Відтворення екосистем і екомережі

Резолюція конференції молодих зоологів

18-19 квітня 2012 р. на базі Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена національної академії наук України пройшла конференція молодих дослідників - зоологів, присвячена 125-річчю від дня народження М.В. Шарлеманя.

Ж. Кюв'є. МІРКУВАННЯ ПРО ПЕРЕВОРОТИ НА ПОВЕРХНІ ЗЕМНОЇ КУЛІ І ПРО ЗМІНИ, ЯКІ ВОНИ ЗРОБИЛИ В ТВАРИННОМУ СВІТІ

Ж. Кюв'є. МІРКУВАННЯ ПРО ПЕРЕВОРОТИ НА ПОВЕРХНІ ЗЕМНОЇ КУЛІ І ПРО ЗМІНИ, ЯКІ ВОНИ ЗРОБИЛИ В ТВАРИННОМУ СВІТІ

м. Барона Ж. Кюв'є
Академії, Лондонського геологічного товариства, Калькутського азіатського суспільства і пр.
ШОСТЕ ФРАНЦУЗЬКЕ ВИДАННЯ переглянуте і доповнене. ПАРИЖ, 1830.

Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку

Після конференції в Ріо-де-Жанейро було прийнято багато  міжнародних документів, де підкреслюється необхідність інтеграції принципів сталого розвитку в системи освіти на дошкільному, шкільному і на рівні вищої школи, включаючи неформальну і освіту [1,2,3]. Принципи сталого розвитку повинні бути включені у всі освітні програми і мають розглядатись як елемент постійного і неперервного навчання і виховання, тобто повинні формувати особливий освітній напрям – освіту в інтересах сталого розвитку (ОСР).

Стаи бакланов покидают наши края

Вот и начался ноябрь, последний месяц осени. Он по-своему хорош и прекрасен. Стоя на берегу Днестровского лимана, можно любоваться живописным пейзажем. На фоне старинной Аккерманской крепости мы наблюдаем за развевающимися живыми темными лентами, которые, то медленно опускаются волнообразными движениями почти к самой поверхности водной глади, то вновь плавно устремляются ввысь.

Дослідження умов створення екологічної мережі Немирівського району

Сучасна криза відносин у суспільстві та екологічна криза дають підстави твердити, що стратегія максимального використання ресурсів природи без інвестування процесу їх відтворення, зазнала поразки. Пріоритет споживацького відношення лише прискорює деградацію довкілля. Необхідні принципові зміни у відносинах між суспільством і природою, зміни у структурі сучасної економіки.

Індикаторні групи лишайників в урбанізованих екосистемах Ялтинського амфітеатру

tiz_009_zemlia.gif Розподіл лишайників у межах урбанізованих екосистем є закономірним явищем. Це пов’язано не тільки з екологічними властивостями нових та природних екотопів, але і з атмосферним забрудненням, функціональною структурою, тривалістю та інтенсивністю використання міської території

Життєвий стан деревних порід дендропарку «Довгінцево»

tiz_009_zemlia.gifДендропарк є штучним культурдендрофітоценозом, який характеризується різноманітністю природних процесів. Розміщення дендропарку в посушливих умовах Криворіжжя, поряд з промисловими підприємствами також не сприяє росту та розвитку деревних рослин.

Особливості територіального розподілу населених пунктів Херсонщини як перешкода розбудові екомережі в Нижньодніпровському регіоні

tiz_009_zemlia.gif На сучасному етапі існування та життєдіяльності людського суспільства, все зростаючого його пресингу на живу і неживу природу однією з найважливіших проблем є охорона та збереження різноманіття біогеоценозів, раціональне використання ресурсів на основі глибокого дослідження всіх їх компонентів.

Природно-заповідний фонд екологічної мережі Поділля в структурі адміністративно-територіального поділу

tiz_009_zemlia.gifВажливим аспектом збалансованого розвитку суспільства є збереження біоландшафтного різноманіття. Основним завданням щодо його відтворення є оптимізація функціонально-просторової структури природно-заповідних територій

Основні причини всихання смереки у похідних лісах Українських Карпат

tiz_009_zemlia.gif Характерними напрямами дигресії корінного біогеоценотичного покриву Українських Карпат є: знелісення (загальна лісистість зменшилася на 45%), зміна домінантів видового складу рослин і тварин у структурі лісових та лучних екосистем, великомасштабне культивування смереки

Сторінки

Subscribe to RSS - Відтворення екосистем і екомережі