Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”

Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті

Встановлено, що критичними зонами у сільськогосподарських ландшафтах є подвір’я з високою концентрацією домашньої худоби, ферми, місця неупорядкованого зберігання відходів тваринництва та комунальних відходів.

Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення

tiz_009_zemlia.gifРепродуктивне здоров'я людини є важливим чинником забезпечення сприятливих демографічних перспектив країни, важливою передумовою формування її демографічного, отже й соціально-економічного потенціалу у контексті забезпечення сталого розвитку стратегічного завдання, що стоїть перед українським суспільством.

Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини

Обґрунтовується необхідність запровадження у навчальні плани підготовки різнофахових спеціалістів нової системи гуманістичних знань – екотрофології. Екотрофологія розкривається як міждисциплінарний науковий напрям, що охоплює весь харчовий ланцюг і взаємодію системи харчування з довкіллям, суспільством, економікою, здоров’ям людини.

Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів

tiz_009_zemlia.gifАнальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів багатоцільового використання. Встановлено масштабний розвиток цеоліту і обгрунтовано виділення анальцим-сапонітового мінерального сорбента.

Проблеми штучних джерел світла

tiz_009_zemlia.gifРозглянута проблема врахування випромінювання Фраунгоферових ліній при створенні штучних джерел світла, оптичних інформаційних джерел. Відсутність знань впливу цього типу випромінювань на людей, як і на природу взагалі, приводить до того, що це випромінювання не приймається до уваги. Автор піднімає питання про необхідність розв’язку цієї проблеми, як першочергової.

Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення

tiz_009_zemlia.gifПроведено моніторинг стану виконання обласної екологічної Програми Полтавської області терміном до 2010р., в рамках якого виконано аналіз реалізації запланованих Програмою заходів

Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их влияние на дельтовую экосистему

tiz_009_zemlia.gifВ статье дается анализ вариантов ГСХ с учетом природных и географических условий. Проблема сводится к поиску оптимального расположения ГСХ с точки зрения экологической целесообразности и минимизации антропогенной нагрузки на природную окружающую среду. Сделан вывод о целесообразности организации ГСХ по рукаву Быстрое.

Вразливість хижих ссавців в українському Причорномор`ї та їх охорона

tiz_009_zemlia.gifНаведено відомості про чисельність та поширення хижих ссавців на південному заході України. Проаналізировано залежність деяких видів від різних екологічних чинників. Розроблені заходи по охороні популяцій рідкісних видів.

Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності

Було обстежено центальний і східний бурякосійний регіони України. Показано, що візуальні симптоми співпадали із імунологічними дослідженнями і різнилися по роках.

Сторінки

Subscribe to RSS - Міжнародна науково-практична конференція (МНПК)  “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”