Економіка природокористування

З 2015 року частка "чистої" енергії в енергобалансі України буде не менше 10%

Сьогодні уряд затвердив зміни до Державної цільової економічної програми з енергоефективності на 2010-2015 роки. Про це УНН повідомили у відділі інформаційного забезпечення та ЗМІ Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві

Поряд з екологічними проблемами все відчутнішою для людства стає загроза енергетичної кризи. В межах національної проблеми по забезпеченню екологічної безпеки та регулюванню енергозбереження суттєва увага приділяється впровадженню еколого-економічних інновацій в житловому будівництві.

Вилучення екологічної ренти як додаткове джерело надходжень до місцевих бюджетів

У “Порядку денному на XXI століття” (1992 р.) – славнозвісній програмі дій світової спільноти щодо розбудови економічно, соціально й екологічно збалансованого розвитку – особливо наголошується, що „участь і співробітництво місцевих органів управління буде одним із вирішальних чинників в досягненні поставлених в ній цілей” [1].

Особливості раціонального природокористування в Україні

       У XXI столітті людство зіткнулося з безпрецедентною проблемою екологічного виживання. В світі не існує країни, яку б не зачепила  тією чи іншою мірою екологічна криза, безпосередньо пов’язана з обмеженістю природних ресурсів планети, станом демографічних, соціальних та економічних процесів.
       На сьогодні проблема охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів переросла в одну з  найважливіших глобальних проблем сучасності. Від неї залежить основа існування людського суспільства. Цілком очевидно, що вирішення можливе лише за умови об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, коли охорона навколишнього природного середовища стане однією з найважливіших функцій усіх без винятку країн.
       Саме тому  Конференція ООН на найвищому рівні з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася в червні 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), засвідчила, що стан навколишнього природного середовища є одним з найважливіших чинників глобальної, регіональної та національної безпеки. 

Управління побудовою еколого-економічного підгрунтя активної соціальної політики

        За чотирнадцять років соціально-економічних перетворень в Україні склалася низка об’єктивних передумов, які засвідчують завершення в цілому становлення основ ринкової економіки, що отримало визнання у вигляді надання статусу ринкової економіки країнами Європейського союзу та США. Проте цей об’єктивно напрацьований потенціал нації, яка рухається до визначення належного місця в інтегрованому глобалізованому світі, використовується поки що, на жаль, досить  неефективно.

Інвестиційна діяльність у відновлення малих річок на основі водогосподарсько-екологічного районування територій

        Методичною основою водогосподарсько-екологічного районування є збереження єдності водного об’єкта  і його водозбору, на території якого вирішуються питання  регулювання, використання і охорони водних ресурсів, забезпечення безпечних умов проживання. 
       Районування дозволяє концентрувати зусилля всіх суб’єктів управління і господарювання на розробку і реалізацію басейнових заходів для поліпшення і відтворення  порушеного природно-екологічного стану басейнів річок. 
       Екологічні вимоги до районування  заключаються в об’єктивності оцінки стану водних об’єктів як природних екосистем, яка базується на екосистемному підході  по спеціально розробленій методиці і вона відображає особливості абіотичної та біотичної складових водних екосистем.
       Водогосподарський ефект районування  передбачає оцінку стану басейнів для комплексного і раціонального використання водних ресурсів  та природоресурсного потенціалу басейнів річок.

BP шукає інвестора для захисту від поглинання

Выставка ЕКОТЕХБританська BP почала пошук стратегічного інвестора, щоб зберегти свою незалежність під загрозою спроб можливого поглинання. Таку інформацію розповсюдило агентство Reuters з посиланням на британські ЗМІ.

Продаж квот на викиди СО2 Україною

Огляд подій.
1. Які проекти профінансують за рахунок продажу квот на викиди парникових газів? 2. 5 проектів претендують на японські гроші від продажу квот. 3. Порушено кримінальну справу щодо використання коштів від продажу квот на викиди. 4. Отримані Україною в рамках Кіотського протоколу 3 млрд грн знаходяться на рахунку Мінприроди.

За брехню по каналу Дунай-Чорне море Україна отримала жорстке попередження

tiz_003_pytannia.gifВиконавчий Секретар Європейської економічної комісії ООН у своєму листі від 16 жовтня 2009 року до пана Г. Немирі відкрито засудив продовження Україною будівництва каналу Дунай-Чорне море.

Сторінки

Subscribe to RSS - Економіка природокористування