Секція 6. Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія

Аналітичний контроль хімічно небезпечних підприємств м. Києва

За останні 15-20 років на території м.Києва  ліквідовано синтез небезпечних хімічних речовин. На сьогоднішній день деякі з них ввозяться для виробничих потреб. На складах підприємств м.Києва зберігаються різні хімічні речовини

Антимікробні властивості текстильних матеріалів, оброблених складними естерами полісахаридів

В останні роки спостерігається тенденція до виробництва текстильних матеріалів з додатковими властивостями. При цьому усе більшого значення надається антимікробній обробці (в секторі текстилю і одягу краще називати її гігієнічною захисною обробкою).

Екологія людини та мобільний зв’язок

На даний час в засобах масової інформації, а також в науковій літературі ведуться суперечки щодо негативної дії електромагнітних хвиль техногенного походження на біологічні об’єкти, в тому числі і на людину. Особливу увагу приділяють надвисокочастотному випромінюванню, джерелом якого є телевежі, мікрохвильові печі, мобільні телефони тощо

Дослідження термоокислювальних властивостей синтетичних каучуків, стабілізованих дитіокарбаматами металів

Раніше нами була досліджена технологія виділення тетраметилтіурамдисульфіду а також його метал-хелатів із непридатних до застосування пестицидних препаратів Тіурам та Фентіурам [1, 2], які потім були досліджені як ультраприскорювачі вулканізації поліізопрену [3].

Оцінка ступеню негативного впливу екологічних факторів виробничого середовища

        Державна політика в галузі екологічної безпеки ґрунтується на принципах пріоритету життя та здоров'я  громадян, соціального захисту. Але ідеальні цілі стикаються в Україні з реальністю, яка викликає небезпідставну стурбованість. На більшості підприємств умови виробничого середовища назвати екологічно безпечними не можна. За обставин вимушеного пристосування працюючих до екологічно небезпечних чинників виникає потреба в якомога повному відшкодуванні несприятливих  впливів.
       Діюча система відшкодувань впливів чинників техногенного середовища недосконала, соціально несправедлива. Причини криються в ступеневих методах оцінки величини впливу негативних факторів та розрахунку  компенсаційних виплат.   
       Відмова від ступеневого методу розрахунку відшкодувань на користь пропорційного  спростить  процедуру розрахунку, дозволить  реально  і точно відображати величину ступеня негативного впливу  на людину,  дасть змогу точніше прогнозувати ризики знаходження в екологічно несприятливому виробничому середовищі, отримувати соціально справедливі відшкодування згідно законодавства України.
 

Екологічно безпечні технології дослідження термоокислювальних властивостей дитіокарбаматів металів у складі синтетичних каучуків

Актуальною проблемою для України є розробка нових екологічно безпечних технологій отримання прискорювачів вулканізації, в тому числі із використанням непридатних сірковмісних препаратів, що дозволяє одночасно досягнути покращення екологічного стану в Україні

Оцінка впливу на навколишнє середовище станцій технічного обслуговування автомобілів

        Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – один із головних інструментів екологічного планування, який дозволяє здійснити комплексний прогноз змін стану природного, соціального і техногенного середовищ, що виконується на підставі аналізу впливів передбачуваної діяльності з урахуванням можливих заходів безпеки та методів недопущення негативних змін відповідно до реалізації такого виду діяльності, зокрема діяльності станції технічного обслуговування (СТО) автомобілів [1]. СТО транспортних засобів є об’єктами підвищеної екологічної небезпеки.

Дослідження антисептичних властивостей терпенів

У процесі відмочування хутрової сировини використовують ряд хімічних сполук з метою прискорення обводнення шкіри, видалення з її поверхні та з волосяного покриву бруду, а також захисту від бактеріального пошкодження.

Екологічно доцільна комплексна переробка фосфатних руд з допомогою сульфатів та гідросульфатів лужних металів

Існуючі методи переробки фосфоритів і апатитів на добрива з використанням кислот є доцільними для високоякісної сировини. Наявність породоутворюючих мінералів у вітчизняних рудах призведуть до труднощів при їх переробці традиційними методами, погіршать техніко-економічні показники і якість одержуваних добрив.

Екологічні аспекти проблеми психічного здоров’я людини

Проблема збереження психічного здоров’я кожної людини є особливо актуальною на сьогодні. Це пояснюється тим, що соціальні зміни в країні – нашому великому домі, а саме велика скупченість населення в містах, наслідком чого є постійні контакти людей в транспорті, на роботі, при навчанні, малі житлові площі, що припадають на члена сім’ї, зменшення природних рекреаційних куточків у містах (парків, скверів, водойм), де можна було б людині розслабитись, комфортно провести відпочинок, є причиною досить частого сприймання людьми різних життєвих ситуацій як стресогенних.

Сторінки

Subscribe to RSS - Секція 6. Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія