Антимікробні властивості текстильних матеріалів, оброблених складними естерами полісахаридів

В останні роки спостерігається тенденція до виробництва текстильних матеріалів з додатковими властивостями. При цьому усе більшого значення надається антимікробній обробці (в секторі текстилю і одягу краще називати її гігієнічною захисною обробкою).
Відношення споживача до антимікробної обробки також змінюється в кращу сторону. Такі характеристики, як "Біо" або "100% натурально" в більшості випадків розглядається як головні аргументи на користь придбання товару. Особливо актуальне питання надання антимікробних властивостей для медичних текстильних матеріалів [1]. Гігієнічні захисні обробки основані на комбінації активних речовин, які знаходять застосування в косметиці або хімічній технології. Їх ефективність і стерпніть людиною повинно бути підтверджено чисельними дослідженнями. В теперішній час існує дві принципові технології придання антимікробної обробки [2]. За першою технологією біологічно активні речовини можуть добавлятись в синтетичне волокно при прядінні. Цей метод забезпечує міграцію активних речовин, що дуже важливо, так як тільки розташовані вздовж усієї поверхні волокна частинки можуть дати захисний ефект. Поліакрилонітрільні, ацетатні і поліпропіленові волокна з антимікробною обробкою вже представлені на ринку. Для інших типів синтетичних і натуральних волокон надання антимікробної обробки внаслідок високих температур при переробці практично неможливо. За другою, більш гнучкою технологією, антимікробна обробка надається на стадії заключної обробки текстильного матеріалу. Для надання антимікробної обробки можуть бути використані препарати, які проявляють різну дію на мікробні клітини: порушують процеси осмосу і дифузії живильних речовин, стуляють білки, утворюють хімічні сполки з речовинами протоплазми клітини і порушують їх  функції. В результаті, більша частина мікробів гине [2]. Препарати, які можуть бути застосовані для антимікробної обробки, повинні відповідати численним вимогам, основними з яких є наступні: бути безпечні для людини, володіти високою антимікробною властивістю, мати економічну доцільність застосування. Одним із препаратів, який відповідає цим вимогам, є четвертинна амонієва сполука – етоній.  Виходячи з цього, ми провели дослідження надання сталої антимікробної обробки текстильним матеріалам з застосуванням складних естерів полісахаридів і етонію в якості антимікробного агенту. В якості текстильного матеріалу використали марлю артикула  033 виробництва Херсонського бавовняного комбінату. Складні естери полісахаридів виробляють в Україні під маркою "Карбоксирин С". Вони уявляють собою складні естери крохмалю і монохлороцтової кислоти. В дослідженнях визначали антимікробні властивості зразків, на які наносились апрети Карбоксирин С – етоній методом плюсування. Ефективність антимікробної обробки за допомогою метода досліджень стійкості середовища до дії хвороботворних бактерій: Esheriehia coli, Basillus subtilis та Staphilococus aureus (отримані з колекції Інституту мікробіології і вірусології України). В результаті досліджень були виявлені вибіркові дії зразків на грам-позитивні (Basillus subtilis і Staphilococus aureus) і грам-від’ємні (Esheriehia coli) бактерії. Ні один із зразків не виявив стерильних зон (бактерицидна дія) на газонах (Esheriehia coli). На цей вид бактерій зразки діяли бактеріостатично (затримка росту культури). Проведені дослідження показали потенційну спроможність системи Карбоксирин С - етоній використовуватись для антимікробної обробки текстильних матеріалів, тобто таке сполучення полімер - бактерицидний агент виявилось вдалим з точки зору високої ефективності дії. Подальші дослідження будуть пов'язані з встановлення механізму антимікробної дії цієї пари препаратів.  
Література
1. Сумская О.П., Сарибеков Г.С. Перспектива разработки и размещение технологии производства текстильных материалов санитарно-гигиенического и лечебно-профилактического назначения в Украине // Вестник Херсонского государственного технического университета,  2002. – №3. – С. 307-311.
2. Кощеев В.С., Клемпарская Н.И., Садов А.В. Антимикробные материалы в медицине/ Под ред. Ильина Л.А. – М.: Медицина, 1987. – 175 с.
 
Антимікробні властивості текстильних матеріалів, оброблених складними естерами полісахаридів / Сумська О.П., Кулаков О.І., Назарчук О.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 283.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet