Відтворення екосистем і екомережі

Відновлення екосистем

tiz_009_zemlia.gifВисокі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища.

Лісові антропогенні ландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі

tiz_009_zemlia.gif За останні десятиріччя Вінниччина зазнала суттєвого антропогенного навантаження, що призвело до локалізації природних ландшафтів.

Приміські екосистеми

tiz_009_zemlia.gif З 90-х років ХХ ст. на Поділлі спостерігається тенденція розвитку субурбанізації, особливо у приміських зонах. У приміських зонах зростає кількість населення та робочих місць (до початку кризових явищ), збільшуються темпи їх забудови та суттєво рекреаційного навантаження.

Динаміка біоти і сучасні загрози довкіллю в Україні

tiz_009_zemlia.gif Україна зі здобуттям суверенності отримала у спадок від “згнилого” СРСР свою частку гострих екологічних проблем, і навіть унікальних з огляду на Чорнобильську катастрофу [1].

Агроландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі

tiz_009_zemlia.gifАгроландшафт – природно-антропогенна система, яка є об'єктом сільськогосподарської діяльності і водночас середовищем життєдіяльності людини, а також формування агрофітоценозів.

Проблеми управління ресурсами мисливських тварин в Україні

tiz_009_zemlia.gifРозглядаючи людину, як консумента нижчих порядків, зазначимо, що саме вживання нею тваринної їжі сприяло прискоренню еволюції Homo sapiens. Тому використання ресурсів диких тварин має тривалу історію

Наукове обгрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку «Дністер»

В статті науково обґрунтована доцільність створення регіонального ландшафтного парку «Дністер» в межах Вінницької області, площею 18,2 тис. га. Проведена фізико-географічна характеристика його території, виділено функціональні зони. Запропоновано основні шляхи, які необхідно впровадити, щоб створити РЛП «Дністер».

Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их влияние на дельтовую экосистему

tiz_009_zemlia.gifВ статье дается анализ вариантов ГСХ с учетом природных и географических условий. Проблема сводится к поиску оптимального расположения ГСХ с точки зрения экологической целесообразности и минимизации антропогенной нагрузки на природную окружающую среду. Сделан вывод о целесообразности организации ГСХ по рукаву Быстрое.

Вразливість хижих ссавців в українському Причорномор`ї та їх охорона

tiz_009_zemlia.gifНаведено відомості про чисельність та поширення хижих ссавців на південному заході України. Проаналізировано залежність деяких видів від різних екологічних чинників. Розроблені заходи по охороні популяцій рідкісних видів.

Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма

tiz_009_zemlia.gifВ работе рассмотрены результаты качественного анализа сырья лекарственных растений в природных условиях Крыма, а также реализуемого в аптеках и приобретенного на стихийных рынках. Выявлены образцы, в которых содержание тяжелых металлов не соответствует медико-биологическим требованиям

Сторінки

Subscribe to RSS - Відтворення екосистем і екомережі