Фундаментальні дослідження

Використання інформаційних технологій, як додаткового засобу для визначення токсичності забруднювачів довкілля

Визнаним є той факт, що  можливості електронних технологій ще не на повний  потенціал використовуються   на службі охорони здоров’я. Для обґрунтування управлінських рішень не вистачає якісної інформації. Координація співпраці суб’єктів моніторингу довкілля неможлива без узагальнення уяви щодо отриманої інформації, яка накопичується.

Застосування теорії експерименту ч. Хікса в екологічних дослідженнях

У вітчизняній літературі практично відсутня інформація про біологічні досліди, виконані за методами теорії експерименту. Як відомо, теорія експерименту дає можливість зменшити об’єм експерименту і повніше використати об’єм інформації, одержаної при експерименті. 

Досвід застосування покрокової регресії та кластерного аналізу для екологічного моніторингу пасовищ

Екологічний моніторинг пасторальних екосистем є особливо актуальним для тих областей України, де пріоритетною галуззю народного господарства є тваринництво. До їх числа відноситься і Чернівецька область. Проте оцінка стану пасовищ не проводилась тут вже понад 40 років.

Вибір методу утилізації непридатних та заборонених пестицидів

Важкою екологічною проблемою Вінницької області (та і України в цілому) є заборонені, невідомі і непридатні пестициди, які накопичено в сільськогосподарських підприємствах  та заскладовано, зокрема, у Джуринському отрутомогильнику Шаргородського району.  

Організація робіт по знешкодженню непридатних біологічних та фосфорорганічних препаратів, похідних лорфеноксиоцтової та карбамінової кислот методом компостування на Ват “Райагрохім” м. Шпола

Аналіз шляхів вирішення проблеми безпечного видалення (знищення) заборонених або непридатних до застосування за прямим призначенням пестицидів (далі НП), що враховує соціально-економічну ситуацію в Україні, закордонний та вітчизняний досвід та, в першу чергу, досвід практичних робіт з поводження з НП, як особистий, так і інших українських підприємств, показав, що найбільш ефективним та безпечним методом є компостування. 
Компостування – біотермічний процес переробки та знешкодження відходів (в тому числі біологічних препаратів, фосфорорганічних пестицидів і похідних хлорфеноксиоцтової та карбамінової кислот та ін., який відбувається внаслідок життєдіяльності сапрофітних мікроорганізмів та супроводжується виділенням значної кількості тепла (температура у середині штабелів досягає 650 С0). При цьому гине більшість не спороутворюючих мікроорганізмів, личинок і лялечок мух та яєць гельмінтів. Крім того, при біотермічному процесі мікробами-антагоністами синтизуються антибіотичні речовини, які мають літичні та бактеріцидні властивості, завдяки чому стримують розмноження та викликають загибель патогенних мікроорганізмів. Під час процесу компостування утворюються гумінові речовини, які покращують якість органічних добрив. 

Сторінки

Subscribe to RSS - Фундаментальні дослідження