Автоматизація формування звітності у підсистемі „Викиди” АСУ "Екоінспектор" Держекоінспекції Мінприроди України за допомогою web-сервісів

Проблема забруднення атмосферного повітря завжди була і буде актуальною. Контроль викидів здійснюють у атмосферне повітря відділи інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції (ДЕІ) Мінприроди України.

Протягом 2005–2009 років за участю авторів у Вінницькому національному технічному університеті була створена Єдина автоматизована система Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування (АСУ «ЕкоІнспектор»; інша назва – «автоматизована система контролю» – АСК «ЕкоІнспектор»). АСУ «ЕкоІнспектор» має три основні підсистеми: «Викиди», «Вода та скиди» та «Ґрунти та відходи». Кожна з підсистем дозволяє автоматизувати весь процес обробки даних акта відбору проб, результатів виконання вимірювань, формування протоколу вимірювань, ведення реєстраційних журналів багатьох видів, створення різноманітних звітів про екоінспекційну діяльність та стан природних і зворотних (стічних) вод. Автоматизація системи проводиться на основі затверджених в екоінспекції форм вхідних та вихідних даних — форм акта відбора проб, протоколу, журналів та звітів.

Одним із найбільш рутинних процесів є формування звітів. Тому важливими та актуальними є різні методи автоматизації цих процесів.

Для збільшення ефективності роботи у реальному масштабі часу із розподіленими у просторі підрозділами доцільно використати сучасні технології побудови розподілених систем на основі Web-сервісів.

2. Розв'язання задачі

Система формування звітності розроблена із використанням технологій Microsoft .NET, Windows Presentation Foundation, Microsoft ASP .NET і має клієнт серверну архітектуру. Клієнтська частина програми (рис. 1, 2, 3) встановлюється разом із встановленою АСУ «ЕкоІнспектор» підсистема «Викиди» і опрацьовує дані контролю, які отримані в результаті контролю викидів.


Рис. 1. Інтерфейс імпорту звітності із АСУ «ЕкоІнспектор» підсистема «Викиди»


Рис. 2. Інтерфейс редагування звітності із АСУ «ЕкоІнспектор» підсистема «Викиди»

Обрані звіти інтерфейс програми дозволяє переглянути та відредагувати перед імпортом у базу даних (рис.2). Це дозволяє впевнитись користувачу, що обраний звіт є саме тим, що необхідно імпортувати, а також здійснити правки у звіті при необхідності.

Натисненням кнопки «Відправити дані на сервер» за допомогою протоколу SOAP здійснюється імпорт обраних звітів у центральну базу даних (рис.3). Серверна частина програми при отриманні даних від клієнтської програмі записує їх до загальнодержавної бази даних контролю викидів підприємств для подальшого формування звітності.


Рис. 3. Результат відправлення звітності із АСУ «ЕкоІнспектор» підсистема «Викиди»


Рис. 4. Web-інтерфейс формування звітності АСУ «ЕкоІнспектор» підсистема «Викиди»

Для доступу до звітності, на серверній частині програми розроблено web-інтерфейс (рис. 4), що дає можливість переглядати звітність усім авторизованим користувачам системи на сайті http://dei.org.ua. Для подальшої роботи потрібну інформацію, в разі необхідності, можна автоматично представити у додатках MS Office.

Також розроблена технологія може бути застосована і для інших підсистем АСУ «Екоінспектор», таких як «Вода та скиди», «Ґрунти та відходи», які працюють в усіх обласних центрах Украйни.

Використання запропонованої технології дозволяє забезпечувати: 1) збереження у центральній базі даних усієї звітної інформації з усіх регіонів України; 2) автоматичне формування звітності, що здійснюється єдиним засобом в усіх підрозділах ДЕІ; 3) зручну форму з для імпорту даних та перегляду результатів; 4) формування програмного продукту у вигляді окремого програмного модулю, який легко інтегрується в АСУ „ЕкоІнспектор”. Детальніше відео щодо роботи із розробленою системою доступна за адресами: http://youtu.be/63Rz6zwGjlM та http://youtu.be/_RGLdVZG300.

Висновки

Розроблено нову інформаційну технологію, а також відповідне алгоритмічне та програмне забезпечення для автоматичного формування звітності у підсистемі «Викиди» АСУ «Екоінспектор» за допомогою web-сервісів, яка дає можливість автоматизувати формування, імпорт та збереження звітності.

УДК 681.51
Горячев Г.В. Автоматизація формування звітності у підсистемі „Викиди” АСУ "Екоінспектор" Держекоінспекції Мінприроди України за допомогою web-сервісів [Електронний ресурс]  / [Горячев Г.В., Жуков С.О., Скорина Л.М. та ін.] // Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 2011. – Том.1. – С.150–151. Режим доступу: http://eco.com.ua/

Скачати в форматі pdf:

Оцінка: 
0
No votes yet