ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Використання організмів-акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем

Хімічне забруднення довкілля є актуальною проблемою сучасної людської цивілізації. На даний момент антропогенна діяльність набула глобальних масштабів. Наслідки забруднення можуть бути не очевидними або настільки віддаленими у часі, що в результаті відбувається порушення логічного причинно-наслідкового зв'язку між фактором впливу та відкликом екосистеми.

Екологічна безпека та розрахунок ризиків транспортування пестицидних препаратів на основі теорії нечітких множин

Теорія аналізу ризику створена  відомими вченими: В. Маршалом, Е. Хенлі, Х. Кумамото. Ними запропонована методологія оцінки небезпеки і ризику, що широко застосовується у світовій практиці.

Екологічна безпека експлуатації складських майданчиків і споруд для зберігання пестицидних препаратів

Пестициди – це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності

Аналіз техногенних ризиків зберігання та знешкодження небезпечних речовин

За останніми даними матеріалів 9 та 10-го Міжнародного Форуму з пестицидів та хімікатів, кількість непридатних пестицидів на Україні становить більше 37 тис. т. (25 тис. т непридатних пестицидів та понад 11 тис. т гексахлорбензену – промислового відходу із групи стійких органічних забруднювачів (СОЗ), які також належить до непридатних пестицидів).

Використання Україною міжнародного досвіду реалізації програм поводження із твердими побутовими відходами

Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є однією із найгостріших екологічних проблем, з якими зіштовхнулося людство. Так склалося, що більшість екологічних проблем на планеті є побічним ефектом науково-технічного прогресу. Не є виключенням і ситуація із ТПВ.

Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією

Актуальність цієї тематики викликана необхідністю ретельного врахування ризиків небезпеки транспортних аварій під час перевезення небезпечних відходів.

Нові перспективи екосейсмічної безпеки України

Основними напрямками державної політики з питань національної безпеки, у тому числі в екологічній сфері, є зосередження діяльності усіх відповідальних державних установ на прогнозуванні, своєчасному виявленні, упередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України.

Екологічні аспекти термічного оброблення відходів (знешкодження) відходів

Основна проблема накопичених відходів та відходів що накопичуються є вибір технологій їх знешкодження (знищення) або, що краще, утилізації. Найбільш розповсюдженими технологіями знищення відходів та утилізації їх як вторинної енергетичної сировини є термічні технології.

Вибір вищих водяних рослин для очистки стічних вод цукрових заводів

Дослідження по вивченню можливостей застосування вищих водяних рослин для очистки стічних вод цукрових заводів проведені в дослідних ставках на Первомайському цукровому заводі.
 

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю