Інвестиційна діяльність у відновлення малих річок на основі водогосподарсько-екологічного районування територій

        Методичною основою водогосподарсько-екологічного районування є збереження єдності водного об’єкта  і його водозбору, на території якого вирішуються питання  регулювання, використання і охорони водних ресурсів, забезпечення безпечних умов проживання. 
       Районування дозволяє концентрувати зусилля всіх суб’єктів управління і господарювання на розробку і реалізацію басейнових заходів для поліпшення і відтворення  порушеного природно-екологічного стану басейнів річок. 
       Екологічні вимоги до районування  заключаються в об’єктивності оцінки стану водних об’єктів як природних екосистем, яка базується на екосистемному підході  по спеціально розробленій методиці і вона відображає особливості абіотичної та біотичної складових водних екосистем.
       Водогосподарський ефект районування  передбачає оцінку стану басейнів для комплексного і раціонального використання водних ресурсів  та природоресурсного потенціалу басейнів річок.
       Економічна ефективність районування  полягає не тільки у визначенні найбільш вразливих показників стану, а саме головне дозволяє здійснювати попереджувальні вкладення коштів, змінювати рівень експлуатації природних ресурсів, які попереджують збитки що в багато разів можуть перевищувати витрати на превентивний вплив.
       Така оцінка дозволяє встановити рівень антропогенного навантаження від господарської діяльності і розробити ефективні  природоохоронні заходи та встановити пріоритетну інвестиційну діяльність при лімітуючій фінансовій спроможності. 
 
Інвестиційна діяльність у відновлення малих річок на основі водогосподарсько-екологічного районування територій / Пашенюк І.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 106.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet