Досвід застосування покрокової регресії та кластерного аналізу для екологічного моніторингу пасовищ

Екологічний моніторинг пасторальних екосистем є особливо актуальним для тих областей України, де пріоритетною галуззю народного господарства є тваринництво. До їх числа відноситься і Чернівецька область. Проте оцінка стану пасовищ не проводилась тут вже понад 40 років.
Метою наших досліджень є виявлення чинників, які найбільше обмежують продуктивність пасовищних екосистем Буковини на сучасному етапі.
       Для реалізації цієї мети були застосовані 2 види математичного аналізу: покрокова множинна регресія та кластерний аналіз.
       За допомогою покрокової множинної регресії був оцінений вплив 9 наступних чинників на суху масу рослин пасовищ (У) досліджуваної території: рНKCl ґрунту (Х2),  вмісту гумусу (%) (Х3), вмісту в ґрунті N(Х4), P(Х5), K (Х6), (мг/кг), агрохімічного(Х7) і агроекологічного бонітетів (Х8), біомаси дощових черв’яків (г/м2) (Х9) та їх чисельності (шт/м2)(Х10).
       Було одержане рівняння регресії (1) , яке засвідчує високу значимість впливу на суху масу рослин лише одного з досліджених чинників – агроекологічного бонітету:
У = 16,8 +33,5 Х8 (1).
       За допомогою кластерного аналізу вдалося визначити евклідові відстані між всіма досліджуваними показниками. При цьому суху масу рослин пасовищ позначали як Х1, а усі інші змінні – як у покроковій регресії. Дендрограма кластерного представлена на рис.1
 (рис в pdf файлі)
Рис.1. Дендрограма кластерного аналізу між досліджуваними показниками пасторальних екосистем
 
       Як видно з представленої дендрограми, можна виділити 3 блоки показників найбільш тісно пов’язаних між собою: перший блок – вміст азоту та калію в ґрунті; другий блок – вміст фосфору в ґрунті, агрохімічний бонітет та агроекологічний бонітет; третій блок – рНKCl ґрунту, вмісту гумусу, біомаса дощових черв’яків та їх чисельність. Суха біомаса рослин зв’язує всі зазначені блоки в єдиний дотичний до неї вузол.
 
Досвід застосування покрокової регресії та кластерного аналізу для екологічного моніторингу пасовищ / Руденко С.С., Буждиган О.Я. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 67.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet