Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”

Будівельно-акустичні засоби зниження транспортного шуму автомагістралей

Рівень вуличних шумів визначається інтенсивністю, швидкістю руху, складом транспортного потоку, архітектурно-планувальним рішенням (профіль вулиці, щільність забудови, стан покриття дороги, наявність зелених насаджень тощо).

Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів

tiz_009_zemlia.gifРозроблено реагентну переробку сірковмісних ПП, що була пов’язана з відновленням тетраетилтіурамдисульфіду (ТМТД), що входить до їх складу, до менш токсичних дитіокарбамат іонів з послідуючим утворенням дитіокарбаматів металів, які можуть знайти повторне використання як поліфункціональні добавки до вуглеводних матеріалів, ультраприскорювачів вулканізації ненасичених каучуків в кабельній та гумо-технічній промисловості.

Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів

tiz_009_zemlia.gifРозроблено реагентну переробку сірковмісних ПП, що була пов’язана з відновленням тетраетилтіурамдисульфіду (ТМТД), що входить до їх складу, до менш токсичних дитіокарбамат іонів з послідуючим утворенням дитіокарбаматів металів, які можуть знайти повторне використання як поліфункціональні добавки до вуглеводних матеріалів, ультраприскорювачів вулканізації ненасичених каучуків в кабельній та гумо-технічній промисловості.

Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив

Галузь полімерної тари й упаковки агресивно відвойовує ринок у інших пакувальних матеріалів. Полімери привертають увагу виробників дешевизною, невеликою вагою і широтою спектра властивостей різних матеріалів, які можна підбирати під конкретний продукт, а також регулярній появі нових матеріалів. Завойовує прихильність виробників тара зі спіненого полістиролу.

Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області

tiz_009_zemlia.gifДля існування людства необхідно споживати продукти з наявністю повноцінних білків. Повноцінні білки з вмістом незамінних та критичних амінокислот є в наявності тільки в продуктах тваринного походження. В зв’язку з цим зростає потреба у збільшенні виробництва м’яса та молока у країнах світу.

Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень

tiz_009_zemlia.gifІз забруднених нафтою зразків ґрунту ізольовано штам нафтоокиснювальних бактерій, ідентифікований як Rhodococcus erythropolis ЕК-1. Показана можливість синтезу поверхнево-активних речовин штамом під час росту на гідрофільних і гідрофобних субстратах.

Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих грунтів

tiz_009_zemlia.gifОбґрунтована можливість створення хімічних меліорантів і комплексних добрив на основі шламу хімводопідготовки ТЕЦ. Встановлено, що за хімічним складом шлам освітлення води ТЕЦ являється ідеальною речовиною для меліорації кислих ґрунтів.

Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)

tiz_009_zemlia.gifПроаналізована концепція та система індикаторів сталого розвитку. В контексті сталого розвитку запропонований набір екологічних індикаторів, що характеризують забруднення поверхневих вод (річок Дніпро та Десна) і питної води міста. розглянутий взаємозв’язок індикаторів якості води міста Києва з міжнародними оцінками (ESI – 2005).

Наукове обгрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку «Дністер»

В статті науково обґрунтована доцільність створення регіонального ландшафтного парку «Дністер» в межах Вінницької області, площею 18,2 тис. га. Проведена фізико-географічна характеристика його території, виділено функціональні зони. Запропоновано основні шляхи, які необхідно впровадити, щоб створити РЛП «Дністер».

Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини

tiz_009_zemlia.gifМетодами полум’яної фотометрії та рентгенфлуоресцентного аналізу досліджені йонообмінні властивості Сокирницького кліноптілоліту, шунгіту та сапонітової глини в умовах хімічного моделювання середовища шлунку (0,1 М HCl) та кишечника (розчин NaHCO3 з рН 8,5) людини.

Сторінки

Subscribe to RSS - Міжнародна науково-практична конференція (МНПК)  “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”