Реферати з екології

Тенденції та перспективи розвитку екозаконодавства

Скачати реферат з екології у форматі doc:


     Досить значними є і резерви розвитку його відповідності передовим світовим здобуткам. Останні особливо виразно репрезентовані в узагальненнях Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку (Комісії Брундтланд) та Декларації Ріо з навколишнього середовища та розвитку (Декларації Ріо).
     ЮНЕП нині зробила рішучий крок у напрямку теоретичного і практичного втілення вимог концепції стійкого розвитку як найоптимальнішої моделі для глобального розвитку та розвитку окремих країн регіонів. У зв'язку з цим на себе вона покладає такі функції:
• забезпечення (в межах 00Н) керівництва і надання допомоги у справі відновлення, охорони та поліпшення екологічної бази розвитку;
• спостереження, оцінка та регулярне оприлюднення показників щодо зміни стану довкілля та природних ресурсів;
Види навчальних матеріалів: 

Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний природно-заповідний фонд

Скачати реферат з екології у форматі doc:


    З розвитком людської техногенної цивілізації та глобальними наслідками її господарської діяльності (вирубування лісів, культурна трансформація ландшафтів, опустелювання, парниковий ефект тощо) виникла потреба у збереженні первозданної природи нашої планети. Для цього у світі в багатьох країнах виділені певні ділянки суходолу та акваторії, які оголошені територіями, де господарська діяльність людини обмежена або взагалі заборонена. Цим територіям надано заповідний статус.
    Історія розвитку заповідної справи, яка бере початок ще з давніх часів, як і історія охорони природи в цілому, тісно пов'язана з розвитком людського суспільства. Завдання, які вона вирішувала на кожному етапі історичного розвитку людства, визначалися характером взаємовідносин людини з природним середовищем, ступенем використання нею природних ресурсів, потребами суспільства. Паралельно тривав процес формування науки про охорону природи.
Види навчальних матеріалів: 

Особливості природно-заповідного фонду Карпатського регіону

Скачати реферат з екології у форматі doc:


      До складу Карпатського туристичного реґіону належать чотири області заходу України: Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська й Чернівецька.
      В Українських Карпатах створені й функціонують 6 НПП: Карпатський (1980 р.), "Синевир" (1989 р.), Вижницький (1995 p.), "Сколівські Бескиди" (1999 р.), Ужанський (1999 р.) та "Гуцульщина" (2004 p.).
      У Львівській області нараховується понад 400 об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі заповідник "Розточчя", національні парки Яворівський і "Сколівські Бескиди", 23 заказники, 240 пам'яток природи, 55 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва.
Види навчальних матеріалів: 

Класифікація об'єктів природно-заповідного фонду України

Скачати реферат з екології у форматі doc:       У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" подано класифікацію територій та об'єктів ПЗФ України (стаття 3) та форм власності на території на об'єкти природно-заповідного фонду (стаття 4).
       До складу природно-заповідного фонду України входять (рис. 4.2) як природні, так і штучно створені території та об'єкти.

      Державний природно-заповідний фонд - це складна система, яка включає в себе чотири підсистеми:
1) природоохоронну та науково-дослідну (біосферні заповідники, заповідники і пам'ятки природи);
2) природоохоронну та рекреаційну (національні парки і пам'ятки садово-паркового мистецтва);
3) природоохоронну та ресурсновідновну (заказники природи);
4) науково-дослідну та природоохоронну (ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки).
Види навчальних матеріалів: 

Лісовий фонд України

Скачати реферат з екології у форматі doc:План.
І. Вступна частина.

1.1. Структура розподілу лісових ресурсів.
1.2. Специфіка розвитку лісових лісових ресурсів.
1.3. Історія розвитку лісового господарства.

ІІ. Основна частина.
2.1 Сучасний стан лісової промисловості.
2.2 Лісовий фонд України.
2.3 Використання лісових ресурсів.
2.4 Взаємозалежність між лісовим ресурсним потенціалом та лісовою промисловістю.

2.5 Проблеми галузі.
2.5.1 Еколого-економічні проблеми забезпечення народного господарства України сировиною та шляхи їх вирішення.
2.5.2 Проблема раціонального використання та управління лісовими ресурсами.

ІІІ. Заключна частина.
3. Перспективи розвитку ресурсного потенціалу

IV. Загальні висновки по темі
Список використаної літератури.

 

І. Вступна частина
Види навчальних матеріалів: 

Проблема утилізації відходів

Скачати реферат з екології у форматі doc:      Усі міста з їхньою високою концентрацією населення відрізняються утворенням великої кількості промислових та побутових відходів.
Види навчальних матеріалів: 

Вплив атомної енергії на здоров'я людини

Скачати реферат з екології у форматі doc:

       Особливе місце у забрудненні оточуючого середовища займає радіоактивне забруднення.
       Чорнобильська катастрофа стала наслідком радіоактивного забруднення території України, Білорусі та Росії. Загальна площа радіоактивного забруднення становить понад 30 тис. кв. км.
       Випадання радіоактивних речовин простежувалося і у державах Західної Європи, підвищився радіоактивний фон у Скандинавії, Японії та США.
       Через 15 місяців після катастрофи в Чорнобилі у Великій Британії, яка, здавалось би, далеко розташована від України, було виявлене надзвичайно велике забруднення рослинності радіоактивними опадами, а також великий вміст цезію у м'ясі овець.
Види навчальних матеріалів: 

Cучасний екологічний стан України

Скачати реферат з екології у форматі doc:


     Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості.

     Економіці України притаманна висока питома вага ресурсномістких та енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося найбільш "дешевим" способом - без будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони довкілля.

Види навчальних матеріалів: 

Удосконалення структури екологічного управління : фінансові аспекти

Скачати реферат з екології у форматі doc:


      Зростаюча інтенсивність експлуатації природних ресурсів, кризовий стан економіки в перехідний період збільшують ризик виникнення техногенних катастроф, не дозволяють як державі, так і окремим природокористувачам виділяти в повному обсязі кошти, необхідні для здійснення заходів щодо зниження рівня впливу на навколишнє середовище, вимагають розробки оптимальної еколого-економічної стратегії подальшого розвитку водного господарства, що розширить можливості управління ним та рівнем екологічної безпеки. В останні роки стає очевидним той факт, що земна біосфера і екосистеми різних рівнів мають обмежені можливості щодо забезпечення свого нормального функціонування і відтворення в умовах надмірного впливу людської діяльності.
Види навчальних матеріалів: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Реферати з екології