Техногенно-экологическая безопасность, экологические проблемы

Екологічні загрози на Донбасі

Детальніше в інтерв’ю голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко на тему екологічних загроз на Донбасі.
Донбас є регіоном з критичним станом навколишнього природного середовища. Екологічні проблеми накопичувались в регіоні на протязі тривалого часу, а негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі на значній території регіону, наближаються до незворотних.

Засідання круглого столу на тему: "Впровадження Закону України "Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів" (№ 980-VШ від 03.02.2016 р.) та про використання екологічного податку"

МГУ Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск

10 - 13 листопада 2015 року в Міжнародному виставковому центрі відбудеться III Спеціалізована виставка «Екологія підприємства»

10 - 13 листопада 2015 року в Міжнародному виставковому центрі відбудеться

III Спеціалізована виставка «Екологія підприємства», яка була заснована в 2013 році з ініціативи Міністерства екології та природних ресурсів України.
Основною ідеєю виставкового проекту є демонстрація з наступним впровадженням на виробництвах новітніх науково-технічних природоохоронних досягнень з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища.
До участі у виставці запрошуються промислові та комерційні підприємства різних сфер діяльності, які продемонструють власні або придбані технології за такими тематичними напрямками:
- екологічний моніторинг і методики оцінки забруднення навколишнього природного середовища;
- системи очищення промислових викидів у повітря;
- поводження з твердими промисловими відходами та їх утилізація (технології, техніка та обладнання);
- методи очищення та відновлення ґрунтів;
- технології звукоізоляції, боротьба з шумом і вібрацією;
- електромагнітні та радіаційні випромінювання;
- промислова гідроізоляція та герметизація;
- екологічно безпечні технології та виробництво.

У рамках виставки будуть проходити конференції, семінари, «круглі столи», присвячені актуальним правовим, технічним та фінансовим питанням екологічної обстановки в Україні, міжнародному досвіду та співробітництву, а також перспективам розвитку технологій, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища.

Кінцева дата показу анонсу: 
Втр, 11/10/2015

Перспективи подальшої розробки сланцевого газу в Східній Україні компанією Shell

У прес-конференції беруть участь:

• Голова громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації Олексій Ангурець;

• Член виконавчого комітету федерації «Друзі Землі Європи» Павло Хазан.

Направление примения шлама в технологии переработки фосфатного сырья Ново-Амросиевского месторождения

Производство фосфорных удобрений и других фосфорсодержащих продуктов до недавнего времени базировалось почти исключительно на высокосортном фосфорном сырье – алжирских фосфоритах и хибинских апатитах. Однако, некоторая ограниченность запасов фосфорного сырья, с одной стороны, и растущая потребность производства фосфорных удобрений, с другой стороны, вызвали необходимость использования других видов фосфорсодержащего сырья.

Влияние экологических, экономических и социальных изменений на лептоспироз в Крыму

Деятельность человека направленная на создание оптимальных условий для его существования и удовлетворения социально-экономических потребностей воздействует на природную среду и тем самым может влиять на природные очаги инфекционных заболеваний и повлечь непредсказуемые изменения в их активности.

GasLand

Документальный фильм «ГэзЛенд» (Земля газа) Джош Фокс (США), рассказывает о последствиях добычи сланцевого газа в США. Отравленная вода в колодцах, ядовитые выбросы в воздух, гибель домашних и диких животных, болезни людей - не полный перечень проблем, к которым приводит добыча сланцевого газа. Люди бросают дома, продают бизнес. Даже не верится что в развитом современном мире и тем более в США такое возможно. Но главное, что шокирует -- людей оставляют наедине со своими проблемами (могут только привести воды, вместо отравленной в колодцах).

Подходы к исследованию экологической безопасности

Пути решения экологических проблем, стратегия экологической безопасности и устойчивого развития все еще остаются под общим вниманием. Считают, что ответы на эти вопросы должна дать научная концепция экологической безопасности на базе мониторинга окружающей среды.

Сторінки

Subscribe to RSS - Техногенно-экологическая безопасность, экологические проблемы