ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Утворення відходів та переробка полімерної вторинної сировини в Черкаській області

Одним із проблемних питань будь-якого населеного пункту є  збирання, накопичення, переробка, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).

Застосування вібрацій для технологічних процесів водоочищення

Із поміж різноманітних технологічних  процесів водоочищення на особливу увагу заслуговують  технологічні  процеси очищення води від біологічного забруднення, як визначальні та відповідальні за збереження здоров’я  як людей, так і всього тваринного світу.

Обгрунтування вибору технології очищення стічних вод молокопереробних підприємств

Потужний розвиток підприємств харчової промисловості України обумовлює посилену зацікавленість прикладної екології до даної галузі народного господарства. Як відомо, харчова та переробна промисловість має достатньо велику кількість невирішених екологічних проблем, серед яких, в першу чергу, виділяють величезні обсяги стічної води.

Способи інтенсифікації процесів очищення стічних вод виробництва полівінілхлориду

Полівінілхлорид (ПВХ) завдяки цілому ряду цінних властивостей є одним із найбільш розповсюджених полімерів і знаходить різноманітне застосування в різних галузях промисловості та сільського господарства. Але внаслідок викидів із стічними водами великої кількості полімеру ПВХ виникає проблема його утилізації [1].

Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне

Одной из актуальных проблем современности является минимизация экологических последствий, связанных с размещением всё большего количества отходов в окружающей природной среде (ОПС). Современный прогресс сопровождается увеличением темпов образования твёрдых бытовых отходов (ТБО), которые являются конечным результатом функционирования городских систем.

Вилучення сульфат-іонів з вод з підвищеним рівнем мінералізації при їх реагентному пом’якшенні

Стічні води багатьох підприємств містять підвищену кількість сульфат-іонів, ГДК яких в водах питного та господарсько-питного призначення складає 500 мг/дм3, а для рибогосподарських водоймищ – 100 мг/дм3. Проблема доочищення стічних вод від сульфат-іонів до значення ГДК актуальна для підприємств вугільної промисловості, де відкачують великі об’єми шахтних вод [1].

Наукові засади очищення води матеріалами з капілярними властивостями

Одним з перспективних напрямків в процесах водоочистки та водопідготовки є використання фізичних явищ. Найбільш цікавим, з цієї точки зору, є так званий капілярний ефект, використання котрого дозволяє розробляти прості, автономні, енергоощадні та високоефективні системи очищення природних та стічних вод.

Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах

Забруднення стічних та поверхневих вод іонами калію та хрому залишається серйозною екологічною проблемою, яка не має на сьогоднішній день достатньо ефективного вирішення. Не дивлячись на велику кількість наукових досліджень, розроблені на їх основі технології не знайшли широкого застосування, тому що є недостатньо досконалими та не дають можливості досягти необхідної глибини очищення.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю