батлук В.А., 
Ощаповський В.В.,  
Шелюх Ю.Є., 
Димитрова Ю.Д.
Использование статистического моделирования для оптимизации процессов очистки
Україна,
Львів
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, НУ „Львів-ська політехніка”
44.    
Мельник В.Й., 
Хабаров В.В.
Радіаційний моніторинг газо-аерозольних викидів Рівненської АЕС
 
Україна,
Рівне
Рівненський державний гуманітарний університет, Держуправління екології та природних ресурсів в Рівненській області
45.    
Бондаренко М.Г.
Програмне забезпечення для розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Україна,
Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
46.    
Соботович Е.В.,
Лисиченко Г.В.,
Литвинський Л.Л.,
Ляшенко А.В.,
Новосад В.В.,
Олексієнко В.Р.,
Серебряков В.В.
Про основні результати комплексного екологічного моніторингу зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу
Україна,
Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
47.    
Волошин С.М.,
Лисиченко Г.В.,
Сліпченко Б.В.,
Фаррахов О.В.
Комп’ютерна система оцінки збитків природного і техногенного походження
Україна,
Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
 
СЕКЦІЯ 3
ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ БІОСФЕРИ. АГРОЕКОЛОГІЯ ТА РАДІОЕКОЛОГІЯ
5.10.06 (1445– 1700), 6.10.06 (930– 1330) (актова зала)
 
Головуючі: д.б.н., проф., акад.УААН Герасименко В.Г., д.б.н., проф. Горова А.І.,
заступник голови: к.б.н., проф. Вдовиченко С.М.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
 місто
Організація
1.        
Рудько Г.І.
Основи фундаментальної геоекології
Україна,
Київ
Державна комісія України по запасах корисних копалин, Інститут геологічних наук НАНУ
2.        
Антоновський О.Г.,
Демченко В.О.,
Демченко Н.А.,
Вінтер Г.М.
Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим
Україна, Меліто-поль
Мелітопольський державний педагог-гічний університет, Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій
3.        
Боголюбов В.М., Юхимчук І.В.
Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій
Україна,
Київ
Національний аграрний університет України
4.        
Васілівецька М.В.,
Мошинець О.В.,
Кордюм В.А.
Новий метод дослідження мікробних ценозів
Україна,
Київ
Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ
5.        
Волох А.М.
Мониторинг, охрана и восстановление популяций редких видов млекопитающих в Украине
Україна, Меліто-поль
Таврійська державна агротехнічна академія
6.        
Волошина І.М., Пирог Т.П.
Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень
 
 
 
Україна,
Київ
Національний університет харчових технологій
 
 
7.        
Герасименко В.Г., Мерзлов С.В.
Екологічна експертиза посліду при включені до раціонів птиці різних форм кобальту
Україна,
Біла
Церква
Білоцерківський державний аграрний університет
8.        
Горова А.І., Павличенко А.В., Україна
Біоіндикаційна оцінка стану об’єктів довкілля у промислових центрах Дніпропетровської області
Україна,
Дніпро-петровськ
Національний гірничий університет
9.        
Левицька О.К.,
Шелест З.М
Зв’язок між біологічною активністю та вмістом окремих поживних елементів на рекультивованих ґрунтах Стрижівського буровугільного розрізу
Україна, Житомир
Житомирський державний технологічний університет
10.    
Зайцева Г.М.,
Кагало О.О.
 
Вовчки (gliridae, rodentia) як біоіндикатори природності лісових екосистем на території Кам’янецького Придністров’я
 
Україна,
Львів
 
Інституту екології Карпат НАН України
11.    
Постоєнко О.М., Сенчугова Н.А.
Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності
Україна,
Київ
Київський національний університет ім. Шевченка
12.    
Федоряк М.М. 
Деякі біоекологічні особливості tegenaria domestica (clerck) (araneae, agelenidae) м. Чернівці
Україна, Чернівці
Чернівецький національний університет ім. Федьковича
13.    
Чемерис І. А.
Можливості використання електрофізіологічних методів у фітоіндикації стану навколишнього природного середовища
Україна,
Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
14.    
Зубачов А.Р., Фантух О.О., Халимоник П.М.
Деякі аспекти екологізації впровадження сільськогосподарських культур в умовах лісостепу України
Україна, Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
15.    
Зубачов А.Р., Фантух О.О.
Вплив антропогенних факторів на стан ґрунтів та шляхи збереження агроекосистем в землеробстві
Україна, Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
16.    
Жицька Л.І., Кривда Ю.І.
Дослідження едафічних показників урбаноземів м. Черкас
Україна, Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
17.    
Чорненька І.В., Міськевич С.В.
Чи загрожує глобальне потепління клімату Україні?
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
18.    
Ніссенбаум І.І., Міськевич С.В.
Зоотерапія як вирішення проблеми бродячих тварин
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
19.    
Павлюченко Є.Л., Міськевич С.В., Бичков Ю.П.
Вплив деяких екологічних факторів на ефективність інкубації яєць чорного африканського страуса
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
20.    
Євсєєва М.В., Врублевська Б.М.,
Гандзій Н.В.,
Заговора Ю.С.,
Шаравська Л.В.
Екологічно-безпечне використання ґрунтів та вартісна оцінка витрат родючості
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
21.    
Капочкін Б.Б., Доля В.Д.
Часова мінливість внутрішньотропічної зони конвергенції, як відображення глобальної геодинаміки
Україна,
Одеса,
Вінниця
Одеський державний екологічний університет, Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського
22.    
Ибрагимова Э.Э.
Изучение последствий аэротехногенного загрязнения среды на фертильность пыльцы плодовых растений
Україна, Сімферо-поль
Кримський державний інженерно-педагогічний університет
23.    
Петрук Т.В.,
Білявська Л.О.,
Іутинська Г.О.
Авермектини streptomyces avermitilis УКМ Ас-2177 – екологічно безпечні речовин антипаразитарної дії
Україна,
Київ
Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного
24.    
Іутинська Г.О., Лоханська В.Й., Піндрус А.А., Ямборко Н.А.
Біоремедіація ґрунтів, забруднених пестицидами
Україна,
Київ
Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного
25.    
Бадіра Т.Г.,
Мартинюк І.Д.,
Вітвіцька О.І.
Зміни властивостей ґрунтів на узбережжі Київського водосховища
Україна,
Київ
Національний
аграрний університет, Національний авіаційний університет
26.    
Григорюк І.П., Ткачов В.І., Серга О.І., Яворовський П.П.
Діагностика стану деревних і квітниково-декоративних рослин за дії стресових факторів середовища
Україна,
Київ
Національний аграрний університет, Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, Київський національний університет ім.Шевче-нка, “Київзеленбуд”
27.    
Гудков І.М.
Радіаційна ситуація в аграрній сфері України через 20 років після аварії на Чорнобильській АЕС і проблеми сільськогосподарської радіоекології
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
28.    
Кобечинская В.Г.,
Пышкин В.Б.,
Отурина И.П.,
Сволынский М.Д.
Динамика структуры и биологической продуктивности фитоценозов Ялтинского горно-лесного природного заповедника
Україна, Сімферо-поль
Таврійський національний університет ім.Вернадського
29.    
Кузнецова Е.Ю., Сурова Н.А.
Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма
Україна, Сімферо-поль
Таврійський гуманітарно-екологі-чний інститут, Кримський державний медичний університет ім.Георгієвського
30.    
Кульбіда Л.С.
Проблеми використання агроландшафтів Середньо бузької височинної області
Україна, Вінниця
ВПНЗ “Європейський Університет”
31.    
Лисицкая С.М., Рябченко Н.А., Мочалов В.В.
Влияние пестицидов на спектр хромосомных аберраций в меристематических клетках озимой пшеницы
Україна,
Дніпро-петровськ
Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровський державний аграрний університет
32.    
Ричак Н.Л., Тітенко Г.В.
Управління екологічним станом ґрунтового покриву м. Харкова
Україна,
Харків
Харківський національний університет ім. Каразіна
33.    
Гончаренко Г.Є., Вараниця С.О.
Заповідні об’єкти Уманщини – майбутнє екомережі України
Україна,
Умань
Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини
34.    
Гнатюк Н.О., Остапенко С.Г.
Омела – актуальна проблема сьогодення
Україна,
Умань
Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини
35.    
Роженко М. В.
Вразливість хижих ссавців в українському Причорномор`ї та їх охорона
Україна,
Одеса
Одеський національний університет ім. Мечникова
36.    
Алёмов С.В.
Оценка экологического состояния прибрежных акваторий по структурным показателям макрозообентоса
Україна, Севасто-поль
Інститут біології південних морів НАНУ
37.    
Осадчая Т.С.
Критерии оценки экологического качества донных осадков прибрежной акватории (Черное море)
Україна, Севасто-поль
Інститут біології південних
 морів НАНУ
38.    
Слюсар І.Т.
Агроекологічні принципи створення системи землеробства на осушуваних заплавних ґрунтах гумідної зони
Україна,
Київ
НМЦ “Інститут землеробства УААН”
39.    
Стародубцев В.М.,
Профатило О.В.,
Яковлєв Д.О.
Деградація ґрунтів у дельтах річок внаслідок регулювання стоку
Україна,
Київ
Національний авіаційний університет
40.    
Хохлова Л.Й.
Сорбційні біокомплекси для знешкодження ксенобіотиків
Україна,
Київ
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України
41.    
Шитюк К.Ф.,
Прошак В.П.
Особливості накопичення та розподілу радіонуклідів в компонентах лісових екосистем зони відчуження
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
42.    
Булахов В.Л.,
Пахомов О.Є.,
Рева О.А.
Зоогенні механізми утворення захисного блоку екосистем в умовах посиленого тиску антропогенних чинників в індустріальних регіонах
Україна,
Дніпро-петровськ
Дніпропетровський національний університет
43.    
Карпенко Ю.О.
Заплава р.Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області
Україна, Чернігів
Чернігівський педагогічний університет ім. Шевченка
44.    
Чайка В.Є.
Екологічний метод боротьби з колорадським жуком
Україна, Вінниця
Вінницький державний аграрний університет
45.    
Войтикова А.Є., Кононов Ю.О., Решетніков Є.В.
Проблеми нормативного регулювання оцінки радонової небезпеки територій забудови та шляхи їх вирішення
Україна, Луганськ
Східноукраїнський національний університет ім. Даля, Держуправління екології і природних ресурсів у Луганській області
46.    
Ходаківська О.В., Фещенко В.П.
Ефективність технологій вирощування зернобобових культур в умовах радіоактивного забруднення
 
 
 
Україна,
Київ,
Житомир
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, Державний агроекологічний університет м. Житомир
47.    
Баранов В.І., Костюк О.В., Сергієнко Б.А.,
Сирота М.Г., 
Острецов О.М., 
Хмелівський В.О.
Вивчення біогеохімічного складу та впливу сапропелів озер Шацької групи на фізіолого-біохімічні показники рослин
 
 
 
Україна, Львів
Львівський національний університет iм. Франка
48.    
Царик Л.П.,
Царик П.Л.
 Критерії виділення структурних елементів екомережі Поділля
 
 
 
Україна, Тернопіль
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка
 
 
СЕКЦІЯ 4
ПРИЛАДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ РЕЧОВИН, МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ І
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
5.10.06 (1445– 1700), 6.10.06 (930– 1330) (каф. ХЕБ, ауд. 1407, 1405)
 
Головуючі: д.т.н., проф. Кухарчук В.В., д.т.н., проф. Порєв В.А.,
заступник голови: к.т.н., ст.викл. Васильківський І.В.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
місто
Організація
1.        
Порєв В.А.
Телевізійні системи екологічного
моніторингу
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "КПІ"
2.        
Сторонський Ю.Б.
Сучасні вітчизняні прилади радіаційного контролю торгової марки “Екотест”
Україна,
Львів
ПП НВПП „Спаринг-Віст Центр”
3.        
Карманов В.І.,
Зеленіна А.І.,
Кравчук Г.Г.,
Терещенко В.А.
Визначення хімічного складу екологічних матеріалів спектральними методами
Україна,
Київ
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
4.        
Галімова В.М., Рідей Н.М., Карнаухов О.І., Суровцев І.В., Буров О.В., Гончар С.О., Пилипенко Н.В., Татарінов О.Е.
Контроль якості води на вміст важких металів за допомогою аналізатора М-ХА1000-5
Україна,
Київ
Національний аграрний університет, Міжнародний науково-учбовий центр інформаційних технологій і систем НАН і МНО України
5.        
Грабар В.Я.,
Міхеєва І.Л.,
Орлов М.О. 
Автоматичний стаціонарний пост спостережень за забрудненням атмосферного повітря “Атмосфера-10”
Україна,
Київ
ЗАТ “Всеукраїнський НДІ аналітичного приладобудування”
6.        
Дашковский А.А.,
Максименко Ю.Н.
Приборы контроля газообразных неорганических загрязняющих веществ и твердых частиц в выбросах стационарных источников
Україна,
Київ
ЗАТ “Всеукраїнський НДІ аналітичного приладобудування”
7.        
Курінний В.К., Мазира Л.Д., Міхеєва І.Л.
Автоматичні газоаналізатори оксидів азоту, діоксиду сірки і оксиду вуглецю в атмосферному повітрі
Україна,
Київ
ЗАТ “Всеукраїнський НДІ аналітичного приладобудування”
8.        
Максименко Ю.Н.
Системы контроля выбросов токсичных веществ промышленными предприятиями
Україна,
Київ
ЗАТ “Всеукраїнський НДІ аналітичного приладобудування”
9.        
Крайнов І.П.,
Єфремова О.О.
Біотестування бутильованих вод методом лазерної доплерівської спектроскопії
 
 
 
Україна,
Хмельни-
цький
Хмельницький національний університет
10.    
Бидюк И.В.
Усовершенствованная модель устройства для измерения параметров электролитов
Україна,
Хмельни-
цький
Хмельницький національний університет
11.    
Моставлюк А.С.
 
Вимірювання ефективності НВЧ екрануючих матеріалів: вимірювач коефіцієнту відбиття та прохідної потужності
Україна,
Хмельни-
цький
Хмельницький національний університет
12.    
Парлаг О.О.,
Маслюк В.Т.,
Андрашко Ю.В.,
Лемко І.С.
Ядерно-фізичний моніторинг показників екологічних стану мулової грязі озера Кунігунда
Україна,
Ужгород
Інститут електронної фізики НАН України
13.    
Посудін Ю.І., Кожем’яко Я.В., Залоїло І.А., Годлевська О.О.
Флуоресцентний аналіз рослин у стресових умовах
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
14.    
Дмитриков В.П., Бойко В.И., Свидерский В.А.
Улучшение достоверности хроматографической идентификации органических загрязнителей природных сред
Україна,
Дніпро-дзержинськ
Дніпродзержинський державний технічний університет
15.    
Шабатура Ю.В., Грицюк А.М 
Інформаційно-вимірювальна система для контролю     магнітогідродинамічної технології очистки води
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
16.    
Білинський Й.Й.
Оптико-електронний вимірювач густини газу в потоці
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
17.    
Скібінський Л.П., Петрук В.Г., Кухарчук В. В.
Екологічні, енергетичні й біологічні аспекти індукційного методу дезактивації радіоактивних відходів
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
18.    
Скібінський Л.П.,
Петрук В.Г.,
Кухарчук В.В.
Екологічні аспекти відновлювальної енергетики низькобар’єрного ядерного синтезу
 
 
 
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
19.    
Іщенко В.А.,
Петрук В.Г.
Аналіз математичної моделі визначення мікроконцентрацій газів на базі методу інтегрувальної сфери
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
20.    
Петрук В.Г.,
Кватернюк С.М.
Система контролю радіоактивного забруднення харчових продуктів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
21.    
Петрук В.Г., Васильківський І.В., Кватернюк С.М., Лопатинська Н.В.
 
Автоматизована система контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
22.    
Петрук В.Г., Кватернюк С.М., Черноволик Г.О., Іванов А.П.,
Барун В.В.
Модернізація інтерактивних оптичних засобів для діагностики фізіологічного стану людини на основі спектрофотометрії та лазерної поляриметрії
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
23.    
Петрук В.Г.,
Турчик П.М.
Сучасні методи контролю екологічної чистоти нафтопродуктів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
24.   
Баскова І.П.,
 Порєв В.А., Приміський В.П.
 
 
 
Параметричні і газоаналітичні системи промислового моніторінгу
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "КПІ", Всеукраїнський НДІ аналітичного приладобудування 
25.    
Петрук В.Г.,
 Васильківський І.В.,
 Писаренко Н.В.,
 Кватернюк С.М.,
 Турчик П.М.
 
 
 
Система сигналізації для виявлення пожежонебезпечних ситуацій на території лісового фонду
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
26.    
Базалєєв М.І.,
Бандурян Б.Б.,
Клепіков В.Ф.,
ЛитвиненкоВ.В.,
Лисиченко Г.В.,
Фаррахов О.В.
Перспективне застосування методів інфрачервоних зйомок при вирішенні задач техногенно-екологічної безпеки
Україна, Київ,
Харків
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
 
 
 
 
СЕКЦІЯ 5
ІНЖЕНЕРНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ.
АЛЬТЕРНАТИВНІ (ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ) ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
 
 
 
5.10.06 (1445– 1700), 6.10.06 (930– 1330) (ГУК, ауд. 210)
 
 
 
 
Головуючі: д.т.н., проф., Астрелін І.М., д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.,
 заступник голови: к.х.н., доц. Євсєєва М.В.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
 місто
Організація
1.    
Мокін Б.І.
Екологічні та економічні аспекти створення ПАЕС
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
2.    
Герасименко В.Г.,
Харчишин В.М.
 
Застосування цеолітів вітчизняних родовищ для вирішення практичних завдань екології
Україна,
Біла
Церква
Білоцерківський державний аграрний університет
3.    
Кожем’яко В.П., Ларюшкін Є.П.
Екологічно чистий технологічний процес біоконверсії з енергопостачанням на основі перетворення енергії сонячного спектру
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
4.    
Нікіторович О.В.
Стан і перспективи малих ГЕС в Україні
Україна,
Вінниця
ЗЕА “НовоСвіт”
5.      
Ткаченко С.Й.,
 Резидент Н.В.
 
Система постачання теплової, електричної енергії і холоду з використанням альтернативних джерел
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
6.    
Воробйов Є.О.,
Ніколенко М.О.,
Савощенко М.О.
Рішення проблем запилення повітря при транспортуванні вугілля
Україна,
Горлівка
Донецький національний технічний університет
7.    
Висоцький С.П., Брянська Н.О., Фасєй К.С.
Газифікація твердого палива як альтернативне джерело енергопостачання
Україна,
Горлівка
Донецький національний технічний університет
8.    
Высоцкий С.П.,
Фаткулина А.В.,
Коновальчик М.В.
Пути совершенствования технологий очистки воды
Україна,
Горлівка
Донецький національний технічний університет
9.    
Ніколенко М.О.,
Воробйов Є.О.,
Нетребіна К.О.
Ресурсозберігаюча технологія кріплення очисних виробок шахт
Україна,
Горлівка
Донецький національний технічний університет
10.                
Васечкін М.В.,
Сірик О.Г.,
Мозгова О.В.
Проблеми вулиць і доріг Донбасу
Україна,
Горлівка
Донецький національний технічний університет
11.                
Дензанов Г.А.,
Полищук И.М.,
Яковишена А.А.
Ресурсосберегающая экотехнология утилизации медьсодержащих промышленных отходов
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського
12.                
Дензанов Г.О.,
Мазур Н.Д.
Карбонатна конверсія природної фосфатної сировини у поживні фосфати
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського
13.                
Дензанов Г.А.,
Герасименко И.В.
 
Экологически чистая ресурсозберегающая гальваника
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського
14.                
Берлинский Н.А.
Различные варианты трассы судового хода Дунай – Черное море и их возможное влияние на дельтовую экосистему
Україна,
Одеса
Одеська філія Інституту біології південних морів НАНУ
15.                
Корж Ю.В.,
Пирог Т.П.,
Шевчук Т.А.
Розробка технології мікробного емульгатора полісахаридної природи для очистки довкілля від нафтових забруднень
Україна,
Київ
Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАНУ
16.                
Левченко А.О.,
Будєєв О.Л.
Екологічні проблеми у зварювальному виробництві
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
17.                
Петрук В.Г.,
Петрук Р.В.,
Ранський А.П.
Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем знешкодження непридатних пестицидів
Україна,
Вінниця,
Дніпро-
петровськ
Вінницький національний технічний університет, Український державнийхіміко-технологічний університет
18.                
Куценко В.В.,
Золотько О.В.
Вивчення умов утворення та скиду у поверхневі води стоків машинобудівних підприємств м. Дніпропетровська
Україна,
Дніпро-
петровськ
Дніпропетровський національний університет
19.                
Бать Р.Я,
МальованийМ.С.,
Атаманюк В.М.
Створення палива на основі деревної стружки
Україна,
Львів
Національний університет «Львівська політехніка»
20.                
Поп Г.С.,
Бодачівська Л.Ю.
 
Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій
Україна,
Київ
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ
21.                
Трошенькин В.Б., Парфёнова Е.А.
Совершенствование технологии выработки энергии,
направленное на снижение парникового эффекта
Україна,
Харків
Інститут проблем машинобудування ім. Підгорного НАНУ
22.                
Селиванов С.Е., Семенов В.Г., Кулик М.И.
Экологически чистое альтернативное топливо для дизелей
Україна,
Харків
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
23.                
Семенов В.Г.
Состояние и перспективы развития производства и применения в Украине экологически чистого биодизельного топлива
Україна,
Харків
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
24.                
Боглаєнко Д.В.,
Адамчук Б.І.,
Шапорев В.П.
Біомаса як альтернативне джерело енергії
Україна,
Харків
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
25.                
Борук С.Д.,
Юзик А.В.,
Горобець Д.В.
Использование отходов углеобогащения в качестве вторичных энергоресурсов
Україна,
Чернівці
Чернівецький національний університет ім. Федьковича
26.                
Голік Ю.С.,
Ілляш О.Е.,
Піддубний І.А.
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення
Україна,
Полтава
Полтавський національний технічний університет, Державне управління екоресурсів в Полтавській області
27.                
Джигирей І.М.,
Квітка О.О.
Екологічні технології: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств
Україна,
Київ
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
28.                
Кльопа Т.П.,
Волошин М.Д.
Дослідження впливу вакууму на стан біологічних обростань систем оборотного водопостачання
Україна,
Дніпро-дзержинськ
Дніпродзержинський державний технічний університет
29.                
Бойченко А.Н.,
Зеленько Ю.В.,
Кравцова Т.,
Zhu R.,
Плахотник В.Н.,
Ярышкина Л.А.
Технологии ликвидации экологических последствий транспортных аварий с опасными грузами
Україна,
Дніпро-
петровськ
Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна
30.                
Ткаченко Т.Л., Семенова О.І.
Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва
Україна,
Київ
Національний університет харчових технологій
31.                
Левуш С.С.,
Кіт Ю.В.,
Левуш С.С.,
Федевич О.Є.
Розробка екологічно чистих високоефективних засобів пожежегасіння
Україна,
Львів
Національний університет «Львівська політехніка»
32.                
Мольчак Я.О.,
Фесюк В.О.,
Мисковець І.Я.,
Панькевич С.Г.
Показники екологічної стійкості ландшафтів міст Північно-Західної України
Україна,
Луцьк
Луцький державний технічний університет
33.                
Побігай Г.А.,
Чикета О.О.,
Бурбан А.Ф.
Отримання целюлозних мембран, стійких до біологічного забруднення
Україна,
Київ
Національний Університет “Києво-Могилян-ська Академія”
34.                
Погрібний В.Т.,
Липчук Л.В.,
Однороженко Л.Ф.
Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів багатоцільового використання
Україна,
Дніпро-
петровськ
Дніпропетровське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту
35.                
Клименко М.О., Хомич Н.Р.
Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища міста Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращення
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
36.                
Кулик М.П.
Підвищення ефективності роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок  та зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища
 
 
 
Україна,
Івано-
Франківськ
Івано-Франківський інститут менеджменту та економіки “Галицька академія”
37.                
Петрук В.Г., Васильківський І.В.,
Кватернюк С.М.,
Тищенко О.О.
Будівельно-акустичні засоби зниження транспортного шуму автомагістралей
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
38.                
 
 
Ратушняк Г.С., Джеджула В.В.
 
 
 
Енергозберігаючі технології в системах виробництва біогазу
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
39.                
 Лісіцин Є.Ф., Шаманський С.Й.
 
 
 
Екологічні проблеми обліку стічних вод в Україні
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
40.                
Тищенко Ю.Є., Ганевич А.Є.
Оптимізація комплексних заходів зі зниження негативного впливу магістральних автодоріг на природне середовище та населення
Україна, Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
 
 
СЕКЦІЯ 6
ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. ХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОТОКСИКОЛОГІЯ
5.10.06 (1445– 1700), 6.10.06 (930– 1330) (ауд. 2203)
 
Головуючі: д.с.-г.н., проф. Димань Т.М., д.т.н., проф. Мальований М.С.,
заступник голови: к.с.-г.н., доц. Бобко О.О.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
Місто
 
 
Організація
 
 
 
1.      
Дідух О.І., Мальований М.С.
Формування гідрохімічних показників у штучних озерах (на прикладі Яворівського озера)
Україна,
Львів
Національний університет “Львівська політехніка”
2.      
Димань Т.М., Барановський М.М.
Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини
Україна,
Біла
Церква
Білоцерківський державний аграрний університет
3.      
Паламарюк М.В.
Проблеми штучних джерел світла
Німеччина, Люденшайд
Intec, Gesellschaft für Informtionstechnik
4.      
Білик С.С., Долгоп'ятов А.В., Бойченко Т.М.
Проблеми відеоекології та шляхи їх вирішення
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
5.      
 Некос В.Ю.,
Крайнюков О.М.
 
Екологічні проблеми забруднення компонентів природного середовища нафтопродуктами
 
Україна,
Харків
Харківський національний університет ім. Каразіна
6.      
Прилипко В.А.
Соціально-екологічні аспекти умов життя на радіоактивно забруднених територіях
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
7.      
Прилипко В.А., Озерова Ю.Ю., Пустовіт І. 
Екологічні та соціальні фактори ризику у формуванні здоров`я населення
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
8.      
Лысенко О.Б., Бухал А.В., Лысенко Л.В.
Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды
Україна,
Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
9.      
Лисенко О.Б., Пилипенко Л.A., Щербаков Д.С., Кальсін В.І.
Аналіз та систематизація наявних даних, щодо звалищ пестицидів у Київській області
Україна,
Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
10.  
Бондаренко Ю.Г.,
Калинич В.Ю, Малоног К.П., Хоменко В.М., Тищук М.М.
Оцінка рівнів впливу хімічних забруднювачів атмосферного повітря на стан здоров’я населення промислового міста
Україна,
Черкаси
Черкаська обласна санепідстанція, Черкаський державний технологічний університет, Держуправління екології та природних ресурсів в Черкаській області
11.  
Гончаренко Т.П.
Оцінка можливості доочистки питної води міста Черкаси за допомогою побутових фільтрів
Україна,
Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
12.  
Загоруйко Н.В., Панченко А.В.
Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення
Україна,
Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
13.  
Філонова К.В.,
Міськевич С.В.
Проблема якості питної води в Україні
Україна,
Київ
Національний аграрний університет
14.  
Турос О.І., Петросян А.А., Мазко Л.В.
Використання методології ризику при оцінці впливу мілкодисперсного пилу на стан здоров’я населення
Україна,
Київ
Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзеєва АМНУ
15.  
Рильський О.Ф.,
Коваленко Д.С., 
Корнет М.М.
Протекторні властивості похідних 2-гідразинохіноліну щодо пігментоутворюючих бактерій у присутності важких металів
Україна, Запоріжжя
Запорізький національний університет
16.  
Бобко О.О.,
Олійник О.В.
Біологічно активні добавки
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
17.  
Гордієнко О.А.,
Костик Я.І.,
Суровцева О.В.,
Швець С.М.,
Заставна О.В.
Оцінка екологічного стану ґрунтів за вмістом важких металів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет, Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області
18.  
Звуздецька Н.С.,
Загнітко В.М.,
Кудлаєнко А.С.,
Шуткевич Л.П.
Проблема знезараження води в централізованому водопостачанні України
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
19.  
Анкудінова Т.Г., Шишацький А.Г.
Зниження забруднення повітря викидами цеху кольорового литва машинобудівних заводів
Україна,
Дніпропетровськ
 
 
 
Дніпропетровський національний університет
20.  
Кас’ян Т.С.
Роль штучних інверсій в формуванні складу повітря промислових регіонів. Заходи щодо поліпшення перемішування повітря в районі ВО ПМЗ
Україна,
Дніпро-
петровськ
Дніпропетровський національний університет
21.  
Ямборко Н.А.
Екотоксикологічні аспекти впливу пестицидів на мікроорганізми ґрунту
Україна,
Київ
Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного
22.  
Мягченко О.П.
Кремнійорганічні метіліди пиридинію - нові екологічні протектори рослин
Україна, Бердянськ
Бердянський державний педагогічний університет
23.  
Новикова И.П., Паршикова Т.В.
Влияние шестивалентного хрома на функциональную активность клеток dunaliella viridis teod
Україна,
Київ
Київський національний університет ім. Шевченка
24.  
Бодачівська Л.Ю., Поп Г.С.
Відновлення територій, забруднених нафтою і нафтопродуктами
Україна,
Київ
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ
25.  
Слободяник М.С.,
Яновська Е.С.,
Затовський І.В.,
Марценюк О.Б., 
Дадашев А.Д.
Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини
Україна,
Київ
Київський національний університет ім. Шевченка
26.  
Босак В.З., Бурбан А. Ф., Вакулюк П.В., Вортман М.Я., Клименко Н.С., Шевченко В.В.
Формування полісульфонових мембран та їх поверхневе модифікування катіонними біанкерними сполуками для очищення води
Україна,
Київ
Національний університет „Києво-Могилянська академія”
27.  
Клименко Т.К., Кармазина В.В.
Вплив ґрунтових властивостей на розподіл важких металів в ґрунтах міських екосистем
Україна,
Дніпро-дзержинськ
Дніпродзержинський державний технічний університет
28.  
Шкірко І.В.
Дослідження впливу сірчаної кислоти на процес кристалізації сульфату заліза з відпрацьованого травильного розчину
Україна,
Дніпро-дзержинськ
Дніпродзержинський державний технічний університет
29.  
Дудина С.Н., Вернигора Г.И., Свергузова С.В.
Исследование сравнительных сорбционных свойств природных глин белгородских месторождений
Росія,
Бєлгород
Бєлгородський технологічний університет ім. Шухова
30.  
Михайленко В.М.,
Чехун В.Ф.
 Екологічна онкологія та її роль у моніторингу канцерогенних факторів довкілля
 
 
 
Україна,
Київ
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Кавецького НАНУ
31.  
Михайленко В.М.
Вплив забруднення атмосфери оксидами азоту на репарацію ДНК ферментом О6-Метилгуанін-ДНК метилтрансферази
Україна,
Київ
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Кавецького НАНУ
32.  
Михайленко В.М.,
Главин О.А.,
Михайленко П.М.
Влияние экзогенных оксидов азота и электромагнитного излучения на развитие опухолевого процесса
Україна,
Київ
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Кавецького НАНУ
33.  
Корсун С.Г.
Екотоксикологічна ситуація в сучасному агро ландшафті
Україна,
смт. Чабани,
Київської
області
Інститут землеробства УААН
34.  
Левандовський Л.В., Лукашевич Є.А., Нікітін Г.О., Диба А.О.
Вплив відходів харчової промисловості на довкілля
Україна,
Київ
Національний університет харчових технологій
35.  
Войціховська А.С.
Міграція важких металів в об'єкти навколишнього природного середовища в зоні впливу полігону твердих побутових відходів
Україна,
Львів
Львівський національний університет ім. Франка, Державне управління екології та природних ресурсів в Львівській області
36.  
Мошинец Е.В., Василивецкая М.В., Косаковская И.В., Кордюм В.А.
Новый подход к контролю микробной контаминации замкнутого и ограниченного по газообмену пространства
Україна,
Київ
Інститут молекулярної біології і генетики
37.  
Омельченко Н.М., Сливка І.В., Волощук А.Г.
Адсорбція барвників із водних розчинів на дисперсних зразках базальтового туфу
Україна,
Чернівці
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” Чернівецький факультет
38.  
Совгіра С.В.,
Білоус С.П.
Автомагістраль та її вплив на довкілля
Україна,
Умань
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
39.  
Совгіра С.В.
Твоє здоров’я – в твоїх руках
Україна,
Умань
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
40.  
Полетаева Л.Н.
Краткосрочный прогноз запыленности атмосферы в г. Одессе
Україна,
Одеса
Одеський державний екологічний університет
41.  
Скрипчук П.М., Веремійчик І.А.
Оцінка геоекологічної складової якості життя в місті Рівне
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
42.  
Сафранов Т.А.,
Чугай А.В.,
Ільїна В.Г. 
Забрудненість важкими металами ґрунтів та донних відкладів в Одеському регіоні
Україна,
Одеса
Одеський державний екологічний університет
43.  
Степова К.В.,
Петрова М.А.,
Шимчук Т.В.,
Кріп І.М.
Модифікування карбонатовмісних глин західного регіону України з метою синтезу сорбентів широкого призначення
Україна,
Львів
Національний університет “Львівська політехніка”
44.  
Топольний Ф.П., Топольний С.Ф.
Забезпечення питною водою – неусвідомлена проблема України
Україна, Кіровоград,
Київ
Кіровоградський національний технічний університет
45.  
Євсєєва О.В.
Екологічні аспекти проблеми психічного здоров’я
Україна,
Ніжин
Ніжинський державний університет ім. Гоголя
46.  
Петрук Г.Д.,
Василінич Т.В.
Комплексна переробка фосфатних руд сульфатами та гідросульфатами лужних металів
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського
47.  
Сакалова Г.В., Сковрунська Т.П., Дабіжук Т.М.
 
 
Дослідження антисептичних властивостей терпенів
 
 
 
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського
48.  
Петрук В.Г.,
Васильківський І.В.,
Турчик П.М.,
Мандзюк Г.С.
Оцінка впливу на навколишнє середовище станцій технічного обслуговування автомобілів
 
 
 
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
49.  
Тхор І.І., 
Петрук Р.В.,
 
Ранський А.П.,
Овчаренко В.Г.
Екологічно безпечні технології дослідження термоокислювальних властивостей дитіокарбаматів металів у складі синтетичних каучуків 
 
 
Україна,
Вінниця,
Дніпропетровськ
Вінницький національний технічний університет, Український державний хіміко-технологічний університет
50.  
Душанова Т.В. 
 
Оцінка ступеню негативного екологічного впливу факторів виробничого середовища 
 
 
Україна, Кам'янець-Подільський
Кам'янець-Подільсь-кий державний університет
51.  
 Ранський А.П., Лук’яненко В.В.,
Тхор І.І.,
  Петрук В.Г.,
  Герасименко М.В. 
Бурмістр М.В.
 
Дослідження термоокислювальних властивостей синтетичних каучуків, стабілізованих дитіокарбаматами металів
 
Україна,
Вінниця,
Дніпропетровськ
Вінницький національний технічний університет, Український державний хіміко-технологічний університет
52.  
Баран Б.А., 
Березюк О.Я.,
Голонжка В.М.
 
Екологія людини та мобільний зв’язок
 
Україна,
Хмельницький
Хмельницький національний університет
53.  
Сумська О.П.,
Кулаков О.І.,
 Назарчук О.А. 
 
 
Антимікробні властивості текстильних матеріалів складних екстерів полісахаридів
 
Україна,
Хмельницький
Хмельницький національний університет
 
СЕКЦІЯ 7
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА, ВИХОВАННЯ І КУЛЬТУРА
 
5.10.06 (1445– 1700), 6.10.06 (930– 1330) (ауд. 2415)
 
Головуючі: д.е.н., проф. Мороз О.В., д.г.н., проф. Некос В.Ю.,
заступник голови: к.т.н., доц. Горячев Г.В.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
 місто
Організація
1.    
Некос В.Ю.
Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні
Україна,
Харків
Харківський національний університет ім. Каразіна
2.    
Панасенко А.І.
Вища екологічна освіта в Донбасі
Україна,
Донецьк
Донецький національний технічний університет
3.    
Панасенко А.І.
Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі
Україна,
Донецьк
Донецький національний технічний університет
4.    
Мороз О.В.,
Свентух А.О.
Соціально-економічні та екологічні аспекти сучасних проблем сфери поводження з відходами
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
5.    
Лисиченко Г.В.
Конфліктні ситуації при еколого-експертних оцінках та підходи до їх вирішення.
Україна, Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
6.    
Онопрієнко Д.М.
Екологічний аудит і системне водокористування в гідромеліорації
Україна,
Дніпро-
петровськ
Дніпропетровський державний аграрний університет
7.    
Кийко А.О., Хорняк М.М.
Еколого-натуралістичні центри як дієвий засіб збереження біорізноманіття та виховання екологічної культури дітей
Україна,
Львів
Львівський міський дитячий еколого-натуралісти-чний центр, Львівський державний природознавчий музей
8.    
Лысенко О.Б.
Роль экологических изданий в пропаганде экологических знаний и в экологическом воспитании
Україна,
Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України
9.    
Небава М.І
Управління побудовою економічного підґрунтя активної соціальної політики
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
10.                
Хвесик М.А., Степанюк Н.А.
Особливості раціонального природокористування в Україні
Україна,
Київ, Рівне 
Рада по вивченню продуктивних сил України, Національний університет водного господарства та природокористування
11.                
Янковська Л.В.
 
Обласний еколого-краєзнавчий проект “Твій рідний край” як крок до екологічного просвітництва у Тернопільській області
Україна, Тернопіль
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка
12.                
Агапова В.Т., Дорганова Л.А.
Опыт подготовки инженеров-экологов в Днепропетровском национальном университете
Україна,
Дніпро- 
 
петровськ
 
Дніпропетровський національний університет
13.                
Веклич О. О.
Вилучення екологічної ренти як додаткове джерело надходжень до місцевих бюджетів
Україна,
Київ
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
14.                
Замкевич Б.М.
Якість життя на шляху реалізації концепції сталого розвитку українського суспільства
Україна,
Біла
Церква
Білоцерківський інститут економіки і управління вищого навчального закладу ВМУРоЛ “Україна”
15.                
Ліпський П.Ю.
Про підготовку фахівців для сталого розвитку України
Україна,
Київ
Київський інститут соціальних і культурних зв’язків
16.                
Ясінська Н.В.
Формування екологічної культури вчителя
Україна,
Луцьк
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
17.                
Поліщук Н.А.
Екологічна стежка як засіб формування першооснов екологічної культури школяра
Україна,
Луцьк
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
18.                
Мудрак О.В,
Мудрак Г.В.
 
Регіональні ландшафтні парки – основа екологічної мережі Вінницької області
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім.. Коцюбинського
19.                
Бобра Т.В.
Экологический аудит в системе подготовки студентов-магистров по специальности «Экология и охрана окружающей среды» в Таврическом национальном университете им. Вернадского
Україна,
Сімферо-
поль
Таврійський національний університет ім. Вернадського
20.                
Бобра Т.В., Лычак А.И.
Геоэкологическая школа в ТНУ: 13- летний опыт образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Україна,
Сімферо-
поль
Таврійський національний університет ім. Вернадського
21.                
Приходченко А.А.,
Іванченко А.В.
Екологічна психологія – проблеми та перспективи
Україна,
Дніпро-дзержинськ
Дніпродзержинський державний технічний університет
22.                
Статюха Г.А.,
Комаристая Б.Н.
Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
23.                
Статюха Г.А., Бойко Т.В.,
Невелев А.М.
Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
24.                
Матеюк О.П.
Особливості формування екологічної культури майбутнього фахівця у вищій школі
Україна,
Хмельни-
цький
Хмельницький національний університет
25.                
Некос А.Н.
Теоретичні і практичні основи створення нового покоління навчальних програм для підготовки фахівців в Україні
Україна,
Харків
Харківський національний університет ім. Каразіна
26.                
Рибак В.В.
Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
27.                
Скрипчук П.М.
Методологія сертифікації якості навколишнього природного середовища
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
28.                
Варнавська І.В.
Комплексна оцінка стану водоресурсного потенціалу для забезпечення стійкого розвитку Рівненської області
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
29.                
Ратушняк О.Г.
Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
30.                
Рудишин С.Д.
Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи
Україна,
Вінниця
ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вінницький соціально-економічний інститут
31.                
Рудько Г.І., Нецький О.В.
Наукові та методологічні основи екологічної геології
Україна,
Київ
Державна комісія України по запасах корисних копалин, Інститут геологічних наук НАН України
32.                
Статюха Г.О., Рубежняк І.Г.,
Гроза О.В.,
Єкасьова О.В.
Індикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI – 2005)
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
33.                
Устінова І.І.
Екологічні передумови сталого розвитку України
Україна,
Київ
Київський національний університет будівництва і архітектури
34.                
Стусяк В.М.,
Попович М.М.
Вирішення глобально-екологічного становища шляхом розвитку
Україна, Городенка
Івано-Франківська обл..
 
Оцінка: 
0
No votes yet