Секція 6. Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія

Забезпечення питною водою - неусвідомлена проблема України

Ще порівняно недавно вважалося що запаси питної води в Україні безмежні. Загальні прогнозі експлуатаційні ресурси прісних підземельних вод за підрахунками на 1982 рік становлять 57 млн. м 3/добу . Такі запаси більше ніж в двічі перевищують потребу.

Модифікування карбонатвмісних глин західного регіону України з метою синтезу сорбентів широкого призначення

Внаслідок припинення видобутку сірчаної руди з кар’єру на Державному гірничо-хімічному підприємстві (ДГХП) “Сірка” (Львівська обл.) залишилися відвали розкривних порід, що складаються в основному з бентонітових глин.

Забрудненість важкими металами грунтів та донних відкладів в Одеському регіоні

Важкі метали (ВМ) є одним з небезпечних забруднювальних речовин (ЗР), які  негативно впливають на стан здоров’я людини, а також на стан довкілля в цілому. У зв’язку з цим надзвичайно актуальною задачею є вивчення основних джерел надходження ВМ, аналіз розподілу їх в природних середовищах, в т.ч. в ґрунтах і донних відкладах.

Оцінка геоекологічної складової якості життя в м. Рівне

        За концепцією сталого розвитку якість життя  громадян є найвищим критерієм ефективності функціонування держави. Якість життя – поняття, яке натепер набуває свого методологічного становлення з врахування новітніх тенденцій у розвитку еколого-економічних, соціальних інновацій. Очевидним є лише те, що це інтегрована характеристика (показник) розвитку суспільства. Міста, як найбільш антропогенно-перетворені ділянки місцевості зазнають докорінної зміни компонентів ландшафтів.

Автомагістраль та її вплив на довкілля

        За визначенням тлумачного словника сучасної української мови „автомагістраль – дорога для масового швидкісного автомобільного руху” [1, с.5].
       Автомобільна дорога Санкт-Петербург-Київ-Одеса відноситься до магістральних доріг з номером М-05. Досліджуваний відрізок автомагістралі Київ-Одеса проходить територією Жашківського, Маньківського, Уманського районів (50 км). 

Адсорбція барвників із водних розчинів на дисперсних зразках базальтового туфу

Глобальне погіршення екологічного і санітарно-екологічного стану водних об’єктів, внаслідок антропогенного забруднення, потребує вдосконалення і підвищення ефективності існуючих технологій водоочищення та водопідготовки.

Вплив відходів харчової промисловості на довкілля

Харчова та переробна промисловість, як і багато інших галузей народного господарства, є джерелом негативного впливу на навколишнє середовище. Широка номенклатура різних видів сировини та готової продукції, що випускається, разом з різноманіттям та різним рівнем екологічної безпеки промислових технологій визначає значні відмінності у кількості та забрудненості виробничих відходів.

Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті

 Агропромисловий комплекс є одним з основних у народному  господарстві України. Зараз у ньому виробляється 35% валового продукту, використовується 33% основних  фондів. Значна кількість населення України (близько 32% ) живе і працює у сільській  місцевості.

Сторінки

Subscribe to RSS - Секція 6. Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія