Рішення проблем запилення повітря при транспортуванні вугілля

        Транспортування основної частини вугілля від шахт до центральних збагачувальних фабрик (ЦЗФ) і від ЦЗФ до користувачів здійснюється залізничним транспортом. Для транспортування вугілля використовують чотириосні вагони вантажністю 63 т. З метою раціонального використання вагонів завантаження здійснюється з перевантаженням 1,5...3,5т. В результаті чого над поверхнею вагону утворюється шапка висотою до 700 мм. Під час формування вугільних потягів при спуску з “гірки” здійснюється зіткнення вагонів, внаслідок чого із них висипається частина вугілля, забруднюючи міжрейкове полотно і навколишнє середовище пилом. Витрачається вугілля і при транспортуванні від вивітрювання( із розрахунку 0,25% витрат на 1 вагон при дальності транспортування до 50 км ). Тільки на станції Дебальцеве за рік утворюється до 10тис.т вугілля. В процесі очищення полотна робітники підлягають дії пилу, який вміщує до 8 % вільного двоокису кременю. Концентрація пилу в повітрі сягає до 120 мг/м3, що може призвести до забруднення повітря і захворювань органів дихання. 
       Скорочення витрат вугілля при транспортуванні може бути досягнуто шляхом використання ефекту підвищення ущільнення завантаження вагонів стаціонарними ущільнювачами статичної дії за допомогою катків, або динамічної дії накладними вібраторами. Широке розповсюдження одержали установки з використанням першого засобу.
       Розрахункова висота “шапки” вугілля перед ущільненням встановлюється перед бункером, каток-ущільнювач (вага якого вибирається в залежності від розмірів фракцій вугілля, так для фракцій 0…13 мм вага катка – 6,2 т) рухаючись по поверхні “шапки”, ущільнює її до оптимальної висоти 200…300 мм. Як показує досвід впровадження такої технології на ЦЗФ “Узловська”, “Калінінська” забезпечує покращення ступеня використання  вантажопідйомності вагонів, а також скорочення на 15…20% витрат вугілля від видування при транспортуванні і на 50…60% при формуванні потягів на станціях.
       Одним із відомих позитивних засобів захисту вугілля від видування є нанесення на поверхню палива плівки із в’яжучих матеріалів. Разом з тим в процесі експлуатації встановлено, що водно-масляна емульсія на основі кам’яновугільних масел вміщує значну кількість нафталіну, антрацену та їх похідних, які шкідливо діють на організм людини. В зв'язку з цим вченими інституту “УкрНДІвуглезбагачення” в лабораторних та промислових умовах для нанесення захисної плівки випробувано побічний продукт хімічного виробництва Рубіжанського хімзаводу “Заря” – пластифікатор форматно-спиртовий (ПФС), який відноситься до 4-го класу мало небезпечних сполук за ДСТУ 12.1.007-76.
       Обробка вугілля ПФС повинна виконуватись методом форсункового розпилювання після навантаження на ущільнення вугілля катком.
       В зв'язку з тим, що пластифікатор ПФС є ефективним засобом і його використання в якості захисної плівки практично не потребує допоміжної витрати теплової енергії є можливість використання його в якості засобу обробки вугілля від замерзання взимку. Результати виробничих випробувань ПФС свідчать про утворення твердої та міцної захисної плівки на поверхні вугілля після ущільнення, яка повністю запобігає видуванню вугілля при транспортуванні.
       В шахтних умовах забруднення повітря вугільним пилом відбувається при навантаженні і розвантаженні вугілля, транспортуванні по гірничим, видобутку вугілля, транспортування вугілля на поверхні, а також складанні вугілля. Боротьба з пилом при навантаженні відбитого вугілля із очисного забою у вагонетки на відкаточному штреку через дерев’яні та металеві люки виконується розпиленням води з додаванням пластифікаторів на вуглеспускному або у відпрацбованому просторі. В підготовчих забоях для боротьби з пилом при навантаженні вугілля та породи передбачається багаторазове зрошування через вмонтовані зрошувачі на породонавантажувальних машинах. Таким чином, застосування екологічно чистої технології з використанням ущільнення вугілля зрошуванням та покриття поверхні захисною плівкою із ПФС повністю забезпечує збереження вугілля при транспортуванні та покращення екологічних параметрів навколишнього середовища.
 
Рішення проблем запилення повітря при транспортуванні вугілля / Воробйов Є.О., Ніколенко М.О., Савощенко М.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 195.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet