Реферати з екології

Біосфера – як особлива зона живого

Скачати реферат з екології у форматі doc:


      Ми постійно порушуємо біосистемий пристрій природи і терпимо від цього у всіх сферах своєї діяльності. Систематичні порушення еволюційного порядку природи і хвильової структури сумісності в біосистемному виробництві лужать причиною “біосистемного” розпаду”- основного виробника “вірусу смерті”, індивідуально-масових нещасть, аварій, трагедій, катастроф, що приносять нам горе і біди, гальмують роботу.
      Від біосистемного розпаду не існує ніяких схованок і засобів захисту. Будь-яка біосистеа, створена з порушеням еволюційного порядку природи, є джерелом зла і зазнає поразки, втрачає стійкість, розвалюється і гине.
Види навчальних матеріалів: 

Екологічне виховання

Навчальні матеріали з екології, реферати з екології
Матеріали екологічних конференцій
Екологічна бібліотека

 

Скачати реферат з екології у форматі doc:
 
Екологічне виховання
       Cучасні масштаб екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло критичного рівня.
         “Гадаємо, - писав В.Сухомлинський, - що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які маємо”.

 

Види навчальних матеріалів: 

Літосфера, її складові та значення

Скачати реферат з екології у форматі doc:
      Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. Найважливішими її частинами є:
•       поверхневий родючий шар, або грунт,
•       земні надра (корисні копалини).
      Грунт - особливе природне тіло, що утворилось на материнській породі під виливом природних ґрунтоутворюючих факторів (клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, геологічний вік території) та діяльності людини.
      Ґрунт - це основа виробництва продуктів харчування та кормів, органічної сировини, накопичувач поживних речовин для рослин та води з опадів. Він діє як фільтр, буфер ґрунтових вод, утворює та очищує їх.
Види навчальних матеріалів: 

Імітаційні моделі розвитку хвороб рослин

Модель, що зроблена за допомогою імітаційного моделювання дає змогу прогнозувати зміни видового складу різних екосистем, їхню кількість і біомасу до 600 років за різних умов. Модель можна використовувати для перевірки екологічних потреб окремих видів, аналізу залежностей від параметрів навколишнього середовища.

Імітаційні моделі розвитку хвороб рослин використовують, коли прагнуть зрозуміти функціонування системи, оперуючи знаннями про її окремі частини і зв'язки між цими частинами.

Імітаційне моделювання застосовується до процесів, в хід яких може час від часу втручатися людина. Людина, що керує операцією, може в залежності від сформованих обставин, приймати ті чи інші рішення. В даному випадку для імітаційного моделювання були вибрані дерева в саду, що з часом уражуються різними хворобами.

Види навчальних матеріалів: 

Дослідження кисневого режиму і деструкції органічних речовин за моделлю фелпса-стрітера для відкритих систем

Модель, що зроблена за допомогою математичного моделювання дає змогу прогнозувати зміни якісного та кількісного складу різних екосистем,  їх вміст наявність за різних умов. Модель можна використовувати для перевірки екологічних потреб окремих показників, аналізу залежностей від параметрів навколишнього середовища.

Актуальність роботи полягає у пошуку рішення проблеми контролю формування якості води і стану водних екосистем. За допомогою проведення математичного моделювання вмісту розчиненого кисню і наявної кількості органічних речовин на основі математичної моделі.

Види навчальних матеріалів: 

Дослідження забруднення повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання

Транспортно-дорожний комплекс  є одним з найбільших джерел забруднення навколишнього середовища. Окрім цього, транспорт –  основне джерело шуму у містах, а також джерело теплового забруднення.

Актуальність даної роботи полягає у пошукові рішення контролю забруднення атмосферного повітря автотранспортом. Вихлопні гази накопичуються у нижніх шарах атмосфери, тобто шкідливі речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт варто віднести до категорії найнебезпечніших джерел забруднення повітря поблизу автомагістралей. Головним завданням державного контролю являється жорсткий контроль контролю забруднення атмосферного повітря автотранспортом.

Види навчальних матеріалів: 

Расчет нормативов образования и лимитов размещения отходов

Расчет образования отходов выполняется в соответствии со «Сборником методик по расчету объемов образования отходов», С.-П., 2000 г. – далее [Методика], “Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления”, Москва, 1999г. – далее [Сборник удельных показателей] и др.  При расчете нормативного количества образования отходов использовались сведения, полученные от предприятия, справочные и нормативные документы.

Види навчальних матеріалів: 

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

Настоящий проект содержит предложения по нормативным объемам образования отходов и лимитам на их размещение (ПНООЛР) производства и потребления для предприятия ОАО

Види навчальних матеріалів: 

Екологія

Екологія

Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоекологію, техноекологію, соціоекологію і космічну екологію.

Види навчальних матеріалів: 

Екологія

Види навчальних матеріалів: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Реферати з екології