Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”

Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов

        Сегодня понятие “качество окружающей среды» стало практически тождественным понятию «качество жизни”, поэтому управление качеством окружающей среды все чаще рассматривается не как процесс поддержания степени соответствия природных факторов материальным потребностям человека, а как целенаправленное воздействие на эколого-экономическую систему, обеспечивающее необходимые условия для достижения высоких стандартов качества жизни.  

Жизнь, экология и нанотехнология

 Жить, отделившись от окружающей среды, можно только частично и не всем. Очень ограниченное число людей позволяют себе питаться экологически чистыми продуктами, использовать бутылированную воду, но дышать приходится всем одним воздухом.

Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи

Розглянуто теоретико-дидактичні протиріччя, які існують в сучасній вищій екологічній освіті. Підходи до розуміння об’єму і предмету екології зводяться до трьох позицій: власне екології(у класичному розумінні), інвайронментології та соціоекології, кожна з яких є самостійною наукою.

Проблеми екологічного руху

tiz_009_zemlia.gifМи є складовою частинкою природи. Але страшенно зарозумілою. В своїх намірах підкорити природу людина далеко не завжди зважує негативні для себе наслідки підкорення, іноді під корінь знищуючи власне підґрунтя.

Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій

tiz_009_zemlia.gifЕкологічний аудит (ЕА), як невід'ємна складова частина екологічного менеджменту і природокористування, надзвичайно важливий для економіки, оскільки дозволяє зменшити екологічний, інформаційний і комерційний ризик, пов'язаний з прийняттям господарських рішень.

Вивчення процесу підтоплення території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій

tiz_009_zemlia.gifПідтоплення – сучасний геологічний екзогенний процес, який слід віднести до найбільш небезпечних для життєдіяльності людини. Він має загальне просторове поширення, з ним пов‘язані такі небезпечні процеси як зсуви, карст, просідання та осідання земної поверхні, зміна сольового стану, загальної та сейсмічної стійкості ґрунтів зони аерації.

Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій

На теперішній час, за загальноприйнятими уявленнями, до традиційних енергохімічнихресурсів відносять нафту, газ і вугілля балансових родовищ, а також ядерне паливо, основними характеристиками яких є вичерпність запасів і негативні екологічні наслідки від їх використання.

Сторінки

Subscribe to RSS - Міжнародна науково-практична конференція (МНПК)  “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”