Technogenic and environmental safety, environmental problems

 

МГУ Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск

Перспективи подальшої розробки сланцевого газу в Східній Україні компанією Shell

У прес-конференції беруть участь:

• Голова громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації Олексій Ангурець;

• Член виконавчого комітету федерації «Друзі Землі Європи» Павло Хазан.

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 6

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 5

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 4

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 3

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 2

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 1

Методи оцінювання екологічних ризиків при транспортуванні небезпечних речовин

Вступ. Теорія аналізу ризику створена  відомими вченими: В. Маршалом, Е. Хенлі, Х. Кумамото. Ними запропонована методологія оцінки небезпеки і ризику, що широко застосовується у світовій практиці. Питання оцінки техногенних і екологічних ризиків знайшли також широке відображення в роботах С.Л. Аваліані, П.Г. Бєлова, Г.M. Грея, Ман-Сунга Ім., А.Б. Качинського, А.В. Кісєльова, Д. Маккея, С.М. Мягкова, С.М. Новікова, С.З. Поліщука, М.Ф. Реймерса, Ж.С. Еванса та ін. Однак багатьма авторами визначається, що, незважаючи на велику кількість наукових праць у цьому напрямку, питання, пов’язані з вивченням особливостей і закономірностей небезпечних процесів у навколишньому природному середовищі і розробкою моделей небезпек і ризику, маловивчені [1].

Екологічні впливи відпрацьованих автомобільних шин

Вступ. На даний час значний відсоток населення України має автомобілі, в процесі експлуатації яких утворюється велика кількість відходів. Одними із найбезпечніших відходів є автомобільні шини, які не здатні до розкладання і згубно впливають на навколишнє природне середовище. Тому на даний час актуальним є питання вивчення оцінки впливу на навколишнє середовище зношених автомобільних шин. Зношені шини представляють собою відходи, які займають багато фізичного простору, важко піддаються ущільненню, збору та ліквідації. Вони не піддаються біологічному розкладанню. Безконтрольне зберігання шин на відкритій місцевості або в водотоках підвищує потенційну небезпеку. Крім того, санкціоновані способи зберігання, хоч мають менш негативні наслідки, ніж безконтрольне зберігання, або створює свої ризики забруднення природного середовища, або не дозволяють охопити значні об’єми відходів економічно вигідним способом. Це основні причини того, щоб за будь-якої можливості вживати заходи щодо обмеження появи складів зношених шин.

Сторінки

Subscribe to RSS - Technogenic and environmental safety, environmental problems