ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Погляд на генетично модифіковані організми з позицій екоторофології та можливого екологічного ризику

tiz_009_zemlia.gifПочаток XXI століття засвідчив, що для цивілізації найголовнішими стають дві глобальні проблеми - харчування та екологічна безпека. Сьогодні виробництво сільськогосподарської продукції досягає близько 5 млрд. т. на рік. Щоб збільшити цей показник вдвічі і забезпечити їжею у 2025 році майже 9 млрд. населення планети традиційних способів буде недостатньо. Звідси створення і впровадження ГМО є науково-політичною проблемою.

Екологічні проблеми Поділля. Методи раціонального використання водних ресурсів

tiz_009_zemlia.gifВінницька область - край, багатий як на корисні копалини, так і на значні земельні, водні та лісові ресурси. Проте питання, яке особливо загострилось в останні десятиліття у зв'язку з проблемами раціонального використання і відновлення цих багатств і досі залишається невирішеним.

Формування системи вимірів цілісної моделі сталого економічного, соціального і екологічного розвитку

tiz_009_zemlia.gifСвітовий соціально-економічний розвиток у ХХ столітті характеризувався нестримним прагненням людства до забезпечення безупинного зростання валового внутрішнього продукту.

Оцінка ефективності впровадження сортування побутових відходів у Вінницькому національному технічному університеті

tiz_009_zemlia.gifВ Україні в цілому та на Вінниччині зокрема мабуть найгострішою та найактуальнішою екологічною проблемою є проблема відходів. Практично для кожного населеного пункту характерна ситуація перевантаження сміттєзвалищ, куди вивозяться відходи, а також велика кількість несанкціонованих місць складування відходів.

Ботанічні сади і парки як осередки екологічного виховання і освіти

tiz_009_zemlia.gifСадово-паркова освіта та проблеми підготовки фахівців потребують істотного вдосконалення [2]. За останні тисячоліття людством накопичено великий досвід у садово-парковому мистецтві.

Чи є прогрес у природоохоронному фінансуванні в Україні?

tiz_009_zemlia.gifНеодмінною передумовою вирішення в Україні основних екологічних проблем є належне фінансування. Розробка стратегії національної екологічної політики, яку завершує Мінприроди України, посилює роль планування у сфері фінансування природоохоронної діяльності і формування джерел надходження відповідних коштів.

Дослідження впливу антимікробної обробки на гігієнічні властивості тканин медичного призначення

tiz_009_zemlia.gifОдна з умов виготовлення високоякісного одягу – врахування гігієнічних вимог до нього. Ці вимоги визначають ступінь відповідності одягу умовам життєдіяльності людини, і чим вище цей ступінь, тим краще самопочуття людини, менша можливість її захворювання, вища працездатність

Підвищення захисних властивостей спецодягу для автотранспортників

tiz_009_zemlia.gifСеред багатьох функцій одягу найголовнішою для збереження здоров`я є створення умови для високої працездатності, підтримка теплового балансу людини з навколишнім середовищем з метою забезпечення температурного теплообміну та захисту від негативного впливу навколишнього середовища.

Особливості оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку сільських населених пунктів

tiz_009_zemlia.gifНезважаючи на більш менш успішну розробку теоретичних та методологічних засад стійкого розвитку, в Україні майже відсутній досвід та практика складання стратегій розвитку держави, розвитку регіонів, районів та населених пунктів.

Про взаємозв’язок екологічної освіти та діяльності інженера-гірника

tiz_009_zemlia.gifМета цієї статті розглянути взаємозв’язок між екологічною освітою інженерів гірничого профілю, та наслідками гірничої діяльності на природне середовище на прикладі ліквідації шахт Луганської області у м. Краснодоні. Виявити вплив діяльності гірників на стан природного середовища та роль екологізації гірничої освіти.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю