Відтворення екосистем і екомережі

Життєвий стан деревних порід дендропарку «Довгінцево»

tiz_009_zemlia.gifДендропарк є штучним культурдендрофітоценозом, який характеризується різноманітністю природних процесів. Розміщення дендропарку в посушливих умовах Криворіжжя, поряд з промисловими підприємствами також не сприяє росту та розвитку деревних рослин.

Особливості територіального розподілу населених пунктів Херсонщини як перешкода розбудові екомережі в Нижньодніпровському регіоні

tiz_009_zemlia.gif На сучасному етапі існування та життєдіяльності людського суспільства, все зростаючого його пресингу на живу і неживу природу однією з найважливіших проблем є охорона та збереження різноманіття біогеоценозів, раціональне використання ресурсів на основі глибокого дослідження всіх їх компонентів.

Природно-заповідний фонд екологічної мережі Поділля в структурі адміністративно-територіального поділу

tiz_009_zemlia.gifВажливим аспектом збалансованого розвитку суспільства є збереження біоландшафтного різноманіття. Основним завданням щодо його відтворення є оптимізація функціонально-просторової структури природно-заповідних територій

Основні причини всихання смереки у похідних лісах Українських Карпат

tiz_009_zemlia.gif Характерними напрямами дигресії корінного біогеоценотичного покриву Українських Карпат є: знелісення (загальна лісистість зменшилася на 45%), зміна домінантів видового складу рослин і тварин у структурі лісових та лучних екосистем, великомасштабне культивування смереки

Відновлення екосистем

tiz_009_zemlia.gifВисокі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища.

Лісові антропогенні ландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі

tiz_009_zemlia.gif За останні десятиріччя Вінниччина зазнала суттєвого антропогенного навантаження, що призвело до локалізації природних ландшафтів.

Приміські екосистеми

tiz_009_zemlia.gif З 90-х років ХХ ст. на Поділлі спостерігається тенденція розвитку субурбанізації, особливо у приміських зонах. У приміських зонах зростає кількість населення та робочих місць (до початку кризових явищ), збільшуються темпи їх забудови та суттєво рекреаційного навантаження.

Динаміка біоти і сучасні загрози довкіллю в Україні

tiz_009_zemlia.gif Україна зі здобуттям суверенності отримала у спадок від “згнилого” СРСР свою частку гострих екологічних проблем, і навіть унікальних з огляду на Чорнобильську катастрофу [1].

Агроландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі

tiz_009_zemlia.gifАгроландшафт – природно-антропогенна система, яка є об'єктом сільськогосподарської діяльності і водночас середовищем життєдіяльності людини, а також формування агрофітоценозів.

Проблеми управління ресурсами мисливських тварин в Україні

tiz_009_zemlia.gifРозглядаючи людину, як консумента нижчих порядків, зазначимо, що саме вживання нею тваринної їжі сприяло прискоренню еволюції Homo sapiens. Тому використання ресурсів диких тварин має тривалу історію

Сторінки

Subscribe to RSS - Відтворення екосистем і екомережі