Життєвий стан деревних порід дендропарку «Довгінцево»

tiz_009_zemlia.gifДендропарк є штучним культурдендрофітоценозом, який характеризується різноманітністю природних процесів. Розміщення дендропарку в посушливих умовах Криворіжжя, поряд з промисловими підприємствами також не сприяє росту та розвитку деревних рослин.
Однак, на нашу думку , негативний зовнішній вплив може бути компенсований вдалим моделюванням деревних насаджень. З цього приводу дуже актуально дослідити життєвий стан деревних порід дендропарку «Довгінцево», що і було обрано за мету нашої роботи.
       Життєвий стан досліджували на моніторингових ділянках, які репрезентували провідні насадження дендропарку та визначалися породами першого ярусу: Robinia pseudoacacia, Betula pendula, Quercus robur, Pinus silvestris; другого ярусу: Pinus communis, Ligustrum vulgare, Lonicera tatarica, Swida sanguinea.
       В межах кожної ділянки (розміром 20 на 20 м) ми провели: картування, вимірювання висоти порід кожного ярусу, діаметру стовбура (на висоті 0 та 130 см), оцінку життєвого стану окремого дерева та всього масиву за методикою Алєксєєва, де використовуються такі показники: стан стовбура, величина приросту, структура крони, наявність шкідників та хвороб, ступінь розвитку крони.
       Аналіз отриманих даних показав, що на першій ділянці («Дубняк верхній») загальна щільність порід становить 500 шт./га. У вертикальному розрізі ділянка представлена лише породами першого ярусу Quercus robur. Висота цих порід коливається від 12 до 22 м, при середньому значенні 18,73 м. Діаметр стовбура має у середньому значення 22,4 см. Життєвість деревних порід може бути оцінена як ослаблена. 
       На другій ділянці («Дубняк дальній») щільність порід дорівнює 475 шт./га. Вертикальну структуру складають виключно породи першого ярусу Quercus robur. Висота даних порід коливається в таких межах :13 – 28 м, при середньому значенні 19,8 м. У середньому діаметр стовбура має величину 22,26 см. Життєвий стан деревних порід на даній ділянці характеризується як ослаблений. Окрему категорію на даній ділянці представляє сухостій Quercus robur, щільність якого становить 100 шт./га.
       Третя моніторингова ділянка «Березняк» має щільність деревних рослин 925 шт./га. Вертикальна структура представлена породами першого ярусу Betula pendula. Їх висота становить 25м, діаметр – від 12 до 26 см, при середніх значеннях 19,62см. Життєвий стан – ослаблений.
       На четвертій ділянці загальна щільність порід першого ярусу складає: Robinia pseudoacacia – 125 шт./га, Quercus robur – 625 шт./га. Висота Robinia pseudoacacia становить 27 м, її діаметр – 21,08. Життєвість даної породи оцінюється як дуже ослаблена. Другий ярус формують Pinus communis, Ligustrum vulgare, Lonicera tatarica, Swida sanguinea. Pinus communis має щільність 75 шт./га, висоту 7 м та діаметр стовбура 10,47 см , Ligustrum vulgares характеризується щільністю 50 шт./га, має висоту 1 м, середній діаметр стовбура 1,65 см. Lonicera tatarica має щільність 25 шт./га, висоту 1 м та середній діаметр стовбура 1,5 см. Swida sanguinea має щільність 150 шт./га, висоту 2 м та середній діаметр стовбура 2,7 см. Життєвий стан деревних рослин другого ярусу даної ділянки є ослабленим.
       На п’ятій ділянці («Сосняк») загальна щільність порід складає 400 шт./га. У вертикальному розрізі ділянка представлена породами першого ярусу Pinus silvestris. Висота даних порід становить 25 м, діаметр стовбура – 24,8 см. Життєвий стан деревних рослин оцінюється як ослаблений.
       Таким чином, на моніторингових ділянках спостерігаються загущені посадки деревних рослин і чим більш вони ущільнені, тим гірший стан мають насадження. Видова різноманітність на досліджуваних ділянках є невисокою, а вертикальна структура переважно представлена першим монокультурним ярусом. Життєвий стан деревних порід є ослабленим. Досліджені нами ділянки віддзеркалюють життєвість деревних рослин на всій території дендропарку «Довгінцево», тому вдало змоделювавши і проаналізувавши сучасний стан окремих ділянок, можна вирішити проблеми усього дендропарку.
Терьошкіна О.Ю., Савосько В. М. (Україна, Кривий Ріг)
Життєвий стан деревних порід дендропарку «Довгінцево»

Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю
Скачати в форматі pdf:
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/konf/2vze/zb_m/0076_zb_m_2VZE.pdf
Оцінка: 
0
No votes yet