Регіональні ландшафтні парки - основа екологічної мережі Вінницької області

        Для збереження біотичного й ландшафтного різноманіття, репрезентативної екологічної мережі заповідних територій та еколого-збалансованого розвитку доцільним є створення регіональних ландшафтних парків (РЛП).
       На Вінниччині взагалі немає жодного заповідного об’єкту вищого рангу, хоча ПЗФ складають 342 території та об’єкти загальнодержавного й місцевого значення. Це в 10-12 разів нижче від рекомендованої вченими нормами. ПЗФ становить менше 0,89% (24006,47 га) від загальної площі території області (дані на 01.01.2006). Рівень заповідності Вінниччини один з найнижчих в Україні. За цим показником вона знаходиться на одній сходинці з дуже антропогенізованими областями – Київською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Луганською, де заповідність нижча 1%. Дані World Watch Institute (Вашингтон) свідчать про те, що для підтримання нормального функціонування екосистем і ландшафтів будь-якого регіону площа “диких” (первісних), неушкоджених людською діяльністю територій (акваторій) в його межах має становити не менше 10-12% від загальної території, а оптимальна площа заповідних територій повинна сягати 20%. Аналіз існуючої системи заповідних об’єктів і територій Вінниччини свідчить про її недосконалість і невідповідність національним і європейським стандартам. 
       Тому ми пропонуємо створити в кожній частині Вінниччини РЛП-и, які б рівномірно розподілялись по території і стали екологічним каркасом природоохоронної мережі. Так, в північній частині області доречним є створення РЛП “Подільське Полісся” площею 46,7 тис. га, в межах Вінницького, Калинівського, Літинського, Хмільникського районів, в центральній – “Середнє Побужжя”, площею 6,5 тис. га (Тиврівський і Немирівський райони), в південній – “Дністер”, площею 18,2 тис. га (Муровано-Куриловецький і Могилів-Подільський райони), “Мурафа”, площею 10,5 тис. га в межах Чернівецького, Могилів-Подільського і Ямпільського райнів, “Південне Поділля”, площею 20,9 тис. га в межах Чечельницького та Тростянецького районів.
       Створення РЛП в кожній частині області надасть можливість збільшити ПЗФ, зберегти унікальні ландшафти як комплекс екосистем, створити рекреаційні зони, сприяти розвитку екологічного туризму та поліпшити соціально-економічний стан краю.
 
Регіональні ландшафтні парки – основа екологічної мережі Вінницької області / Мудрак О.В, Мудрак Г.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 306
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet