Відтворення екосистем і екомережі

Розвідка нафтових родовищ загрожує всесвітній спадщині в Африці

Найстаріший національний парк Африки може приносити близько 1,1 млрд. дол. щороку завдяки розвитку альтернативної енергетики: Вірунга має потенціал для генерації 45 тис. постійних робочих місць за рахунок інвестицій в гідроенергетику, рибальство та екотуризм. Проте 85% його території були виділені для розвідки нафтових родовищ. Екологи та міжнародні організації б’ють на сполох.

 

Сім природних чудес України. Олешківські піски

На Херсонщині - найбільша в Європі пустеля. Це - Олешківські піски. Піщаний масив, що простягається більш ніж на сто кілометрів. Віднайти у цій пустелі сліди хоча б якогось життя - марна справа. Там майже не ступала людська нога. Але, можливо, скоро це стане об'єктом туризму. Принаймні так розраховують місцеві мешканці.

Заповідні території у долині річки Південний Буг збільшаться на п’ять з половиною тисяч гектарів

Немирівська районна рада погодила створення регіонального ландшафтного парку місцевого значення "Немирівське Побужжя" у складі земель чотирнадцяти сільських та однієї селищної рад без вилучення земельних ділянок з користування за умови здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

Реальний стан, причини та наслідки деградації лісових насаджень Львівських Карпат

Сучасний екологічний стан довкілля дедалі більше викликає занепокоєння не тільки спеціалістів у цій галузі, але й широкої громадськості. Адже збереження чистого не забрудненого повітря, річок та нееродованих земель гарантує нам повноцінне життя та унебезпечення від впливу різних несприятливих факторів сучасності, що виникають внаслідок надмірного техногенного забруднення навколишнього середовища.

Експрес-оцінка стану природно-заповідного фонду Немирівського району Вінницької області

Екологічний стан України в цілому, і Немирівського району Вінницької області в тому числі, на сьогодні досить складний у зв’язку із всезростаючим антропогенним навантаженням. Наприклад, у Немирівському районі, крім всесвітньо відомого підприємства «Nemiroff», є ще ряд промислових і сільськогосподарських об’єктів, які здійснюють вплив на довкілля.

Формування екобезпечного рівня процесів розробки техногенних родовищ при створенні екомережі Донецького регіону

Традиційна технологія видобутку вугілля пов'язана з складуванням породи на поверхні шахт. В середньому за рік гірничі підприємства утворюють майже 40 млн. т. накопичень у відвалах. На території Донецького регіону розташовано близько 600 техногенних родовищ корисних копалин (ТРКК) гірничодобувної промисловості, які займають площу більш 4 тис. га, їх об'єм 2 млрд.т.

Лісотипологічне районування Вінниччини як основа формування регіональної екомережі

Існуючі стратегії охорони живої природи, спрямовані на індивідуальну та територіальну охорону і не забезпечують відтворення її цілісності та єдності. Для вирішення цієї глобальної проблеми було запропоновано концепцію екомережі як єдину функціонально-просторову систему комплексності та єдності охорони природи та протидії глобальному антропогенному впливу на природне середовище [3, 11-12].

Агроландшафти України як мисливські угіддя

В Україні мешкає багато видів мисливських тварин, які становлять важливий державний ресурс. У 1968-1974 рр. тут щорічно добували 2-5 млн. особин пернатої дичини

Організаційно-економічний механізм рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України

В сучасних умовах господарювання, враховуючи необхідність дотримуватися вимог, які ґрунтуються на засадах збалансованого розвитку територій, рекреаційна сфера діяльності має усі підстави одним із стратегічних напрямів розвитку індустрії гостинності, туризму, послуг для відпочинку, оздоровлення та лікування рекреантів вважати саме збалансоване використання природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) України.

Сполучні території екомережі Вінницької області

Відповідно до концепції підтримуваного розвитку та Загальнодержавної програми "Формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" важливим є формування регіональної екомережі Вінницької області.

Сторінки

Subscribe to RSS - Відтворення екосистем і екомережі