ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Нова методологія розрахунку податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти з диференціацією тарифів по лімітуючих періодах року

Посилення антропогенного навантаження на поверхневі води, значне забруднення та пониження асимілюючої спроможності багатьох поверхневих водних об’єктів України робить актуальним пошук нових та удосконалення еколого-економічних механізмів і методологій, спрямованих на регулювання цього процесу відповідно до принципів сталого розвитку.

Комплекс автоматизованих робочих місць для обробки даних державного моніторингу довкілля областей України

В Україні діє система державного екологічного моніторингу. Її координатором в областях є територіальні органи Мінприроди – обласні держуправління охорони навколишнього природного середовища. Одна з основних задач системи моніторингу – це збирання, зберігання та обробка первинних даних спостережень за станом довкілля та природокористувачами.

Автоматизація формування звітності у підсистемі „Викиди” АСУ "Екоінспектор" Держекоінспекції Мінприроди України за допомогою web-сервісів

Проблема забруднення атмосферного повітря завжди була і буде актуальною. Контроль викидів здійснюють у атмосферне повітря відділи інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції (ДЕІ) Мінприроди України.

Розробка електронного санітарного паспорту та протоколу

Важливим питанням для України є забезпечення населення якісною питною водою. Але дане завдання ускладнюється через незадовільну якість води як поверхневих водних об'єктів, так і підземних джерел водопостачання.

Аналіз та розробка рекомендацій щодо використання побутових фільтрів очистки води

Вода – це ідеальна речовина незамінна для нашого здоров’я. Але цю просту істину часто ігнорують в результаті чого вода не розглядається як фактор здорового способу життя. Це особливо засмучує,  враховуючи доступність і дешевизну води. Вода грає найважливішу роль у збережені здоров’я. Випита достатня кількість речовини може не тільки підтримувати тіло в робочому стані, але і лікувати захворювання.

Перспективы применения онтологических моделей для повышения эффективности анализа экологических и других взаимосвязанных с ними рисков

Экология человека – наука, рассматривающая биосферу как экологическую нишу человечества, изучающая природные, социальные и экономические условия как факторы среды обитания человека, обеспечивающие его нормальное развитие и воспроизводство [1]. Важными компонентами ее структуры являются анализ, диагностика, прогноз и учет существующих рисков для окружающей среды и здоровья человека, которые составляют область экологической рискологии.

Оцінка фізіологічної повноцінності складу питної води різних джерел водопостачання на прикладі м. Вінниці

У природі є дуже багато різноманітних явищ, механізм яких людина так і не з'ясувала до кінця. Одними з таких явищ природи є «бабине літо» і «хрещенські морози». «Бабине літо», це період осені з по-літньому теплою до +20-270С і сухою погодою впродовж 14-20 днів, а «хрещенські морози», це період зими, який відносять до різкого січневого пониження температури до -15-270С. і пов'язують з оновленням води в день її релігійного хрещення. Науково ці явища природи пов'язують зі стійкимии антициклонами [1, 2].

Перспективи використання сучасних технологій для моніторингу чисельності птахів

У даний час людство знаходиться під загрозою глобальної епідемії пташиного грипу, що розноситься по всьому світу перелітними птахами. Частина превентивних заходів – це програми стеження за переміщенням птахів із земної поверхні. Дані про переміщення птахів можуть виявитися надзвичайно корисними для запобігання епідеміям.

Ландшафтно-лімнологічна оцінка басейнової системи озера Миляч (Волинське Полісся)

Важливе місце у системі інтегрованого управління водними ресурсами посідають водойми сповільненого обміну (озера, ставки, водосховища). Фізико-географічна область Волинського Полісся є найбільш заозереною з поміж усіх природних регіонів України.

Розробка алгоритму проведення моніторингу впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації, який забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю