Утворення відходів та переробка полімерної вторинної сировини в Черкаській області

Одним із проблемних питань будь-якого населеного пункту є  збирання, накопичення, переробка, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).

Відходи споживання продукції в тарі (упаковці) населенням області, в основному, не вилучаються і не переробляються, і потрапляють на полігони та сміттєзвалища, що створює додаткові навантаження на ці об’єкти та зменшує економічний потенціал території. На Україні під відходами зайнято близько 160 тис. га -  це  один з найвищих показників нагромаджень відходів у світі. На території Черкаської області накопичено понад 7 млн. тонн твердих побутових, що займають площу 615,51 га. Проблема утилізації полімерних відходів з кожним роком стає все актуальнішою. Частка полімерних матеріалів у побутових відходах наближається до 20% за масою, що складає сотні тисяч тонн на рік [1]. Останнім часом збільшується кількість пластикових відходів, які не тільки засмічують навколишнє середовище, а й забруднюють його. Процес розпаду пластмасових матеріалів у звичайних умовах займає до тисячі років [2,3]. Частка полімерних матеріалів у побутових відходах наближається до 20% (за масою), що складає сотні тисяч тонн на рік [4].

Згідно з оцінками [5], в ТПВ, в середньому, міститься така кількість пластмас: поліетилен – 41 %, поліпропілен – 18 %, полістирол/спінений полістирол і полівінілхлорид – по 9 %, складний поліефір – 7 %. Зазвичай пластмасові відходи представляють собою суміш різних матеріалів, які практично не піддаються ідентифікації.

Утворені в комунальному секторі пластмасові відходи за своїм обсягом поступаються лише промисловим відходам, до яких належать мішки, контейнери для харчових продуктів та хімічної промисловості, пакувальна плівка, списане промислове обладнання, тара та інше. Все це свідчить про важливість та актуальність проблеми переробки та утилізації  вторинної сировини, що містить органічні полімерні сполуки та створення сучасних технологій їх переробки.

Постановка завдання. Для оцінки ситуації, що склалася у сфері повторного використання відходів, важливо охарактеризувати сучасний стан поводження з полімерними відходами в Черкаській області та розглянуто екологічні аспекти поводження з відходами, що містять полімерні матеріали, які утворюються.

Результати досліджень. В Черкаській області функціонує 21 сміттєзвалище твердих побутових відходів, які експлуатуються службами виробничих управлінь житлово-комунального господарства та 519 сміттєзвалищ, що експлуатуються сільськими та селищними радами, щорічне поповнення яких становить близько 200 тис.т. [6].

На рис. 1. зображено відсотковий усереднений склад ТПВ в Черкаській області.

Відсоткові співвідношення компонентного складу ТПВ дуже умовні, тому, що на них впливають ступень благоустрою житлового фонду, сезони року і кліматичні умови. У складі ТПВ постійно збільшується вміст паперу, пластмаси (різного виду ПЕТ-пляшки, плівка) та різних упакувань. Особливо великі сезонні коливання харчових відходів: від 30% весною і до 45% і більше влітку та восени. Крім того, щорічно збільшується на 3-4 % вміст будівельних відходів, які викидаються безпосередньо на міському майданчику для сміття [7].


Рис. 1.  Зведений усереднений склад твердих побутових відходів по Черкаській області

До галузей промисловості, в результаті діяльності яких утворюється найбільше полімерних відходів в Черкаській області можна віднести харчову промисловість (49 %), машинобудування (27%), поліграфічну галузь (14%), а також хімічну промисловість (10%). Найбільше утворюється пластикових відходів на підприємствах молочної, хлібопекарської промисловості та на підприємствах, які випускають безалкогольні напої та воду у пластиковій тарі.

У 2010 році на території області було утворено близько 6000 т полімерних відходів, з них переробці піддано було лише 36%, а 64% було вивезено на звалища і полігони. Важливо відмітити, що за межі Черкаської області відправляється значна частина вторсировини (31%), яка переробляється Державною компанією "Укртаропереробка" (створена за Постановою Кабінету Міністрів "Про систему збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) і твердих побутових відходів" №408 від 16 березня 1999 року).

Прослідкувати динаміку утворення та переробки розглянутих вище відходів можна на рисунку 2. Кількість утворених відходів досить висока, а кількість перероблених складає лише  10% - 40% залежно від виду полімера.


Рис. 2. Поводження з відходами, що містять полімерні компоненти

Самим багатотоннажним видом в загальній масі полімерних відходів промислового споживання є поліетиленові (ПЕ). Вони у 2010 р. склали близько 80% від загальної кількості полімерних відходів. Рециклінг відходів поліетилену становить 40%, решта - 60% вивозиться на полігони та сміттєзвалища. На другому місці за обсягами утворення серед відходів споживання є поліпропіленові (ПП). Їх частка в 2010 р. склала 10,5%. Рециклінг таких відходів оцінюється в 64,2% , інша частина також вивозиться на полігони.

Утворення відходів полівінілхлориду (ПВХ) знизилося від 16,7 – (2008 р.)  до – 4,7% (2010 р.), переробці піддано 20% від загальної маси а на полігон вивезено 80%. Відходи політетрафторетилену (ПТФЕ) у 2010 році склали 4,2 %, від загальної маси полімерних відходів. Повторній переробці піддано 70% цих відходів.

У Черкаській області розташовані декілька великих підприємств, що спеціалізуються на переробці вторинної сировини та випуску нових видів продукції.  Це ЗАТ "Черкасивторресурси", Золотоніське кооперативне заготівельно-виробничо-торгівельне об'єднання, ВАТ "Уманьпиво", ТОВ «Юджин Лтд», "Смілавторресурси", ТОВ „Ергопак”. Ці підприємства оснащені обладнанням для вторинної переробки, тому значну частину відходів намагаються переробляти самостійно. Потужності з переробки відходів на цих підприємствах, в даний час, перевищують обсяги утворених власних відходів, тому вони нерідко використовують ресурси в якості базових як Черкаської області так і сусідніх. Найбільшим переробником полімерів в Черкаській області є ЗАТ "Черкасивторресурси". За обсягом переробленої полімерної продукції займає 6 місце в Україні. Завод, крім виробництва поліпропілену, переробляє даний полімер у різні вироби (покрівельна черепиця, лотки для яєць та інша упаковка, полімерні труби, утеплювачі для сільськогосподарських споруд, штучні квіти і навіть новорічні ялинки – це далеко не повний перелік ).

Також існує цілий ряд дрібних організацій, які по суті, займаються аналогічною діяльністю але в менших обсягах, причому найчастіше їх діяльність обмежується збором, сортуванням і постачанням вторинної сировини переробникам. Дуже часто на них існує система збору з подальшою відправкою в інші міста, де вони і переробляються. Зважаючи, що пункти збору та невеликі підприємства розташовані по території області нерівномірно, в багатьох районах значна кількість цінних полімерних компонентів захоронюється разом із побутовим відходами (рис. 3).


Рис. 3. Розміщення об’єктів підприємницької діяльності, що спеціалізуються на збиранні, переробці полімерних відходів у області

В області офіційно зареєстровано 29 суб’єктів з переробки полімерів. Звичайно, цієї кількості не достатньо для забезпечення повної переробки утворених відходів в районах їх утворення [7].

У місті Черкаси діє і продовжує впроваджуватися система роздільного збирання ТПВ. Для цього організовано спеціальні пункти. По місту облаштовано 327 майданчиків для встановлення відповідних контейнерів. Окрім того, відпрацьовано рівень закупівельних цін на вторинну сировину за схемою: "пункт прийому - оптова база – завод –  переробник". Проведено широку роз’яснювальну роботу з населенням із залученням ЗМІ, спеціалістів ВЖРЕУ, приватних підприємців, навчальних закладів.

Для вивчення відношення населення Черкаської області щодо організації збору та поводження з полімерними відходами було проведено соцопитування жителів тих районів, в яких відсутні пункти збору вторинної сировини. Дані опитування показали високий рівень зацікавленості населення у роздільному зборі. Результати опитування засвідчили, що 74 % респондентів погодились роздільно збирати полімерні відходи, якщо в їх прибудинковій зоні будуть встановлені спеціальні контейнери; 35% -  готові збирати відходи у спеціальні пакети для сміття для подальшої передачі на переробку, і 20% - погодились сортувати відходи пластмас, якщо за збір  будуть платити кошти.

Висновки. Взявши до уваги динаміку утворення полімерних відходів по Черкаській області можна стверджувати, що дана цифра буде щороку зростати. Адже кількість використаної полімерних матеріалів зростає щороку в середньому на 8-12%, а кількість, яка піддається рециркуляції досягає лише 40%, 60% вивозиться на сміттєзвалища. Таке поводження з полімерною вторинною сировиною є не вигідним ні з екологічної ні економічної точки зору.

Для вирішення проблеми накопичення полімерних відходів доцільно було б застосовувати нові технології щодо переробки та утилізації відходів, щоб звести до мінімуму небезпеку нанесення шкоди здоров'ю людини.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Пономарьова, В.Т. Використання пластмасових відходів за кордоном / В.Т. Пономарьова, М.М. Лихачова, З.А. Ткачик // Пластичні маси. - 2008. - № 5. – C. 44 - 48.
2. Андрейцев Д.Ф. Технічні та економічні проблеми вторинної переробки та використання полімерних матеріалів. /Д.Ф. Андрейцев, Т.Є. Артем’єва, С.А. Вільніц. – М.: 2002. – 83 с.
3. Підвищення ефективності заготівлі, обробки, переробки та використання вторинних полімерних матеріалів. Оглядова інформ. / С.В. Дуденков, С.А. Калашнікова, М.М. Генін. - М., 2009. - Вип. 9. – 52 с.
4. Овчіннікова Г.П. Рециклінг вторинних полімерів. [навч. посібн.] /Г.П. Овчиннікова, С.Є.Артеменко. – Саратов. – 2000. – 21 с 14 . Інше життя упаковки: монографія / І.М. Смиренний, П.С. Біляєв, А.С. Клинков, О.В. Єфремов. – Тамбов: Першина, 2005. – 178 с.
5. Екологічна ситуація у Черкаській області. // Державний комітет статистики Украйни. Головне управління статистики у Черкаській області. - Черкаси, 2008
6. Черкащина у цифрах 2009, короткий статистичний довідник. - Черкаси: Головне управлення статистики у Черкаській області, 2010. -188 с.
7. Промисловість Черкащини у 2002-2010 роках: статистичний збірник. - Черкаси: Головне управлення статистики у Черкаській області, 2011 -255 с.

УДК 504.064:658.567(477.46)
Ящук Л.Б. Утворення  відходів та переробка полімерної вторинної сировини в Черкаській області [Електронний ресурс]  / [Ящук Л.Б., Жицька Л.І.] // Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 2011. – Том.1. – С.39–41. Режим доступу: http://eco.com.ua/

Скачати в форматі pdf:

Оцінка: 
0
No votes yet