ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Оцінка впливу на навколишнє середовище шинної промисловості

         tiz_009_zemlia.gifПроблема відновлення шин є актуальним питанням на сьогоднішній день. Покришки, які відпрацювали свій ресурс і не підлягають відновленню, потребують утилізації або відновлення, оскільки значна частина звалищ сміття відмовляється їх приймати.

Influence of territiorial society on substantial diminishing of sociogen factors of ecological threats of handing consumption waste

tiz_009_zemlia.gifEcological safety examined as a dynamic constituent of the regional system which provides it harmonious development in the conditions of protected from the real and potential anthropogenic influences.

Причини та джерела утворення твердих побутових відходів у м. Луцьку та Волинській області

tiz_009_zemlia.gifУ час стрімкого розвитку науково технічного прогресу, прискорення виробництва, посилення прагнення до високоякісних умов існування, загострення та поширення екологічних проблем у світі, зокрема і в нашій країні не є дивним.

Комплексная переработка фильтрата твердых бытовых отходов

tiz_009_zemlia.gifСущественный вклад в неблагоприятную экологическую ситуацию вносят городские свалки твердых бытовых отходов (ТБО), отравляя своим существованием почву и воздух, поверхностные и подземные воды, убивая флору и фауну, являясь источником тяжелых инфекционных заболеваний [1,2].

Філософські аспекти людини і природи в літературі та роль художнього слова в екологічному вихованні сучасного суспільства

tiz_009_zemlia.gifЛюдина і природа – це одвічний зв’язок ще від біблейської древності і до нинішньої чорнобильської катастрофи, яка позначила трагічним знаком ХХ століття. Саме вона, людина, якщо вона не агресивна, може налагодити гармонійне існування людей і навколишнього середовища.

Соціально-економічні фактори ефективного попередження надзвичайних екологічних ситуацій

tiz_009_zemlia.gifЗа масштабами виробництва, кількості складних екологічно-небезпечних та потенційно-небезпечних підприємств Україну можна віднести до розвинених країн, а за рівнем удосконалення технологій, природо місткості та відходності – до країн, що розвиваються.

Навколишнє середовище та проблеми збереження і зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді в сучасних умовах

tiz_009_zemlia.gifЗдоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів.

Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку для України

tiz_009_zemlia.gifНа межі тисячоліть розвиток цивілізації при існуючій позитивній інтелектуальній динаміці набув негативного значення щодо взаємовідносин Людина – Природа. Про перевищення споживання над природовідновленням все частіше чути тривожні думки навіть щодо, здавалось би, такого невичерпного ресурсу як вода.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю